Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00021 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00406 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Αποπεράτωση Σφαγείων μετά από τη μελέτη Haccp
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00277 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Αποπεράτωση Σφαγείων μετά από τη μελέτη Haccp
1. Εγκρίνει το παρόν θέμα ως κατεπείγον. 2. Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου "Αποπεράτωση Σφαγείων μετά από τη μελέτη Haccp" από 13-8-2005 μέχρι την 30-9-2005 με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 108 παρ. 5 και 119 του Π.Δ. 410/95. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι συναινεί για τη συζήτηση του θέματος πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Η Κοινοπραξία Γ.ΣΙΩΡΟΣ - Ι.ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ανάδοχος εκτέλεσης του έργου "Αποπεράτωση Σφαγείων μετά από τη μελέτη Haccp" με την από 31-8-2005 αίτησή της ζητάει παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου από 13-8-2005 μέχρι 30-09-2005 για τους παρακάτω λόγους: α)Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτεί το έργο είναι εισαγωγής (Γερμανία - Αμερική) και ο χρόνος παράδοσης είναι 5 - 6 εβδομάδες υπό κανονικές συνθήκες, λόγω των θερινών διακοπών η παράδοση είναι πάνω από 2 μήνες (χρόνος παράδοσης του έργου). β) Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, μετά από παρέμβαση του μελετητή HACCP, λόγω της ιδιαιτερότητας του σφαγείου σε πολλές περιπτώσεις έγιναν αλλαγές ως προς την διαρρύθμιση των χώρων, το είδος των θυρών (ale - retur και όχι απλές) και το είδος των μηχανημάτων (π.χ.αναβατόριο - ανατροπέας). Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5,8 και 10 του Ν. 1418/89, του άρθου 2 του Ν. 2229/94 και 36 καιο 41 του Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων έργων" επιτρέπεται η παράταση του χρόνου περαίωσης χωρίς αναθεώρηση ή με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η ΤΥΔΚ με το αριθμ. 14579/1258 έγγραφό της συμφωνεί να δοθεί παράταση στο παραπάνω έργο από 13-8-2005 μέχρι 30-9-2005 με αναθεώρηση τιμών για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση. Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, έλαβε υπόψη του όσα αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ, τη σύμφωνη γνώμη της ΤΥΔΚ και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...