Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00021 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00408 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Ανάθεση σε ιδιώτη μηχανικό την έκδοση άδειας λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00278 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Ανάθεση σε ιδιώτη μηχανικό την έκδοση άδειας λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού.
1. Εγκρίνει το παρόν θέμα ως κατεπείγον. 2. Εγκρίνει την ανάθεση σύνταξης μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας και της έκδοσης άδειας λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού στον κ. Παππά Αθανάσιο του Δημητρίου Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο μέλος του ΤΕΕ με αριθμ. Μητρώου 38586 και έδρα τον Αλμυρό, αντί του ποσού των 2.380,00 €. με ΦΠΑ, με ψήφους 14 υπέρ και 5 κατά. 3. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 2.380,00 € στον Κ.Α. 30-7413-004 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο " Πληρωμή Μηχανικού για τη σύνταξη μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας και της έκδοσης άδειας λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού ". Μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων Δημ. Νταουτζιά, Αθ. Σαρρή, Σάβ. Τσόγκα, Αλ. Καραμπάση και Στ. Κοντογεωργάκη του Ευστ., οι οποίοι ψήφισαν τη δεύτερη πρόταση. Υπέρ (1η πρόταση- Καρακώστα) ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Χρ. Καρακώστας, Δημ. Μαντζωρογεώργος, Ι. Τετριμίδας, Λεων. Τζιοβάρας, Αν. Μπιντέλας, Στ. Κοντογεωργάκης του Παν., Ευμ. Γκίνη, Μαρ. Μπάρδα, Δημ. Βαζούρας, Χρ. Σπαθής, Νικ. Ξύστρας, Ευάγ. Χατζηκυριάκος, Ελ. Ματίκα και Κων. Βέργας.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 108 παρ. 5 και 119 του Π.Δ. 410/95. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι συναινεί για τη συζήτηση του θέματος πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας των Σφαγείων απαιτείται Α) Προέγκριση χωροθέτησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (η οποία υπάρχει) Β) Εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης λυμάτων . Δεδομένου ότι τα λύματα από τον Βιολογικό των Σφαγείων μεταφέρονται, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, στον Βιολογικό του Αλμυρού θα χρησιμοποιηθεί η εγκεκριμένη διάθεση των αποβλήτων του Βιολογικού Αλμυρού η οποία αναμένεται από το Υπουργείο Γ) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η οποία εκπονείται Δ) Μηχανολογική μελέτη (περιλαμβάνονται τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός των μηχανημάτων που θα τοποθετηθούν, κατόψεις- τομές όπου φαίνονται τα μηχανήματα) η οποία υπάρχει και Ε) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας απαιτείται μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας που υποβάλλεται στην Πυροσβεστική υπογεγραμμένη από Μηχανολόγο Μηχανικό. Λόγω αδυναμίας της ΤΥΔΚ Μαγνησίας να συντάξει τη μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό η σύνταξη της μελέτης, προκειμένου να ληφθεί το πιστοποιητικό πυρασφάλειας και παράλληλα, εφόσον υπάρχουν όλα τα παραπάνω στην Υπηρεσία μας να εκδοθεί και η άδεια λειτουργίας από τη Δ/νση Βιομηχανίας. Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης Ενεργ. Πυροπροστασίας, σύμφωνα με το νέο Νόμο περί ανάθεσης μελετών το Ν.3316/05 και τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και Υπηρεσιών του ίδιου Νόμου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.700 €) χωρίς το Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτερου ορίου αμοιβής του πτυχίου της Α’ τάξης για την κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (άρθρο 4 Π.Δ. 798/78, όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις της Απόφασης Δ15/10541/02) το οποίο είναι 3.011,10 € . Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απευθείας ανάθεση να αναθέσει τη σύνταξη της μελέτης σε ιδιώτη που πληροί όλες τις προϋποθέσεις (άρθρο 269 του Π.Δ. 410/95) του Ν. 3316/05. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος και πρότεινε στο Συμβούλιο να αναθέσει τη σύνταξη της μελέτης και την έκδοση άδειας των σφαγείων στον κ. Παππά Μηχανολόγο-Μηχανικό ……………. Λαβών το λόγο ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κομντογεωργάκης είπε ότι θεωρεί το ποσό της αμοιβής υπερβολικό και πρότεινε να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Νταουτζιάς θεωρώντας κι αυτός το ποσό της αμοιβής υπερβολικό πρότεινε να ανατεθεί αντί του ποσού των 1000 €. Ακολούθως λαβών το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Χρ. Καρακώστας πρότεινε αμοιβή 2.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Μετά από διαλογική συζήτηση κατατέθηκαν στο Προεδρείο δύο προτάσεις: 1η πρόταση του αντιδημάρχου Χρ. Καρακώστα για ανάθεση σε ιδιώτη αντί του ποσού των 2.380 € με ΦΠΑ. 2η πρόταση του κ. Στ. Κοντογεωργάκη για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε τον κ. Δήμαρχο και μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 269 του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95, την αριθμ. Δ17α/07/91/Φ.8 ΓΕΝ εγκύκλιο 22 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...