Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00021 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00407 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Κατασκευή εσοχών πεζοδρομίων για την τοποθέτηση κάδων και κατασκευή ραμπών πρ/σμού δαπάνης 30.000 € με Φ.Π.Α.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00276 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Κατασκευή εσοχών πεζοδρομίων για την τοποθέτηση κάδων και κατασκευή ραμπών πρ/σμού δαπάνης 30.000 € με Φ.Π.Α.
1. Εγκρίνει ως κατεπείγον το παρόν θέμα. 2. Εγκρίνει την αριθ. 243/2005 μελέτη του έργου: "Κατασκευή εσοχών πεζοδρομίων για την τοποθέτηση κάδων και κατασκευή ραμπών" πρ/σμού δαπάνης 30.000,00 € με ΦΠΑ. 3. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου τη δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή.
Στον Αλμυρό σήμερα την 08η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμυρού σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ.9466/2-9-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, . Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τους 23 Δημοτικούς Συμβούλους και από τους 3 Δημαρχιακούς Παρέδρους ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ Βαζούρας Δημήτριος, Βέργας Κων/νος, Γκίνη Ευμορφία, Καρακώστας Χρήστος, Καραμπάσης Αλέξανδρος, Κοντογεωργάκης Στέργιος, Μαντζωρογεώργος Δημήτριος, Ματίκα Ελένη, Μπάρδα Μαρία, Μπιντέλας Αναστάσιος, Νταουτζιάς Δημήτριος, Ξύστρας Νικόλαος, Σαρρής Αθανάσιος, Σπαθής Χρήστος, Τετριμίδας Ιωάννης, Τζιοβάρας Λεωνίδας, Τσόγκας Σάββας, Κοντογεωργάκης Στέργιος του Παν., Χατζηκυριάκος Ευάγγελος, ΑΠΟΝΤΕΣ Γιαταγάνα Μαρία, Καραγεώργος Κων/νος, Κοτινοπούλου Νικολέττα, Πριάκος Γεώργιος και οι Δημαρχιακοί Πάρεδροι: Πλακίδας Ηλίας και Χατζής Μιχαήλ.Απών από το 3ο θέμα και μετά ο Δημ. Σύμβουλος Καραμπάσης Αλέξανδρος. Ο Δήμαρχος Σπύρος Ράππος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Ράπτη Ελένη ως υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Πριν από την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και πριν από τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων υπέβαλλαν επερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νταουτζιάς Δημήτριος σχετικά με το θόρυβο που δημιουργήθηκε για την ακαταλληλότητα του νερού ύδρευσης του Δήμου, Καραμπάσης Αλέξανδρος σχετικά με αντικατάσταση φωτισμού Ευξεινούπολης και τις επισκευές που έγιναν στα σχολεία, Χατζηκυριάκος Ευάγγελος σχετικά με τη συντήρηση του παλαιού σχολείου Ευξεινούπολης, Τσόγκας Σάββας σχετικά με τη μη πληρωμή εργαζομένης στο Κ.Δ.Α.Π, Βαζούρας Δημήτριος σχετικά με την αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων, Κοντογεωργάκης Στέργιος του Ευστ. σχετικά με τη μείωση τελών σε ευαίσθητες τάξεις,Ματίκα Ελένη σχετικά με υπολογισμό εσόδων εμποροπανήγυρης, με αποτύπωση του Χάνδακα, στις οποίες απάντησαν σχετικά ο κ. Δήμαρχος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Μαντζωρογεώργος και η Πρόεδρος του Κ.Δ.Α.Π. κ. Γκίνη. ..................................................................................................................................... ΑΠΟΦΑΣΗ Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ζήτησε από το Δημ. Συμβούλιο να κρίνει εάν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να λάβει σχετική απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97,108 παρ. 5 και 119 του Π.Δ.410/95. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι συναινεί για την συζήτηση του θέματος πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και προχώρησε στη συζήτησή του. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2005 είναι γραμμένο το έργο "Κατασκευή εσοχών πεζοδρομίων για την τοποθέτηση κάδων και κατασκευή ραμπών" με πίστωση 30.000,00 € και χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ 2005. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η αριθμ. 243/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ πρ/σμού δαπάνης 30.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 320 σταθερών θέσεων τοποθέτησης των κάδων απορριμμάτων, μορφής τραπεζίου, καθώς και τη δημιουργία ραμπών για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στα πεζοδρόμια. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη μελέτη και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Τρόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Νταουτζιάς και ρώτησε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χρ. Καρακώστα αν έχει γίνει ενημέρωση στους πολίτες για το χώρο τοποθέτησης των κάδων και αν έχει δοθεί το δικάιωμα για ενστάσεις. Θα ήταν φρόνιμο να υπάρχει ένας χάρτης για τα σημεία τοποθέτησης των κάδων να δημοσιευθεί και οι πολίτες να έχουν δικαίωμα ενστάσεων εντός δέκα ημερών και με την άποψή του συμφώνησαν ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στ. Κοντογεωργάκης και η Δημ. Σύμβουλος Ελένη Ματίκα. Απαντώντας ο Αντιδήμαρχος κ. Χρ. Καρακώστας είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Νταουτζιά και μπορεί να γίνει αυτό. Μετά τα ανωτέρω κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, είδε τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 2229/94, των Π. Δ/των 609/85, 472/85, 171/87, του Ν. 2940/01, του Ν. 3212/03, του Ν. 3263/04, είδε την αριθ. 243/2005 μελέτη του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...