Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00012 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00182 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενστάσεων προμηθευτών για Πρωτόκολλο παραλαβής προμήθεια υγρών καυσίμων και πληρωμή σχετικών τιμολογίων.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00159 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενστάσεων προμηθευτών για Πρωτόκολλο παραλαβής προμήθεια υγρών καυσίμων και πληρωμή σχετικών τιμολογίων.
Δέχεται τις αντιρρήσεις των προμηθευτών, εγκρίνει την παραλαβή των υγρών καυσίμων, και την πληρωμή των προμηθευτών, σύμφωνα με τα τιμολόγια και τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στις με αριθμ. 44/2004, 53/2004 και 68/2004 διαταγές πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, καθώς και στους επισυναπτόμενους, από 4-5-2005, πίνακες οφειλομένων παραστατικών στοιχείων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, αντίγραφα των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Εκκρεμεί η πληρωμή των προμηθευτών υγρών καυσίμων του Δήμου, διότι ο αρμόδιος για την παραλαβή των προμηθειών του Δήμου Δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Σαρρής, όπως έχουμε συζητήσει σε προηγούμενη συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπογράφει τα Πρωτόκολλα Παραλαβής. Κατόπιν αυτού πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τα Πρωτόκολλα Παραλαβής για να σταματήσουμε τους πλειστηριασμούς και να πληρωθούν οι προμηθευτές. Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Π.Δ. 28/1980 «περί προμηθειών των ΟΤΑ» σχετικά με την παραλαβή προμηθειών ορίζεται ότι «…αν διαφωνήσει μέλος της επιτροπής ή υπογραφεί ούτο (το πρωτόκολλο) μετ’ επιφυλάξεως από τον προμηθευτή ή αρνηθεί ούτος να υπογράψει, υποβάλλει ένσταση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από της ημέρας υπογραφής του πρωτοκόλλου υπό της επιτροπής, το πρωτόκολλο τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου που αποφαίνεται αιτιολογημένα και επί των παρατηρήσεων ή ενστάσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο επομένως νόμιμα μπορεί να αποφασίσει σχετικά με την μη υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από το μέλος της Επιτροπής Αθανάσιο Σαρρή, να θεωρήσει μη νόμιμη την άρνησή του να υπογράψει – έστω με όποιες αντιρρήσεις- τα πρωτόκολλα παραλαβής, καθώς και να απορρίψει τους ισχυρισμούς του που το πρώτον εισήγαγε με το αριθμ. Πρωτ. 1698/21-2-2005 έγγραφό του ως γενικόλογους και αόριστους και να εγκρίνει την προμήθεια, παραλαβή και πληρωμή των καυσίμων, όπως αυτά αναφέρονται στους πίνακες με αντίστοιχους αριθμούς τιμολογίων των προμηθευτών Ηλία Ηλιάκη, Σπυρ. Κοντοστάθη και Θεοδώρας Καμπάρη. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Σαρρής ο οποίος είπε ότι από το 2004, μετά τον ορισμό του ως μέλους της επιτροπής παραλαβής προμηθειών, εγγράφως είχε ενημερώσει το Δήμο και τους προμηθευτές καυσίμων ( τα σχετικά έγγραφά μου υπάρχουν στο φάκελο του θέματος), σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για την παραλαβή των προμηθειών. Δεν μπορώ να υπογράψω την παραλαβή καυσίμων στα οποία δεν ήμουν παρών κατά την παραλαβή, όπως το είχα ζητήσει εγγράφως. Να πληρωθούν οι προμηθευτές. Η διαφωνία μου ήταν με τις διαδικασίες που τηρούνται στο Δήμο σχετικά με τις προμήθειες. Ζητώ διαφάνεια. Γιατί δεν γίνεται η απογραφή των μονίμων υλικών που προμηθεύεται ο Δήμος; Τοποθετούμενος επί του θέματος ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημήτριος Βαζούρας είπε ότι δεν σταματά στους πλειστηριασμούς. Με τον πλειστηριασμό νομίζουν ότι θα υποχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε ορίσει Δημοτικό Σύμβουλο για την παραλαβή των προμηθειών. Ζητάμε και λέμε να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Εφόσον τώρα ακολουθείται η σωστή διαδικασία για τις προμήθειες, να πάρει το Συμβούλιο απόφαση για την παραλαβή των προμηθειών και την πληρωμή των προμηθευτών για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κ. Σαρρής τα συμφέροντα του Δήμου υπερασπίζεται. Στην τοποθέτησή της επί του θέματος η Δημοτική Σύμβουλος Ελένη Ματίκα πρότεινε να εξουσιοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο το Δήμαρχο να υπογράψει τα πρωτόκολλα παραλαβής αυτών των προμηθειών για να κλείσει το θέμα. Λαβών το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Νταουτζιάς πρότεινε να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο τρεις συνεχόμενες Κυριακές η διαδικασία που πρέπει να τηρείται σχετικά με τις προμήθειες για να γνωρίζουν οι προμηθευτές και να μην δημιουργούνται προβλήματα. Κλείνοντας το θέμα ο κ. Πρόεδρος είπε ότι μετά τα ανωτέρω διαμορφώνεται η ακόλουθη πρόταση: Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται τις αντιρρήσεις των προμηθευτών, εγκρίνει την παραλαβή των καυσίμων και την πληρωμή των προμηθευτών και τίθεται σε ψηφοφορία. Μετά ταύτα το Δημοτικό Συμβούλιο Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Σαρρής δήλωσε Λευκό.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...