Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00021 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00389 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αλμυρού ως προς το Μετοχικό Κεφάλαιο.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00284 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αλμυρού ως προς το Μετοχικό Κεφάλαιο.
Τροποποιεί το άρθρο 6 παρ.γ της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αλμυρού της αριθ.778/221-1-1997 απόφασης του Αναπληρωτή Περιφ.Δ/ντή Μαγνησίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα ως ακολούθως: Άρθρο6 Ο Δήμος Αλμυρού διαθέτει στην Επιχείρηση χρηματικό ποσό 502.164,34 € ως αρχικό κεφάλαιό της. Ακροτελεύτιο άρθρο Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρ/σμού του Δήμου Αλμυρού ύψους 150.000,00€ και θα γραφεί σχετική πίστωση στον πρ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2005 και στον Κ.Α. 70-7513.004 με αναμόρφωση του πρ/σμού ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα: 1.Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0112 με τίτλο Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) κατά 30.000,00€ διότι τα έσοδα αυτού του Κωδικού Αριθμού προβλέπεται να αυξηθούν και δεν θα διατεθούν για άλλο σκοπό. 2.Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α.0114 με τίτλο Μισθώματα Δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) κατά 20.000,00€ διότι τα έσοδα αυτού του Κωδικού Αριθμού προβλέπεται να αυξηθούν και δεν θα διατεθούν για άλλο σκοπό. 3.Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0421 με τίτλο Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) κατά 40.000,00€ διότι τα έσοδα αυτού του Κωδικού Αριθμού προβλέπεται να αυξηθούν και δεν θα διατεθούν για άλλο σκοπό. 4.Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0462 με τίτλο Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) κατά 10.000,00€ διότι τα έσοδα αυτού του Κωδικού Αριθμού προβλέπεται να αυξηθούν και δεν θα διατεθούν για άλλο σκοπό. 5.Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0465 με τίτλο Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν.2115/93 άρθρο 27 Ν.2130/93) κατά 30.000,00 € διότι τα έσοδα αυτού του Κωδικού Αριθμού προβλέπεται να αυξηθούν και δεν θα διατεθούν για άλλο σκοπό. 6.Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α.1512 με τίτλο Πρόστιμα του ΚΟΚ του Ν.Δ.805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) κατά 20.000,00€ διότι τα έσοδα αυτού του Κωδικού Αριθμού προβλέπεται να αυξηθούν και δεν θα διατεθούν για άλλο σκοπό. Μεταφέρει τις ανωτέρω πιστώσεις σύνολο 150.000,00 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα: Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α.9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 150.000,00 € στον Κ.Α. 70-7513.004 για την ενίσχυση της νέας πίστωσης με τίτλο Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου του Μετοχικού Κεφαλαίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Αλμυρού Μειώνεται η πίστωση του Κ.Α. 75/151.1-02 με τίτλο "Αποπεράτωση σχολικής βιβλιοθήθηκης Δήμου Αλμυρού" κατά 300.000,00 € διότι το έργο αυτό δεν εκτελέστηκε και δεν πρόκειται να εκτελεστεί μέχρι τέλους του έτους. Μεταφέρει την ανωτέρω πίστωση στο Αποθεματικό Κεφάλαιο για ενίσχυση αυτού. Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 300.000,00 € για ενίσχυση του Κ.Α. 212.3 με τίτλο "Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα" για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού. Το ανωτέρω ποσό θα δοθεί στην επιχείρηση εντός του έτους 2005. Μειοψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Μπάρδα για το λόγο που αναφέρεται ανωτέρω. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κων. Βέργας και Αθ. Σαρρής δήλωσαν Λευκό.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης κ. Δημ.Μαντζορογεώργο ο οποίος είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Με την αριθμ. 225/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 778/1997 απόφαση του αναπληρωτή Περιφ .Δ/ντή Μαγνησίας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 97/Β/12-1-1997, συστάθηκε στο Δήμο μας Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αλμυρού. Για να μπορέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης να ανταπεξέλθει στο αυξημένο φάσμα δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει επιβάλλεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του Δήμου.Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο του Δήμου ήταν 5.000.000 δρχ το οποίο με μεταγενέστερες τροποποιήσεις της Συστατικής Πράξης αυξήθηκε σε 120.000.000 δρχ ήτοι σε 352.164,34 €. Προτείνεται η τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του Δήμου από 352.164,34 € σε 502.164,34 € πρόκειται δηλαδή για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 150.000,00 € και για το λόγο αυτό συντάχθηκε η από Σεπτέμβριο 2005 τεχνικο - οικονομική μελέτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης με την αριθμ.18/2005 απόφασή του ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο να αυξηθεί το μετοχικό Κεφάλαιο του Δήμου κατά 150.000,00 € προκειμένου να ανταπεξέλθει η Επιχείρηση στις υποχρεώσεις της διότι το μετοχικό Κεφάλαιο εξαντλήθηκε και οι δραστηριότητες της Επιχείρησης έχουν διευρυνθεί. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω. Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 277-284 του Π.Δ. 410.95, την αριθμ. 225/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 778/1997 απόφαση του αναπληρωτή Περιφ .Δ/ντή Μαγνησίας , όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγένεστερα, λαβών υπόψη την αριθμ.18/2005 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...