Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00012 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00184 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου πρ/σμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και ενίσχυση της σχετικής πίστωσης.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00161 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου πρ/σμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και ενίσχυση της σχετικής πίστωσης.
1. Εγκρίνει την αριθ. 118/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ για την εκτέλεση του έργου: "Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου" πρ/σμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνει το χρηματικό υπόλοιπο κατά 80.000,00 € λόγω μεταφοράς πίστωσης υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2004 από έργα που δεν εκτελέστηκαν στη χρήση 2004. Μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 30.000,00 € στον Κ.Α. 30-7333.002 για ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου» για την εκτέλεση του έργου. 3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 192.000,00 € σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. για το σκοπό που έχει γραφεί. 4. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου την ανοικτή δημοπρασία. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή υπαλλήλων που θα ορίσει η Δημαρχιακή Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει η ίδια.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Η ΤΥΔΚ Νομού Μαγνησίας συνέταξε την αριθ. 118/2005 μελέτη πρ/σμού 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο είναι γραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2005 και στον πρ/σμό του Δήμου με πίστωση 120.000,00 ευρώ από επιχορήγηση του ΥΠΕΣΔΑ για ζημιές από θεομηνίες. Για την εκτέλεση του έργου πρέπει να εγκρίνουμε τη μελέτη, να ενισχύσουμε την σχετική πίστωση με το ποσό των 30.000,00 ευρώ από τακτικά έσοδα του Δήμου και να καθορίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης αυτού. Το έργο θα εκτελεσθεί με δημοπρασία που θα δφιεξαχθεί από τριμελή Επιτροπή υπαλλήλων που θα ορίσει η Δημαρχιακή Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει η ίδια. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, είδε τις διατάξεις των Ν. 1418/84, 2229/94 και των Π.Δ. 609/85, 472/85 και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...