Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00012 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00180 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Περί αντικατάστασης αγωγού άρδευσης μήκους 400 μ. στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πλατάνου.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00157 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Περί αντικατάστασης αγωγού άρδευσης μήκους 400 μ. στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πλατάνου.
1. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την εκτέλεση του έργου "Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Δ.Δ. Πλατάνου". 2. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προις τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 3.000,00 € στον Κ.Α. … για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Δ.Δ. Πλατάνου". 3. Ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. για το σκοπό που έχει γαρφεί.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να λάβει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 108 παρ. 5 και 119 του Π.Δ. 410/95. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι συναινεί για τη συζήτηση του θέματος πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλκιο τα ακόλουθα: Το παρόν θέμα έρχεται προς συζήτηση έπειτα από εισήγηση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Πλατάνου. Ο αγωγός άρδευσης στο Δ.Δ. Πλατάνου μήκους περίπου 400 μ. παρουσιάζει προβλήματα και επειδή ήδη έχει ξεκινήσει η αρδευτική περίοδος, επείγει η αντικατάστασή του, για την ομαλή λειτουργία του δικτύου άρδευσης και για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους παραγωγούς. Για το λόγο αυτό, είπε ο κ. Πρόεδρος, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει πίστωση ποσού 3.000.000 € για την αντικατάσταση του αγωγού άρδευσης και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε τον κ. Πρόεδρο. Είδε τις διατάξεις του άρθρου 221 του ΔΚΚ και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...