Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00021 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00385 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Εσωτερική Οδοποιϊα - Διαβάσεις χειμάρρων Δημοτικών Διαμερισμάτων πρ/σμού δαπάνης 103.000,00 € με Φ.Π.Α.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00280 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Εσωτερική Οδοποιϊα - Διαβάσεις χειμάρρων Δημοτικών Διαμερισμάτων πρ/σμού δαπάνης 103.000,00 € με Φ.Π.Α.
1. Εγκρίνει την αριθ. 225/2005 μελέτη του έργου: "Εσωτερική Οδοποιϊα - Διαβάσεις χειμάρρων Δημοτικών Διαμεριμάτων" πρ/σμού δαπάνης 103.000,00 € με ΦΠΑ. 2. Εγκρίνει τη χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου α) ποσό 70.000,00 € (ΣΑΤΑ 2005) που προέρχεται από την κατάργηση του έργου "Εσωτερική Οδοποιϊα", β)ποσό 30.000,00 € (επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ Πρόγραμμα Εκτάκτων Αναγκών-Θεομηνιών) από την κατάργηση του έργου "Συντήρηση διαβάσεων Χειμάρρων" και το υπόλοιπο ποσό 3.000,00 € από έσοδα του Δήμου. 3. Τροποποιεί το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου έτους 2005 και εγγράφει σ' αυτό το ανωτέρω έργο και εγκρίνει να εκτελεσθεί ανεξαρτήτου σειράς. 3. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έξοδα Από τον Κ.Α. 30-7333.003 με τίτλο "Εσωτερική Οδοποιϊα Δ. Διαμερισμάτων και Οικισμών" μεταφέρει πίστωση ποσού 70.000 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 για ενίσχυση αυτού, διότι το έργο αυτό έχει συμπεριληφθεί στην παρούσα μελέτη. Από τον Κ.Α. 30-7333..001 με τίτλο "Συντήρηση διαβάσεων χειμάρρων" μεταφέρει πίστωση ποσού 30.000,00 € στο Αποθεματικό Καφάλαιο Κ.Α. 9111 για ενίσχυση αυτού, διότι το έργο αυτό έχει συμπεριληφθεί στην παρούσα μελέτη. Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 103.000,00 € στον Κ.Α. 30-7333-005 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εσωτερική Οδοποιϊα - Διαβάσεις χειμάρρων Δημοτικών Διαμεριμάτων". 4. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου τη δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε η αριθμ. 225/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ πρ/σμού δαπάνης 103.000,00 € με ΦΠΑ. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2005 είναι γραμμένο το έργο Εσωτερική Οδοιποιϊα με πίστωση 70.000,00 € και χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ 2005. Επίσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2005 είναι γραμμένο το έργο Συντήρηση διαβάσεων Χειμάρρων με πίστωση 30.000,00 € και χρηματοδότηση από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Πρόγραμμα Εκτάκτων Αναγκών- Θεομηνιών. Επειδή για τα παραπάνω έργα συντάχθηκε ενιαία μελέτη θα μεταφέρουμε τις αντίστοιχες πιστώσεις σύνολο 100.000,00 € για χρηματοδότηση του νέου έργου και το υπόλοιπο ποσό 3.000,00 θα είναι από έσοδα του Δήμου. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη μελέτη, να τροποποιήσει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2005, να αναμορφώσει τον πρ/σμό για τη δημιουργία σχετικής πίστωσης, και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Τρόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Κατά την εκτέλεση του έργου θα γίνουν διάφορες αποκαταστάσεις τσιμεντοστρώσεων, στα Δ.Δ. Κωφών και Κοκκωτών, διαπλάτυνση της εισόδου του Δημ. Διαμερίσματος Κωφών, Διαβάσεις χειμάρρων κλπ. όπως αυτά αναφέρονται στο τιμολόγιο και την προμέτρηση της μελέτης. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Δημ. Σύμβουλος Ελένη Ματίκα και ρώτησε αν η παρούσα μελέτη είναι η ίδια που δεν εγκρίθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην κ. Ματίκα απάντησε ο κ. Δήμαρχος και είπε είναι η ίδια μελέτη. Λαβών το λόγο ο Δ.Σ. Σπαθής Χρήστος είπε τα εξής: Αφού το φέρατε το θέμα και απορρίφθηκε γιατί το ξαναφέρατε. Τοποθετούμενος επί του θέματος ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κοντογεωργάκης είπε ότι το θέμα το είχαμε συζητήσει και στο προηγούμενο Συμβούλιο και είπαμε αν η μελέτη αγροτική οδοποιϊα γίνει μελέτη για εσωτερική οδοποιϊα Αλμυρού, να φέρετε εδώ και τις δύο μελέτες να τις ψηφίσουμε. Λαβών το λόγο ο κ. Δήμαρχος είπε ότι οι δύο μελέτες είναι ανεξάρτητες. Η παρούσα αφορά τα Δ.Διαμερίσματα και πρέπει να γίνει έγκαιρα. Στ. Κοντογεωργάκης: Δεν είμαστε αντίοθετοι σε αυτά που γράφει η μελέτη. Να φέρετε εδώ και την άλλη μελέτη που χρειάζεται ο Αλμυρός. Λαβών το λόγο ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Δημήτριος Βαζούρας είπε στον κ. Κοντογεωργάκη αφού η παρούσα μελέτη λέτε ότι θα ψηφιστεί με την άλλη μελέτη που προτεόινεται γιατί αθυτή να μην ψηφιστεί τώρα; Μετά τα ανωτέρω κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, είδε τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 2229/94, των Π. Δ/των 609/85, 472/85, 171/87, του Ν. 2940/01, του Ν. 3212/03, του Ν. 3263/04, είδε την αριθ. 225/2005 μελέτη του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...