Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00012 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00185 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθ. 81/1999 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: Σύνταξη και έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00162 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθ. 81/1999 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: Σύνταξη και έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρθρο 1ο Οι υπηρεσίες του Δήμου Αλμυρού διαρθρώνονται ως εξής : 1. Γραμματεία Δημοτικής Πολιτικής και Οργάνωσης 2. Αυτοτελές Γραφείο Υπηρεσιακής Υποστήριξης Αιρετών & Συλλογικών Οργάνων. 3. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 4. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Διεύθυνση Καθαριότητας – Πρασίνου – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης 6. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 7. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Αρθρο 2ο 1. Διάρθρωση Γραμματείας Δημοτικής Πολιτικής και Οργάνωσης Η Γραμματεία Δημοτικής Πολιτικής και Οργάνωσης συγκροτείται από τα παρακάτω γραφεία : α. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου β. Γραφείο Αντιδημάρχων γ. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών δ. Γραφείο Δικηγόρων (Νομικού Συμβούλου) ε. Γραφείο Τύπου – Δημοσίων Σχέσεων – Ενημέρωσης του Πολίτη στ. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 2. Διάρθρωση Αυτοτελούς Γραφείου Υπηρεσιακής Υποστήριξης Αιρετών & Συλλογικών Οργάνων α. Γραμματειακή Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρου Δ. Σ. , Δημαρχιακής Επιτροπής, Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου, Τοπικών Συμβουλίων και Συνοικιακών Συμβουλίων. β. Διαχείριση θεμάτων Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών. γ. Διαχείριση θεμάτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 3. Διάρθρωση Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται από τα παρακάτω τμήματα : 1. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 2. Τμήμα Κ.Ε.Π. 3. 1. Διάρθρωση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται από τα παρακάτω γραφεία : α. Γραφείο Δημοτολογίου – Ιθαγένειας β. Γραφείο Μητρώων Αρρένων – Στρατολογία γ. Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων δ. Γραφείο Ληξιαρχείου ε. Γραφείο τέλεσης Πολιτικών Γάμων στ. Γραφείο Προσωπικού ζ. Γραφείο Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης & Αρχείου η. Γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος θ. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας ι. Γραφείο έκδοσης αδειών παραμονής αλλοδαπών (Ν. 2910/2001) 3. 2. Διάρθρωση Τμήματος «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» Το Τμήμα «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» διαρθρώνεται από τα παρακάτω γραφεία : α. Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών β. Γραφείο Εσωτερικής Ανταποκρίσεως 4. Διάρθρωση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται από τα παρακάτω τμήματα : 1. Τμήμα Εξόδων 2. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας 4. 1. Διάρθρωση Τμήματος Εξόδων Το Τμήμα Εξόδων διαρθρώνεται από τα παρακάτω γραφεία : α. Γραφείο Λογιστηρίου β. Γραφείο Μισθοδοσίας γ. Γραφείο Ταμείου δ. Γραφείο Προμηθειών – Διαχείρισης Υλικού ε. Γραφείο Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος–Ισολογισμού - Κοστολόγησης 4. 2 . Διάρθρωση Τμήματος Δημοτικών Προσόδων και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας Το Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας διαρθρώνεται από τα παρακάτω γραφεία : α. Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας β. Γραφείο βεβαίωσης φόρων , τελών & δικαιωμάτων γ. Γραφείο Λαϊκών Αγορών δ. Γραφείο Εμποροπανήγυρης ε. Γραφείο Νεκροταφείου στ. Γραφείο Σφαγείου 5 . Διάρθρωση Διεύθυνσης Καθαριότητας – Πρασίνου – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης Η Διεύθυνση Καθαριότητας – Πρασίνου – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης διαρθρώνεται από τα παρακάτω τμήματα : 1. Τμήμα Καθαριότητας 2. Τμήμα Πρασίνου – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης 5 . 1. Διάρθρωση Τμήματος Καθαριότητας Το Τμήμα Καθαριότητας διαρθρώνεται από τα παρακάτω γραφεία : α. Γραφείο κινήσεως , επισκευής & συντηρήσεως οχημάτων β. Γραφείο προγραμματισμού δρομολογίων απορριμματοφόρων γ. Γραφείο καθαρισμού οδών & κοινοχρήστων χώρων δ. Γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων – ανακύκλωσης ε. Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας 5 . 2 . Διάρθρωση Τμήματος Πρασίνου – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης Το Τμήμα Πρασίνου – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης διαρθρώνεται από τα παρακάτω γραφεία : α. Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου β. Γραφείο Γεωργικής – Δασικής Ανάπτυξης & Αρδευσης γ. Γραφείο Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικών Ελέγχων δ. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Αγροτών 6 . Διάρθρωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται από τα παρακάτω τμήματα : 1. Τμήμα Εργων 2. Τμήμα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου 6 . 1. Διάρθρωση Τμήματος Εργων Το Τμήμα Εργων διαρθρώνεται από τα παρακάτω γραφεία : α. Γραφείο Τεχνικών Εργων β. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων και Ενεργειακών Εφαρμογών γ. Γραφείο Μηχανοργάνωσης δ. Γραφείο Λειτουργίας Προμηθειών - Αποθήκης 6 . 2 . Διάρθρωση Τμήματος Πολεοδομίας και Κτηματολογίου Το Τμήμα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου διαρθρώνεται από τα παρακάτω γραφεία : α. Γραφείο Πολεοδομίας β. Γραφείο Κτηματολογίου γ. Γραφείο Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Ρυθμίσεων 7. Διάρθρωση Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας διαρθρώνεται ως εξής : 1. Τμήμα Αστυνομεύσεως και ελέγχου 2. Τμήμα Αγροφυλακής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Αρθρο 3ο Οι θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου διαρθρώνεται κατά κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες ως ακολούθως : Ι. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Δύο (2) θέσεις Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών (άρθρο 67 του Ν. 1416/84 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 1832/89 και το άρθρο 12 του Ν. 2130/93 και το άρθρο 57 του Ν. 2218/94). ΙΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Μία (1) θέση δικηγόρου όπως διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 245 και επόμενα του Ν. 1188/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 1832/89. ΙΙΙ. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσσονται στους βαθμούς Δ (εισαγωγικός), Γ, Β και Α (καταληκτικός). Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε (εισαγωγικός), Δ , Γ και Β (καταληκτικός). Τα προσόντα διορισμού των θέσεων περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/87 και το Π.Δ. 22/90. · Κλάδος ΠΕ 1 Διοικητικών δύο (3) θέσεις. · Κλάδος ΠΕ Οικονομολόγων δύο (2) θέσεις. · Κλάδος ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού μία (1) θέση. · Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων μία (1) θέση. ·Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης μία (1) θέση. · Κλάδος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων δύο (2) θέσεις. · Κλάδος ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών(Οικονομικών Επιστημών) μία (1) θέση. · Κλάδος ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών(Φυσικής Αγωγής) μία (1) θέση. · Κλάδος ΠΕ 11 Πληροφορικής μία (1) θέση. · Κλάδος ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών μία (1) θέση. · Κλάδος ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων μία (1) θέση. · Κλάδος ΠΕ 5 Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μία (1) θέση. · Κλάδος ΠΕ 9 Γεωπόνων μία (1) θέση. · Κλάδος ΠΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας δύο (2) θέσεις. · Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Δασοπονίας μία (1) θέση. · Κλάδος ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών(Λογιστικής) μία (1) θέση. · Κλάδος ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών(Δασοπονίας) μία (1) θέση. · Κλάδος ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών μία (1) θέση. · Κλάδος ΤΕ 4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μία (1) θέση. · Κλάδος ΤΕ 5 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών μία (1) θέση. · Κλάδος ΤΕ 13 Τεχνολογίας Γεωπονίας μία (1) θέση. · Κλάδος ΤΕ 17 Διοικητικών-Λογιστών δύο (2) θέσεις. · Κλάδος ΤΕ 19 Πληροφορικής μία (1) θέση. · Κλάδος ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύο (2) θέσεις. · Κλάδος ΤΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας δύο (2) θέσεις. · Κλάδος ΔΕ 1 Διοικητικών είκοσι επτά (27) θέσεις. · Κλάδος ΔΕ 2 Εποπτών Καθαριότητας μία (1) θέση. · Κλάδος ΔΕ 3 Τηλεφωνητών μία (1) θέση. · Κλάδος ΔΕ 5 Δομικών Εργων τέσσερις (4) θέσεις. · Κλάδος ΔΕ 23 Ειδικού Προσωπικού εννιά (9) θέσεις. · Κλάδος ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων τέσσερις (4) θέσεις. · Κλάδος ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων μία (1) θέση. · Κλάδος ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Εργων τέσσερις (4) θέσεις. · Κλάδος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεις. · Κλάδος ΔΕ 30 Τεχνιτών επτά (7) θέσεις. · Κλάδος ΔΕ 35 Δενδροκηπουρών πέντε (5) θέσεις. · Κλάδος ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ τρεις (3) θέσεις. · Κλάδος ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Παρκομέτρων μία (1) θέση. · Κλάδος ΥΕ 1 Κλητήρων δύο (2) θέσεις. · Κλάδος ΥΕ 2 Επιστατών Καθαριότητας μία (1) θέση. · Κλάδος ΥΕ 3 Δασοφυλάκων μία (1) θέση. · Κλάδος ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας είκοσι τέσσερις (24) θέσεις. · Κλάδος ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας (Καθαρίστριες Δημοτικών Κτιρίων ) δύο (2) θέσεις. · Κλάδος ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας (Εργάτες Νεκροταφείου-Νεκροθάφτες) δύο (2) θέσεις. · Κλάδος ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας (Εργάτες Σφαγείων) δύο (2) θέσεις. ΙV. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ · Κλάδος ΔΕ 14 Ελεγκτών Εσόδων – Εξόδων Ο.Τ.Α. μία (1) θέση. · Κλάδος ΔΕ 15 Εισπρακτόρων μία (1) θέση. V. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ · ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού μία (1) θέση. · ΔΕ Ηλεκτρολόγων μία (1) θέση. · ΥΕ Εργατών Καθαριότητας τρεις (3) θέσεις. · ΥΕ Εργατών Κήπων δύο (2) θέσεις. · ΥΕ Δασοφυλάκων μία (1) θέση. VΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τριάντα (30) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχιακών, περιοδικών, πρόσκαιρων αναγκών (Ν. 2503/97 , άρθρο 18 παρ. 12). VΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα του Δήμου του έτους 2003 ανέρχονται σε 3.104.579,33 € και του έτους 2004 ανέρχονται σε 3.507.933,80 € ο δε μέσος όρος αυτών είναι : 3.306.256,57 €. Η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού πλέον του χρονοεπιδόματος του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου των προτεινομένων τριάντα ένα (31) θέσεων ανέρχεται στο ποσό 534.590 € . Αρθρο 4ο ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Στις διοικητικές ενότητες των υπηρεσιών του Δήμου οι Προϊστάμενοι επιλέγονται από τους εξής κλάδους : · Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών προϊσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδων ΠΕ 1 Διοικητικών και ΔΕ 1 Διοικητικών με βαθμό Α΄ ή Β΄ . · Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προϊσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδων ΠΕ 1 Διοικητικών , ΠΕ Οικονομολόγων, ΤΕ 17 Διοικητικών-Λογιστών , ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. και ΔΕ 1 Διοικητικών με βαθμό Α΄ ή Β΄. · Στη Διεύθυνση Καθαριότητας – Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης προϊσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδων ΠΕ 5 Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών , ΠΕ 9 Γεωπόνων , ΠΕ Περιβαλλοντολόγων , ΤΕ 4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΤΕ 13 Τεχνολογίας Γεωπονίας με βαθμό Α΄ ή Β΄. · Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προϊσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδων ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών , ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων , ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄ ή Β΄ . · Στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας προϊσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδων ΠΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας , ΤΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας και ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄ ή Β΄ . · Στο Αυτοτελές Γραφείο Υπηρεσιακής Υποστήριξης Αιρετών & Συλλογικών Οργάνων προϊσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδων ΠΕ 1 Διοικητικών και ΔΕ 1 Διοικητικών με βαθμό Α΄ ή Β΄. · Στα Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών , προϊσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδων ΠΕ 1 Διοικητικών και ΔΕ 1 Διοικητικών με βαθμό Α΄ ή Β΄ . Στο Τμήμα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) προϊσταται μόνιμος υπάλληλος του Δήμου κλάδων ΠΕ 1 Διοικητικών και ΔΕ 1 Διοικητικών με βαθμό Α΄ ή Β΄ . · Στα Τμήματα Εξόδων , Δημοτικών Προσόδων και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας προϊσταται μόνιμος υπάλληλος ΠΕ 1 Διοικητικών , ΠΕ Οικονομολόγων , ΤΕ 17 Διοικητικών-Λογιστών , ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. και ΔΕ 1 Διοικητικών με βαθμό Α΄ ή Β΄. · Στα Τμήματα Καθαριότητας , Πρασίνου-Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης προϊσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδων ΠΕ 5 Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών , ΠΕ 9 Γεωπόνων , ΠΕ Περιβαλλοντολόγων , ΤΕ 4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών , ΤΕ 13 Τεχνολογίας Γεωπονίας , και ΔΕ2 Εποπτών με βαθμό Α΄ ή Β΄. · Στα Τμήματα Εργων , Πολεοδομίας και Κτηματολογίου προϊσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδων ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών , ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄ ή Β΄ . · Στα Τμήματα Αστυνόμευσης και Ελέγχου , Αγροφυλακής προϊσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδων ΠΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας , ΤΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας και ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄ ή Β΄ . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρθρο 5ο Αρμοδιότητες γραφείων Γραμματείας Δημοτικής και Πολιτικής Οργάνωσης Α) ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1.Διεκπεραιώνει κάθε εργασία που του αναθέτει ο Δήμαρχος και δεν ανήκει στις αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών. 2.Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δημάρχου. 3.Καθορίζει τις μέρες και τις ώρες που θα δέχεται ο Δήμαρχος τους Δημότες, τις Επιτροπές και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. 4.Κρατά το βιβλίο συνεντεύξεων και συνεδριάσεων του Δημάρχου και ενημερώνει με τα θέματα που συζητήθηκαν. 5.Κρατά τα βιβλία επιτροπών και συμβουλίων που μετέχει ο Δήμαρχος, καθώς και το βιβλίο εισερχόμενης και εξερχόμενης στο γραφείο αλληλογραφίας. 6.Συντάσσει τις εισηγήσεις του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή. Β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 1.Διεξάγει κάθε υπηρεσία που του αναθέτουν οι αντιδήμαρχοι και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των υπολοίπων υπηρεσιών του Δήμου. 2.Διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία των Αντιδημάρχων. 3.Τηρεί τα βιβλία συνεντεύξεων των αντιδημάρχων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών και συμβουλίων στα οποία μετέχουν αυτοί. 4.Τηρεί αρχείο όλων των εγγράφων που εισέρχονται και εξέρχονται από το γραφείο. 5.Συγκεντρώνει τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από τους αντιδημάρχους και φροντίζει για την υπογραφή και διεκπεραίωσή τους . Γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 1.Επικουρούν τον Δήμαρχο και υπόκεινται απ’ ευθείας στην ιεραρχική του εξάρτηση, χωρίς να παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα. 2.Ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. 3.Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες , γραπτά ή προφορικά για τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο , το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημαρχιακή Επιτροπή ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. 4.Παρέχουν υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνησης μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου , συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητας , τήρησης αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον Δήμαρχο. Δ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ) 1.Στο γραφείο ανήκει η νομική κάλυψη του Δήμου . 2.Η παράσταση ενώπιον οποιουδήποτε φύσης και βαθμού δικαστηρίου. 3.Η σύνταξη αγωγών και των λοιπών ένδικων βοηθημάτων του Δήμου. 4.Η γνωμοδότηση σε κάθε ερώτημα νομικού περιεχομένου που τίθεται από τη διοίκηση, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 5.Η έρευνα των τίτλων ιδιοκτησίας των αγορασμένων, μισθουμένων , μεταβιβαζομένων κ.λ.π. περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. 6.Η σύνταξη αντικρούσεων επι των ασκουμένων προσφυγών για επιβολή τελών και προστίμων. 7.Ο έλεγχος των αμοιβών και δικαστικών επιμελητών και πληρεξουσίων δικηγόρων, όταν χειρίζονται υποθέσεις του Δήμου και των νομικών του προσώπων. 8.Γενικώς απασχολείται με κάθε νομικό θέμα που ενδιαφέρει το Δήμο. Ε) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1.Επεξεργάζεται,καταρτίζει,εισηγείται και εκτελεί τα προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος. 2.Σχεδιάζει,εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου με γενική κατεύθυνση τη δραστηριοποίηση των πολιτών στην προσπάθεια των τοπικών συμφερόντων. 3.Σχεδιάζει,εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης ξένων ή γενικά των διερχομένων από το Δήμο. 4.Παρακολουθεί τα δημοσιεύματα του τύπου ή των εκπομπών των Μέσων Επικοινωνίας και φροντίζει για την ανάλογη προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και προετοιμάζει τις ανάλογες δημοσιεύσεις. 5.Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα Μ.Μ.Ε. 6.Συγκεντρώνει ειδήσεις , επεξεργάζεται το υλικό, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων διανομής τους. 7.Οργανώνει την προετοιμασία και την υποστήριξη ενημερωτικών συνεδριάσεων, συνελεύσεων και γενικά των εκδηλώσεων του Δήμου. 8.Φροντίζει για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του Δήμου όταν ζητείται από τους πολίτες. 9.Τηρεί πληροφοριακό αρχείο δημοσιεύσεων ή εκπομπών που αφορούν το Δήμο , καθώς και των σχετικών απαντήσεων. 10.Τηρεί πληροφοριακό αρχείο τοπικών φορέων (Αρχείο , Δημόσιες Υπηρεσίες , Σωματεία , Ιδρύματα κ.λ.π. ΣΤ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι αρμοδιότητες του γραφείου τούτου είναι οι ακόλουθες : 1.Η συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή του Δήμου και η τεκμηρίωσή τους μέσω της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και δεικτών, που περιγράφουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική κ.λ.π. κατάστασή της. 2.Η συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητές του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρχιακού προγραμματισμού , χρηματοδοτήσεις δημόσιες, πολιτικές κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα Ευρωπαϊκής Ενωσης). 3.Η φροντίδα για την συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, ειδικές μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίηση τεχνογνωσίας στο χώρο της Τ.Α. 4.Ο εισηγητής προς τα αιρετά όργανα για την οργάνωση των διαδικασιών στρατηγικού-επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου συνολικά και στους επι μέρους τομείς (τεχνικά, πολεοδομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα). 5.Η υποστήριξη των διαδικασιών σύνταξης των μεσοπρόθεσμων και ετησίων προγραμμάτων του Δήμου και η υποστήριξη λειτουργίας του Δήμου ως φορέα προγραμματισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της χώρας (π.χ. Ν. 1622/88 για τον δημοκρατικό προγραμματισμό, διαδικασίας σχεδιασμού Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης). 6.Η υποστήριξη των διαδικασιών προώθησης της υλοποίησης, παρακολούθησης της εφαρμογής, αξιολόγησης και αναθεώρησης των μεσοπρόθεσμων και ετησίων προγραμμάτων του Δήμου. 7.Η διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και η διατύπωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου. 8.Η συνεργασία με τους Προϊσταμένους και τα επιστημονικά στελέχη του Δήμου για την από κοινού διατύπωση εισηγήσεων προς τα αιρετά όργανα. 9.Η συγκέντρωση του σχετικού υλικού που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημαρχιακή Επιτροπή, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Τοπικά Συμβούλια. 10.Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της ΤΕΔΚ, της Περιφέρειας, των Κεντρικών Φορέων, καθώς και με τους φορείς διαδημοτικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. 11.Η ενημέρωση της δημοτικής αρχής για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που ενδιαφέρουν το Δήμο και η υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών ενεργειών. 12.Η κατάρτιση αιτήσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες συμμετοχής του Δήμου σε συγκεκριμένα προγράμματα και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής τους. 13.Η αναζήτηση συνεργατών στο εσωτερικό και εξωτερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα. 14.Η διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 15.Η ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα κοινοτικά ζητήματα. 16.Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου. 17.Η επεξεργασία προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία και διαχείριση δασικών περιοχών του Δήμου. 18.Η επεξεργασία προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη σχεδίων και την υλοποίηση προγραμμάτων για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου. 19.Η υποστήριξη του Δήμου και των θυγατρικών του φορέων(Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων) σε θέματα βελτίωσης της οργάνωσης, στελέχωσης και των διαδικασιών διοίκησης και λειτουργίας. 20.Ο σχεδιασμός οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου καθώς και η οργάνωση ενημέρωσης των αιρετών οργάνων. Αρθρο 7ο ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γραμματειακή υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου , Προέδρου Δ. Σ. , Δημαρχιακής Επιτροπής , Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου , Τοπικών Συμβουλίων και Συνοικιακών Συμβουλίων. 1.Η κατάρτιση σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και η ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τα θέματα και το χρόνο, τόπο κάθε συνεδρίασης. 2.Η συγκέντρωση, αναπαραγωγή και αποστολή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου των διαφόρων εισηγήσεων και γενικά του ενημερωτικού υλικού που αντιστοιχεί στα θέματα των συνεδριάσεων. 3.Η μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων , την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων , την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λ.π. 4.Η τήρηση των πρακτικών κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων. 5.Η τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 6.Η δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή αποφάσεων του Δ.Σ. και η αποστολή τους στην Υπηρεσία Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας. 7.Η ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου για τις εγκεκριμένες αποφάσεις του Δ.Σ. 8.Η ενημέρωση των αρμοδίων Επιτροπών του Δ.Σ. για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο προς μελέτη. 9.Η παρακολούθηση της διαδικασίας επεξεργασίας τους και η προετοιμασία για την έγκαιρη επανεισαγωγή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη οριστικής απόφασης. 10.Η παροχή κάθε είδους γραμματειακής υποστήριξης προς την Δημαρχιακή Επιτροπή, τις μόνιμες και έκτακτες Επιτροπές που συνιστά το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Τοπικά Συμβούλια (ενημέρωση για τα θέματα και τον χρόνο κάθε συνεδρίασης, διανομή εισηγήσεων προς τα μέλη των Επιτροπών, η τήρηση των πρακτικών, η τήρηση αρχείου πρακτικών, η δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εισηγήσεων κ.λ.π.) 11.Η τήρηση αρχείου εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα. Η φροντίδα για την αποστολή στοιχείων προς τους προηγούμενους εκπροσώπους, η επικοινωνία, η παραλαβή και η εσωτερική διεκπεραίωση των εκθέσεων των εκπροσώπων προς το Δήμο. 12.Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Τοπικών Συμβουλίων. 13.Παρέχει κάθε βοήθεια στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Συνοικιακών Συμβουλίων. Διενεργεί τη σχετική αλληλογραφία προς τα Συνοικιακά Συμβούλια. Διαχείριση θεμάτων Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών. 1.Η μέριμνα για την συγκρότηση και τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών όλων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 2.Η διοικητική υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 3.Η συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία για την καταγραφή των στεγαστικών αναγκών των σχολείων για απαλλοτριώσεις χώρων για ανέγερση νέων διδακτηρίων και τη διεκπεραίωση κτιριακών θεμάτων που έχουν σχέση με συντηρήσεις, ανεγέρσεις, προσθήκες αιθουσών, επεκτάσεις χώρων στα υπάρχοντα σχολεία, αγορές οικοπέδων νέων σχολικών μονάδων. 4.Η καταγραφή καταστάσεων κατανομής λειτουργικών δαπανών και ενημέρωσης των σχολείων για την παραλαβή των χρημάτων. Διαχείριση θεμάτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 1.Η διοικητική υποστήριξη των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου (όταν αυτά έχουν αντίστοιχη υπηρεσία υποστήριξης). 2.Η μέριμνα για την συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων. 3.Η ενημέρωση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου για όλα τα θέματα λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Επιχειρήσεων. 4.Η συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για θέματα διαχείρισης των Νομικών Προσώπων. 5.Η προς το Δημοτικό Συμβούλιο σύνταξη των εισηγήσεων για θέματα επιχορηγήσεων των Νομικών Προσώπων. 6.Η συνεργασία με τις υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για θέματα λειτουργίας τους. Αρθρο 8ο Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών : · Ευθύνεται έναντι του Δημάρχου για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της Διεύθυνσης προγραμματίζοντας, οργανώνοντας στελεχώνοντας, συντονίζοντας, ελέγχοντας τις επι μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί (ετήσιοι και μεσοπρόθεσμοι) στόχοι του Δήμου με βάση τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης. Ειδικότερα: · Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά ανωτέρων διοικητικών επιπέδων. · Αποφασίζει και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του Δημάρχου. · Μεριμνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης με τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές. · Εποπτεύει, αξιολογεί και προσανατολίζει το προσωπικό της Διεύθυνσής του, μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων. · Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες των Διοικητικών μονάδων της Διεύθυνσής του, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή υπαλλήλους, μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. · Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας των Διοικητικών μονάδων που εποπτεύει προς τον Δήμαρχο και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών. · Εχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των κατωτέρων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή του στα σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του Δημάρχου. · Εχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της Διεύθυνσής του καθώς και των εισηγήσεών τους προς τα ανωτέρω ιεραρχικά επίπεδα. Όλα τα έγγραφα, καταστάσεις κ.λ.π. του Δήμου, μονογράφονται από τον αρμόδιο υπάλληλο και θεωρούνται με την μονογραφή τους από τους αρμόδιους προϊσταμένους. · Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. · Συγκεντρώνει στοιχεία χρήσιμα για τον προγραμματισμό και απολογισμό των δραστηριοτήτων της διοικητικής μονάδας του σε συνεργασία με την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Μηχανοργάνωσης. · Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών μονάδων των υπηρεσιών ή θυγατρικών φορέων του Δήμου για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών του Δήμου. · Συνεργάζεται με τους φορείς εκτός Δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής μονάδας. · Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής του μονάδας. · Παρακολουθεί την νομοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στο τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση με τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών διατάξεων, την εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής μονάδας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. · Μεριμνά για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρωπίνου δυναμικού και των τεχνικών μέσων, την καλλίτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλλίτερη ανταπόκριση της διοικητικής μονάδας στις τοπικές ανάγκες. · Εκτελεί τις λειτουργίες της μονάδας που εποπτεύει, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν από τους υπαλλήλους της. Αρθρο 9ο Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 1.Σύνταξη, ενημέρωση και τήρηση των βιβλίων του Δημοτολογίου και Πληθυσμού. 2.Τήρηση για κάθε οικογένεια, ιδιαίτερο φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά και αρχείο αποφάσεων μεταβολών στα δημοτολόγια (μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις ηλικιών, διαγραφές λόγω θανάτου, εγγραφή αδήλωτων εξώγαμων κ.λ.π.) 3.Εκδοση πιστοποιητικών προσωπικής , οικογενειακής κατάστασης και ταυτοπροσωπίας των δημοτών. 4.Πολιτογραφήσεις αλλοδαπών με αίτηση και δήλωση στα τηρούμενα βιβλία πολιτογραφήσεων. 5.Επιμέλεια της εφαρμογής των σχετικών με τους δημότες διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ 1.Κατάρτιση ετησίως Μητρώων Αρρένων, τήρηση των αρχείων αυτών. 2.Ενημέρωση και τήρηση αρχείου των αποφάσεων των μεταβολών που επέρχονται σε αυτά (αλλαγή επωνύμου, προσθήκη, πατρώνυμου, μητρώνυμου, κυρίου ονόματος και άλλων στοιχείων). 3.Κατάρτιση ετησίως των στρατολογικών πινάκων και έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών. 4.Εκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών για την εισαγωγή των ενδιαφερομένων στις διάφορες στρατιωτικές σχολές. 5.Σύνταξη και τήρηση των Μητρώων διαφόρων απογραφών στρατολογικού ενδιαφέροντος. 6.Διεκπεραίωση των προβλεπομένων διαδικασιών για την εγγραφή αδήλωτων, την εξακρίβωση της ιθαγένειας αυτών, καθώς και τη διόρθωση των κάθε είδους εσφαλμένων εγγραφών στα Μητρώα Αρρένων. Γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 1.Επιμέλεια εφαρμογής της εκλογικής νομοθεσίας και εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο Δήμο από τον εκλογικό νόμο. 2.Σύνταξη και τήρηση εκλογικών καταλόγων και φροντίδα για την κατά νόμο αναθεώρηση αυτών (διαγραφές λόγω θανάτου, διπλοεγγραφές κ.α.). 3.Ασχολείται με κάθε εργασία που αφορά την διεξαγωγή των Βουλευτικών και Δημοτικών Εκλογών καθώς και του Ευρωκοινοβουλίου. Δ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 1.Τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείων στα οποία καταγράφονται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρειας του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. βαπτίσεις, διαζύγια, ονοματοθεσία, μεταβολή θρησκεύματος κ.λ.π.) σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες. 2.Τήρηση αρχείων επισήμων ληξιαρχικών γεγονότων. 3.Εκδοση αντιγράφων αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων ή άλλων θεσμοθετημένων πιστοποιητικών. 4.Περιοδική ενημέρωση των Κρατικών Υπηρεσιών (π.χ. ΕΣΥΕ) για τις γεννήσεις, γάμους, θανάτους που συνέβησαν στην περιφέρεια του Δήμου. 5.Ενημέρωση της Δημοτικής Κατάστασης και των αντιστοίχων Τμημάτων άλλων Ο.Τ.Α. για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων – αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά. 6.Συνεργασία με Ληξιαρχεία άλλων Ο.Τ.Α. σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί. Ε) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 1.Μεριμνά για την τήρηση των θεσμοθετημένων διαδικασιών για την διεξαγωγή των Πολιτικών Γάμων. ΣΤ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.Συντάσσει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και εισηγείται τις τροποποιήσεις καθώς και τις προσαρμογές του στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. 2.Διεκπεραιώνει όλες τις σχετικές διαδικασίες για την πρόσληψη όλου του προσωπικού του Δήμου. 3.Παρακολουθεί τις υπηρεσιακές μεταβολές του μονίμου προσωπικού και εκδίδει τις σχετικές πράξεις. 4.Τηρεί και ενημερώνει τους ατομικούς φακέλους προσωπικού. 5.Τηρεί το μητρώο τακτικών υπαλλήλων. 6.Τηρεί τους πίνακες κατανομής του προσωπικού στις διευθύνσεις , τμήματα και γραφεία. 7.Εκδίδει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που έχουν σχέση με την κατάσταση προσωπικού. 8.Φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. 9.Ανακοινώνει στο προσωπικό τις εγκύκλιες διαταγές του Δημάρχου. 10.Ανακοινώνει στο προσωπικό το καθιερούμενο κάθε φορά ωράριο εργασίας και γνωστοποιεί στους υπαλλήλους τα καθήκοντα και τις υπηρεσίες που τους ανατίθενται κατά τις μη εργάσιμες ημέρες. 11.Διεκπεραιώνει τα της πειθαρχικής διαδικασίας. 12.Διεκπεραιώνει όλες τις σχετικές διαδικασίες για την κατάσταση του προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Ζ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ 1.Απασχολείται με την παραλαβή, πρωτοκόλληση, ευρετηρίαση και συσχέτιση των εισερχομένων εγγράφων και τηρεί τα πρωτότυπα στο Αρχείο. 2.Επιμελείται της τήρησης του γενικού αρχείου του Δήμου και υποβάλλει προτάσεις για την εκκαθάριση αυτών που κρίνονται ως άχρηστα. 3.Ενεργεί τις κοινοποιήσεις, δημοσιεύσεις και τοιχοκολλήσεις. 4.Φροντίζει για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων των δημοπρασιών και εγγράφων και πιστοποιητικών διαφόρων αρχών. 5.Μεριμνά για την κατά καιρούς εκκαθάριση του αρχείου, τηρώντας τις σχετικές προς το θέμα διατάξεις. Η) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1.Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις. 2.Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για την χορήγηση αδειών μικροπολητών και λειτουργίας κυλικείων σε κοινοχρήστους χώρους (άλση, κήπους κ.λ.π.) 3.Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους Ν. 445/1937 και 446/1937. 4.Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για την χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη (Β.593). 5.Η χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδιών που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2000/1991. 6.Η χορήγηση των αδειών πλανοδίου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις. 7.Η διεκπεραίωση της διαδικασίας για την ανάκληση ή αφαίρεση αδειών ή τη σφράγιση των καταστημάτων όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Θ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κλητήρες – Θυρωροί – Καθαρίστριες 1.Εκτελεί τις ανήκουσες σ’ αυτούς εργασίες, με την άμεση καθοδήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος. 2.Επιβλέπει το Δημαρχιακό Κατάστημα και επισημαίνουν στον Προϊστάμενο του Τμήματος τις φθορές που εισέρχονται σ’ αυτό. 3.Καταρτίζει το πρόγραμμα υπηρεσίας κλητήρων, που περιλαμβάνει τις πρωϊνές, απογευματινές και βραδινές υπηρεσίες εντός και εκτός του δημαρχιακού καταστήματος, τα ονόματα των κλητήρων υπηρεσίας, καθώς και τα ρεπό που δίνονται σ’ αυτούς. Το πρόγραμμα εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και θεωρείται από τον Δήμαρχο. Θ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κλητήρες – Θυρωροί – Καθαρίστριες 1.Εκτελεί τις ανήκουσες σ’ αυτούς εργασίες, με την άμεση καθοδήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος. 2.Επιβλέπει το Δημαρχιακό Κατάστημα και επισημαίνουν στον Προϊστάμενο του Τμήματος τις φθορές που εισέρχονται σ’ αυτό. 3.Καταρτίζει το πρόγραμμα υπηρεσίας κλητήρων, που περιλαμβάνει τις πρωϊνές, απογευματινές και βραδινές υπηρεσίες εντός και εκτός του δημαρχιακού καταστήματος, τα ονόματα των κλητήρων υπηρεσίας, καθώς και τα ρεπό που δίνονται σ’ αυτούς. Το πρόγραμμα εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και θεωρείται από τον Δήμαρχο. 4.Κατά τις εργάσιμες ώρες ο αρχαιότερος κλητήρας οφείλει να βρίσκεται στον ειδικό χώρο, ενώ οι λοιποί οφείλουν να βρίσκονται στο γραφείο τους από όπου αποστέλλονται με εντολή του Προϊσταμένου του Τμήματος προς εκτέλεση διαφόρων υπηρεσιών. 5.Οι κλητήρες οφείλουν: α)Να μεταφέρουν την αλληλογραφία που διαβιβάζεται μέσω του ταχυδρομείου καθώς και τα έγγραφα ή έντυπα που διαβιβάζονται από υπηρεσία σε υπηρεσία β)Να ενεργούν επιδόσεις υπηρεσιακών εγγράφων, ανακοινώσεων και προσκλήσεων γ)Να μεριμνούν για την καθαριότητα του Δημοτικού Μεγάρου και των λοιπών δημοτικών κτηρίων και να προέρχονται στις αναγκαίες διευθετήσεις των εσωτερικών τους χώρων δ)Να εκτελούν κάθε εργασία που προσδιάζει τη φύση των καθηκόντων τους και επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες ε)Να συμπεριφέρονται ευπρεπώς και στ)Να χρησιμοποιούν τα φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου. Οι κλητήρες δεν αποχωρούν από την υπηρεσία πριν ελέγξουν και διαπιστώσουν ότι έχουν ασφαλισθεί τα γραφεία, οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία κ.λ.π., ότι έχουν κλεισθεί καλά οι πόρτες και τα παράθυρα, ότι έχουν ελευθερωθεί οι πρίζες και γενικά ότι όλα έχουν καλώς. Κατά τις ώρες εργασίας της υπηρεσίας απαγορεύεται στους κλητήρες να απασχολούνται στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών αναγκών του προσωπικού του Δήμου. Η Υπηρεσία Καθαριστριών εκτελεί τις υπηρεσίες που ανήκουν σ’ αυτή από την άμεση εποπτεία του αρχαιότερου κλητήρα της υπηρεσίας. Εκτελεί την καθαριότητα του Δημαρχιακού Καταστήματος καθώς και των γραφείων του Δήμου που βρίσκονται σε χώρους εκτός του Δημαρχιακού Μεγάρου. Ι) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Ν. 2910/01) Το γραφείο αυτό εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζει υπηρεσιακά και σε πρωτότυπη μορφή ολόκληρο τον φάκελο στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας. Φυλάττει τις έτοιμες άδειες διαμονής μαζί με το αντίγραφο της σχετικής απόφασης εως την στιγμή της επικόλλησης και παράδοσής τους στους ενδιαφερομένους. Τηρεί με ακρίβεια τα ακριβή στοιχεία (Τηλέφωνα, Διευθύνσεις κ.λ.π.) των αλλοδαπών ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους αλλοδαπούς. Αναρτεί σε εμφανές και προσιτό σημείο του Δημοτικού Καταστήματος κατάσταση με τα ονόματα των αλλοδαπών των οποίων η άδεια διαμονής είναι έτοιμη καθώς και τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, έτσι ώστε προσερχόμενοι στο χώρο, να είναι σε θέση να πληροφορηθούν την πορεία του σχετικού αιτήματος. Εχει την ευθύνη διαπίστωσης αν ο εμφανιζόμενος αλλοδαπός στο Δήμο που προσέρχεται για να παραλάβει το διαβατήριο του προκειμένου να επικολληθεί σε κενή σελίδα του η αυτοκόλλητη άδεια διαμονής είναι ο δικαιούχος, οπότε και του το επιδίδει με αντίγραφο της σχετικής άδειας. Ενημερώνει την περιφέρεια για κάθε παράδοση αδείας διαμονής και εν περιπτώσει μη παραλαβής της αδείας από τον δικαιούχο εντός τριάντα (30) ημερών επιστρέφει την άδεια στην εκδούσα αρχή . Αρθρο 10ο Αρμοδιότητες Τμήματος «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1.Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. 2.Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. 3.Διαθέτει για διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 4.Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. 5.Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο ΚΕΠ υποβολής της αρχικής αίτησης από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το ΚΕΠ στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή. 6.Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα. 7.Θεωρεί το γνήσιο υπογραφής. 8.Χορηγεί παράβολα κινητών επισήμων και υπευθύνων δηλώσεων. 9.Χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS. Β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 1.Διεκπεραιώνει τις αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται μέσω άλλων ΚΕΠ και εμπίπτουν τις αρμοδιότητες του Δήμου. 2.Προωθεί τα αιτήματα των πολιτών στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νομίμων χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο ΚΕΠ της αρχικής υποβολής της αίτησης. 3.Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερομένων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία. 4.Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών. Αρθρο 11ο Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και επιπλέον : · Εποπτεύει την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου, παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης αυτού και υποδεικνύει τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την εξασφάλιση των εσόδων ή την συγκράτηση των δαπανών. · Παρακολουθεί γενικά την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. · Μεριμνά για την δημοσίευση των διακηρύξεων δημοπρασιών, καθώς και των εγγράφων πιστοποιήσεων και αποφάσεων διαφόρων αρχών, που χρήζουν δημοσιεύσεως. ·Μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και τη σύνταξη του Ισολογισμού. ·Διαχειρίζεται τις πιστώσεις που διατίθενται για εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ·Παρακολουθεί και ελέγχει τη βεβαίωση των δημοτικών εσόδων, τον τρόπο εκμεταλλεύσεως της δημοτικής περιουσίας, τη διαχείριση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης, φροντίζοντας για την εφαρμογή των σχετικών νομικών και κανονιστικών διατάξεων. ·Μεριμνά για την ψήφιση των μαζικών πιστώσεων του Προϋπολογισμού, συντάσσοντας ενυπόγραφα τις περί αυτών εισηγήσεις του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημαρχιακή Επιτροπή. ·Παρέχει τα αναγκαία λογιστικά στοιχεία σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε εισηγήσεις του Δημάρχου, για την ψήφιση αναλόγων πιστώσεων. Αρθρο 12ο Αρμοδιότητες Τμήματος Εξόδων Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί – Οικονομική παρακολούθηση 1.Συγκέντρωση στοιχείων, διερεύνηση αναγκών και κατάρτιση των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων προϋπολογισμών δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των αντιστοίχων προϋπολογισμών εσόδων του Δήμου. 2.Παρακολούθηση της εξέλιξης των προηγούμενων προϋπολογισμών και τήρηση των σχετικών διαδικασιών και αρχείων, εξαγωγή των αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών. Ερμηνεία των αποκλίσεων και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών. 3.Σύνταξη ετησίων οικονομικών απολογισμών του Δήμου σε συνεργασία με το Ταμείο. 4.Συνεργασία με τις άλλες διοικητικές ενότητες για την τήρηση διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κάθε διοικητικής ενότητας και με τις αναθεωρήσεις του. 5.Σύνταξη και υποβολή στα πολιτικά όργανα, στο Συμβούλιο Συντονισμού Υπηρεσιών και στην Υπηρεσία Προγραμματισμού, περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος. Διαχείριση Δαπανών 1.Παραλαβή των κάθε φύσης παραστατικών που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους. 2.Ελεγχος των προηγουμένων παραστατικών, έλεγχος της επάρκειας της αντίστοιχης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Αποστολή των ενταλμάτων στο Ταμείο για την διενέργεια των πληρωμών. 3.Οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης που συμμετέχει ο Δήμος. 4.Τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου (Καθολικό Εξόδων, Ημερολόγιο Εξόδων κ.λ.π.). 5.Παροχή κάθε είδους στοιχείων (π.χ. ετήσιος οικονομικός απολογισμός) που ζητούνται από Δημόσιες / Ελεγκτικές υπηρεσίες (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο) σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. Β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 1.Συγκέντρωση στοιχείων μεταβολών του προσωπικού ή αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, που αντιστοιχούν και έχουν επίδραση στην καταβολή των αμοιβών τους. 2.Ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του προσωπικού με τα προηγούμενα στοιχεία και την εξαγωγή των περιοδικών μισθολογικών καταστάσεων ή γενικά των καταστάσεων πληρωμής κάθε είδους αμοιβής προς το προσωπικό του Δήμου. 3.Ελεγχος των προηγούμενων καταστάσεων και έγκαιρη διαβίβαση ενός αντιγράφου στο Γραφείο Ταμείου για πληρωμές. 4.τήρηση αρχείου καταβληθέντων αμοιβών στο προσωπικό του Δήμου και έκδοση των αντιστοίχων βεβαιώσεων αποδοχών. 5.Φροντίδα για την ασφάλιση του προσωπικού του Δήμου στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. ΤΥΔΚΥ, Ι.Κ.Α., κ.λ.π.). 6.Παρακολούθηση της απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλιστικούς φορείς, τακτοποίηση των ενσήμων των αφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. Γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Το γραφείο αυτό που συγκροτεί την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου λειτουργεί κάτω από την ενιαία εποπτεία του Δημοτικού Ταμία και με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται για το καθένα από αυτά. 1) Ο Δημοτικός Ταμίας με προσωπική του ευθύνη διεξάγει μαζί με τα ειδικά οριζόμενα διαχειριστικά εισπρακτορικά όργανα την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου όπως ορίζουν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95) και οι διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού του Δήμου και ειδικότερα : α)Κατευθύνει και ελέγχει τα υπαγόμενα σ’ αυτόν όργανα. Είναι υπεύθυνος για την περιουσία με μετρητά, χρεόγραφα και κινητές αξίες του Δήμου καθώς και για την κάλυψη και διατήρηση των διαφόρων παρακαταθηκών και εγγυήσεων εν γένει. β)Εποπτεύει την τήρηση των προβλεπομένων από τις οικείες διατάξεις λογιστικών και ταμιακών βιβλίων, παρακολουθεί την όλη κίνηση των εσόδων και εξόδων, ευθυνόμενος για κάθε παρατυπία ή παράληψη και ρυθμίζει τα της χρηματικής διαχείρισης των διαχειριστικών και εισπρακτορικών οργάνων, εισηγείται τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του γραφείου , ενεργεί την αλληλογραφία αυτού και τηρεί φάκελο των διοικητικών υποθέσεων. Εκτελεί την λήψη των επιτρεπομένων από το νόμο αναγκαστικών μέτρων εισπράξεως των καθυστερούμενων εσόδων του Δήμου. γ)Παραλαμβάνει καθημερινά τις ημερήσιες εισπράξεις και εξοφλεί τα διαβιβαζόμενα στο Ταμείο εντάλματα πληρωμής. Ως προς τα ΄Εσοδα 1.Επιμελείται της κοινοποίησης των ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες και της βεβαίωσης των απ’ ευθείας βεβαιουμένων εσόδων του Δήμου, όπως και της εκκαθάρισης των οφειλών των υπόχρεων. 2.Εισπράττει με τα εισπρακτορικά όργανα όλα τα έσοδα του Δήμου και τα υπέρ τρίτων έσοδα, που η είσπραξή τους γίνεται κατά νόμο από το Δήμο. 3.Εξοφλεί τα χρηματικά εντάλματα μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού. 4.Εφαρμόζει ή διατάσσει τη λήψη των νομίμων αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων. 5.Ασκεί ποινική δίωξη κατά των οργάνων εκτελέσεως ενταλμάτων προσωποκρατήσεως, σε περίπτωση αμελείας αυτών. 6.Εποπτεύει την υπηρεσία εισπράξεων και μεριμνά για την είσπραξη των δημοτικών και λοιπών εσόδων μέσα σε νόμιμη προθεσμία. 7.Προσδιορίζει εγγράφως στους εισπράκτορες τα έσοδα και τους αναθέτει την είσπραξη ως και την προθεσμία εισπράξεως αυτών και αποφασίζει για τη χρηματική τους διαχείριση. 8.Υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων που ελέγχεται από αυτούς. Στους μηνιαίους λογαριασμούς πρέπει να εμφανίζονται κατ’ είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα υπόλοιπα προς είσπραξη ως και οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωμές κατ’ είδος εξόδου, τα πληρωτέα υπόλοιπα και το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου. 9.Ο Δημοτικό Ταμίας λογοδοτεί για τον εαυτό του και τα εισπρακτορικά και διαχειριστικά όργανα στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Επίσης αναθέτει την ενέργεια ορισμένων πληρωμών εξόδων του Δήμου και την παραλαβή των εισπράξεων κάθε μέρα ή σε ορισμένα διαστήματα στα εισπρακτορικά όργανα του Ταμείου. 10.Ελέγχει τους χρηματικούς τίτλους που αποστέλλονται στο Ταμείο από τις διάφορες υπηρεσίες και εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων εσόδων. Πριν από την κατάθεση των χρημάτων από τους εισπράκτορες ενεργεί τον έλεγχο των βιβλίων διπλοτύπων εισπράξεων, παραλαμβάνει τις εισπράξεις, εκδίδει γραμμάτια τακτοποιήσεως εισπράξεων. 11.Εκδίδει γραμμάτια είσπραξης των διαφόρων εσόδων του Δήμου, εκκαθαρίζει τις οφειλές των δημοτών και εισηγείται στον Δήμαρχο τη λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών. Ως προς τα Εξοδα 1.Ασχολείται με την πληρωμή των εξόδων του Δήμου, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου και την κατάρτιση των μηνιαίων και ετησίων λογαριασμών της διαχείρισης. 2.Τηρεί τα από το νόμο προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία εξόδων. 3.Ελέγχει τη νομιμότητα των ενταλμάτων πληρωμής. 4.Ενεργεί τις αποδόσεις των κρατήσεων προς τα δικαιούχα Ταμεία. 2. Εισπράκτορες Φροντίζουν για την επίδοση των αποσπασμάτων του Βεβαιωτικού Καταλόγου. Επιμελούνται την είσπραξη των βεβαιουμένων με ειδικούς χρηματικούς καταλόγους εσόδων του Δήμου. Εκτελούν οποιαδήποτε εργασία ανατίθεται από τον Ταμία του Δήμου. Δ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1.Επιμελείται και ενεργεί όλες τις διαδικασίες για την παραγγελία των προμηθειών και την έγκαιρη παραλαβή των κάθε είδους προμηθευόμενων υλικών και ειδών, μηδέ εξαιρουμένων και των κάθε είδους αυτοκινήτων και των λοιπών μηχανικών μέσων, πλην εκείνων που προορίζονται για την εκτέλεση των έργων, την εισαγωγή τους στην αποθήκη του Δήμου με την συνοδεία των ποσοτικών παραστατικών στοιχείων και την παράδοσή τους για κάθε περίπτωση στις οικείες υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα και εγκύκλιες διαταγές που ισχύουν. 2.Παραλαμβάνει τα προμηθευόμενα είδη και παραδίδει αυτά στην αποθήκη υλικού, με βάση διατακτικές και σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής που εκδίδονται από αυτό και υπογράφονται αρμοδίως. 3.Παρακολουθεί τις τιμές των διαφόρων ειδών και υλικών και τηρεί πίνακες αυτών για ενημέρωση των επιτροπών προμηθειών. 4.Εισηγείται την εκποίηση ή καταστροφή αχρήστων υλικών και την διαγραφή των υλικών που καταστρέφονται ή χάνονται λόγω ανωτέρας βίας κ.λ.π. 5.Διενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διαχείριση των ειδών και υλικών που προμηθεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες των υπηρεσιών, παραλαμβάνει αυτά μέσω των επιτροπών παραλαβών που ορίζονται αρμοδίως, ταξινομεί σε αποθήκες και φροντίζει για τη διαφύλαξη, την καλή συντήρηση και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες του Δήμου, με βάση τις διατακτικές των αρμοδίων Διευθυντών. 6.Τηρεί τα βιβλία αποθηκών υλικών. 7.Εκδίδει τα σχετικά δελτία εισαγωγής και εξαγωγής. 8.Ενεργεί την απογραφή των υλικών στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης και ενημερώνει το απαιτούμενο βιβλίο με τις αποσβέσεις. 9.Φροντίζει για την έγκαιρη ανανέωση των υλικών που πρόκειται να εξαντληθούν. 10.Εισηγείται την εκποίηση, του για διαφόρους μη χρήσιμου υλικού ή την καταστροφή αυτού λόγω παλαιότητας και ενεργεί για την τήρηση της αναγκαίας για το σκοπό αυτό διαδικασίας. 11.Ενεργεί τα νόμιμα για τη βεβαίωση του αντιτίμου κάθε ζημιάς που προκύπτει λόγω απώλειας ειδών ή υλικών γενικά σε βάρος του έχοντος την ευθύνη γι’ αυτή υπολόγου. 12.Παρακολουθεί τις τιμές των ειδών που διαχειρίζεται και ενημερώνει τον Δήμαρχο και τις Επιτροπές Προμηθειών, σχετικά με αυτές. 13.Τηρεί στατιστικούς πίνακες για τα προμηθευόμενα είδη κάθε χρόνο, με όλα τα στοιχεία που διευκολύνουν τον έλεγχο των προμηθειών και την καλύτερη οργάνωσή τους. 14.Αξιολογεί τα στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης των διαφόρων υλικών σε σχέση με το βαθμό απορρόφησης αυτών, ως και τα χρονικά όρια, τις διαδικασίες πραγματοποίησης των προμηθειών και επιμελείται για την έγκαιρη έναρξη των απαιτούμενων προμηθευτικών διαδικασιών, παίρνοντας υπόψη την ανάγκη συντονισμού των προμηθειών σε μία ενιαία προμήθεια, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό προμηθειών των ΟΤΑ, όπου επιβάλλεται η εφαρμογή του. Ε) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.Αναπτύσσει λογιστικό σχέδιο γενικής λογιστικής το οποίο συνδέει με την λειτουργία του Δημόσιου Λογιστικού της Υπηρεσίας. 2.Τηρεί τα βιβλία του διπλογραφικού συστήματος. 3.Επιβλέπει και ελέγχει την συμφωνία των οικονομικών μεγεθών του Δημόσιου Λογιστικού με την Γενική Λογιστική. 4.Αναπτύσσει και παρακολουθεί το σύστημα κοστολόγησης. 5.Ελέγχει περιοδικά την οικονομική πορεία του Δήμου και παρέχει την ανάλογη πληροφόρηση προς την Οικονομική Διεύθυνση. 6.Καταρτίζει τις Οικονομικές Καταστάσεις τέλους χρήσης. Αρθρο 13ο Αρμοδιότητες Τμήματος Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων πραγμάτων του Δήμου. Επιμελείται τις σχετικές για την έγκρισή τους διαδικασίες και τη βεβαίωση των μισθωμάτων. Επιπλέον παρακολουθεί πιστή εφαρμογή των οικίων συμβάσεων. 2.Ενεργεί ότι είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 3.Εισηγείται στον Δήμαρχο συμφέρουσες περιπτώσεις για την αγορά ακινήτων με σκοπό την αύξηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 4.Εισηγείται στον δήμαρχο τρόπους εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του δήμου και ενεργεί για την τήρηση και εφαρμογή, σε καταφατικές περιπτώσεις των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση των συναφών στόχων της δημοτικής αρχής. 5.Ενεργεί τη βεβαίωση των εσόδων που προέρχονται από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 6.Αναφέρει αμέσως στον Δήμαρχο κάθε πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων του Δήμου (νομή, κατοχή, ρύπανση κ.λ.π.) επί των ακινήτων του και παρακολουθεί την έκβαση των κινουμένων απ’ αυτόν διοικητικών ή δικαστικών μέτρων. 7.Διεκπεραιώνει κάθε εργασία για την ολοκλήρωση της απόκτησης κληροδοσιών και δωρεάς ακινήτων. 8.Συνεργάζεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 263 του Π.Δ. 410/95 με τους δικηγόρους του Δήμου. 9.Διεκπεραιώνει κάθε διοικητική ενέργεια που αφορά τη στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών ή των Νομικών Προσώπων που τη στέγασή τους αναλαμβάνει ο Δήμος και επιλαμβάνεται της ρύθμισης κάθε θέματος που ανακύπτει από τις σχετικές για τον σκοπό αυτό μισθώσεις. Β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1.Ασχολείται με τη διαδικασία της βεβαίωσης τελών και δικαιωμάτων. 2.Καταρτίζει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τους στέλνει στον Δημοτικό Ταμία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. 3.Δέχεται τις εκθέσεις ελέγχου των αρμοδίων εξωτερικών οργάνων του Δήμου και αξιοποιεί αυτές. 4.Εισηγείται την επιβολή, κατάργηση, μείωση ή αύξηση των παραπάνω φόρων, τελών και δικαιωμάτων και ειδικότερα ελέγχει την έκταση των χώρων που χρησιμοποιούνται και προβαίνει σε περίπτωση διατύπωσης χρήσης των χώρων χωρίς άδεια του Δήμου ή μεγαλύτερης έκτασης ή χρόνου σε σχέση με την άδεια που δόθηκε στη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου μετά από απόφαση του Δημάρχου και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη βεβαίωση των εσόδων του Δήμου. 5.Επιμελείται της βεβαίωσης του τέλους διαφήμισης, παίρνει και ελέγχει τις αιτήσεις, εκδίδει τις σχετικές άδειες και υπολογίζει το τέλος που αναλογεί, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 6.Παίρνει και καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο τις προσφυγές που υποβάλλονται από τους φορολογούμενους, συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 25/76 και τις επισυνάπτει στις δικογραφίες μ’ όλα τα σχετικά που αφορούν τη βεβαίωση. 7.Επιμελείται και παρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων σε συνεργασία με το γραφείο των δικηγόρων και της Δημαρχιακής Επιτροπής , ενημερώνει το σχετικό βιβλίο προσφυγών και τηρεί αρχείο αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων και αρχείο δικογραφιών. 8.Παρίσταται ως εκπρόσωπος του Δημάρχου στο Διοικητικό Δικαστήριο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 9.Επιμελείται της βεβαιώσεως του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επι των εκδιδομένων λογαριασμών εστιατορίων κ.λ.π. 10.Μεριμνά για την κατάρτιση των κανονισμών λειτουργίας των Δημοτικών Νεκροταφείων, Σφαγείων, Λαϊκών Αγορών ως και τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων. 11.Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Δήμο των φυσικών προσώπων ή των κάθε είδους επιχειρήσεων της περιοχής, για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της νομοθεσίας. 12.Ελεγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγουμένων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λ.π. 13.Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επί μέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου. 14.Επεξεργασία στοιχείων και περιοδικοί υπολογισμοί του ύψους των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. 15.Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντιστοίχων οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου. 16.Μέριμνα για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλομένων ποσών. 17.Οριστικοποίει τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων. 18.Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες για έκδοση βεβαιώσεων / αδειών που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών. 19.Τηρεί όλες τις οικονομικές δοσοληψίες που σχετίζονται με την λειτουργία των νεκροταφείων, σφαγείων , λαϊκών αγορών , εμποροπανήγυρης κ.λ.π. Γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.Μεριμνά για την συνεχή εφαρμογή κατά μέρος που το αφορά του κανονισμού Λαϊκών Αγορών. 2.Ενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον οικείο κανονισμό τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών Λαϊκής Αγοράς. 3.Εισηγείται τη βελτίωση της λειτουργικότητας και τη διάθεση των χώρων της Λαϊκής Αγοράς. 4.Εκδίδει τις σχετικές άδειες για την κατάληψη χώρου στη Λαϊκή Αγορά από μικροπωλητές και αγρότες. 5.Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την αρτιότερη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς. 6.Φροντίζει για την τήρηση της ευταξίας και την καθαριότητα στους χώρους της Λαϊκής. Δ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 1.Αποστέλλει στους ενδιαφερόμενους εμπόρους επιστολές για την συμμετοχή τους ή μη στην εμποροπανήγυρη. 2.Ενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις την βεβαίωση και είσπραξη των τελών εμποροπανήγυρης. 3.Εισηγείται τη βελτίωση της λειτουργικότητας της εμποροπανήγυρης. 4.Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την αρτιότερη λειτουργία της εμποροπανήγυρης. 5.Φροντίζει για την τήρηση της ευταξίας και την καθαριότητα στους χώρους της εμποροπανήγυρης. Ε) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 1.Φροντίζει για την τήρηση των κάθε φορά ισχυόντων κανονισμών λειτουργίας των νεκροταφείων και για την πιστή εφαρμογή των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων. 2.Φροντίζει για την καθαριότητα των νεκροταφείων. 3.Συγκεντρώνει τα αναγκαία βεβαιωτικά στοιχεία, συντάσσει τα προβλεπόμενα έγγραφα για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων που προβλέπονται από τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς. 4.Τηρεί τις καρτέλες των εισπραττομένων τελών και δικαιωμάτων για κάθε ταφή και φύλαξη οστών και τα βιβλία που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας. 5.Παρακολουθεί την δόμηση τάφων. 6.Προγραμματίζει και υποδεικνύει τη χάραξη νέων τάφων. 7.Παρακολουθεί και εποπτεύει την καθαριότητα, το άναμμα των κανδηλιών, τη φύλαξη των οστών, τις ταφές και εκταφές. 8.Εισηγείται τον καθορισμό του ύψους των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων. ΣΤ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 1.Μεριμνά για την συνεπή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως των Δημοτικών Σφαγείων. 2.Ενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον οικείο κανονισμό του Δήμου τη βεβαίωση και είσπραξη των δικαιωμάτων χρήσεως των Δημοτικών Σφαγείων. 3.Εισηγείται σχετικά με τον εξοπλισμό, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και τη διάθεση της χρήσεως των χώρων και εγκαταστάσεων των Σφαγείων. 4.Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο και τον οικείο κανονισμό του Δήμου βιβλία. 5.Επιβλέπει το εργαζόμενο στα Σφαγεία προσωπικό και φροντίζει για την τήρηση της ευταξίας και της καθαριότητας στους χώρους αυτών. 6.Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την αρτιότερη λειτουργία των Σφαγείων. Αρθρο 14ο Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας – Πρασίνου – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Πρασίνου – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ασκεί επιπλέον τα εξής ειδικά καθήκοντα : · Μεριμνά για την κανονική διενέργεια της καθαριότητας στην πόλη, ελέγχει την άρτια εκτέλεση των συναφών προς την καθαριότητα εργασιών και εισηγείται στον Δήμαρχο τη λήψη των μέτρων που επιβάλλονται κάθε φορά για την εξασφάλισή τους. · Παρακολουθεί την παρουσία του εργατοτεχνικού προσωπικού στον τόπο των εργασιών. · Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών εργαλείων, ως και των λοιπών μέσων, χρήσιμων στην ομαλή λειτουργία της καθαριότητας. · Ελέγχει και επιστατεί την εκτέλεση των εργασιών και διεξάγει κάθε υπηρεσία που ανάγεται σε ζητήματα καθαριότητας. · Εφαρμόζει το ωράριο εργασίας των σε αυτό υπαγομένων εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων. · Εισηγείται την σύνταξη, την συμπλήρωση και την τροποποίηση, όταν τούτο είναι αναγκαίο, του κανονισμού λειτουργίας καθαριότητας του Δήμου. · Εισηγείται την καθιέρωση τομέων και ζωνών ευθύνης καθαρισμού της πόλης και τη σύσταση των για το σκοπό αυτό απαιτουμένων συνεργείων. · Εισηγείται τα κάθε μορφής δρομολόγια των διαδρομών των αυτοκινήτων καθαριότητας. · Συγκεντρώνει στοιχεία, επί τόπου διερευνά και καταγράφει αδυναμίες της περιοχής του Δήμου σε θέματα περιβάλλοντος(π.χ. διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, αποκατάσταση χώρων , απομάκρυνση οχλουσών δραστηριοτήτων, πηγές ρύπανσης, προστασία διαχείρισης βιοτόπων κ.λ.π.) · Τεκμηριώνει τις αδυναμίες προβλημάτων της περιοχής και τηρεί σχετικό αρχείο. · Επεξεργάζεται τα στοιχεία που συγκεντρώνονται , καταγράφονται και εισηγείται προγράμματα επεμβάσεων του Δήμου ή άλλων αρμοδίων φορέων για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. · Συνεργάζεται με αντιστοίχου αντικειμένου Νομαρχιακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες και φορείς για την από κοινού ρύθμιση περιβαλλοντικών θεμάτων που απασχολούν την περιοχή του Δήμου και για την ανάπτυξη αντιστοίχων κοινών προγραμμάτων. · Συνεργάζεται με την Υπηρεσία Προγραμματισμού για θέματα σχεδιασμού / προγραμματισμού της δράσης του δήμου σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. · Καταρτίζει και εφαρμόζει βραχυπρόθεσμα λεπτομερή προγράμματα φυτεύσεων, συντήρησης, ποτίσματος, φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου του Δήμου. · Αναλύει τα προηγούμενα προγράμματα και καθορίζει τις ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, φυτά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ανταλλακτικά κ.λ.π. · Εκπονεί μελέτες που σχετίζονται με το αντικείμενο και μεριμνά για την ανάθεση ανάλογων μελετών σε τρίτους και τηρεί τις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής μελετών (κατάρτιση προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, παρακολούθηση κ.λ.π.).
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Με την αριθμ. 81/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 641/13-5-1999 Τεύχος Β΄ . Ενόψει των πολλαπλών αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως η λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), της Δημοτικής Αστυνομίας, η εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος, οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των Πολεοδομικών και Τεχνικών Γραφείων του Δήμου, διάφορα Προγράμματα που αφορούν υπηρεσίες κοινωνικής εξυπηρέτησης και αναβάθμισης της προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση και κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1188/81 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 2307/95, προκειμένου να συσταθούν νέες Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, καθώς και θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού για τη στελέχωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών, και θέτω υπόψη σας το σχέδιο του τροποποιηθέντος και Κωδικοποιηθέντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις στο Σώμα από τον κ. Δήμαρχο και την προϊσταμένη των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου αρμόδια για θέματα προσωπικού του Δήμου. Λαβών το λόγο ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος πρότεινε τις εξής αλλαγές στο υποβληθέν σχέδιο του Ο.Ε.Υ.: 1)Τη μείωση των τμημάτων στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών από 4 σε δύο ως ακολούθως: α)Την ένταξη του Τμήματος Δημοτικής κατάστασης-Ληξιαρχείου στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών. β)Τη μετατροπή του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων σε Αυτοτελές Γραφείο Υπηρεσιακής Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων και την υπαγωγή του στο Δήμαρχο. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο, έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1188/1981 «Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας – Συγκρότηση Υπηρεσιών, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 2307/95. 2. Το αριθ. 8084/20-2-2003 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης «Πρόβλεψη Θέσεων στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α.». 3.Το άρθρο 13 «Αρμοδιότητες Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων – Σύσταση Γραφείων Πολιτικής Προστασίας σε Ο.Τ.Α. – Συντονιστικά Τοπικά Οργανα» και άρθρο 31«Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών» του Ν. 3013/2002. 4. Το αριθ. 23/2002 Π.Δ.. «Αρμοδιότητες , σύστημα πρόσληψης , προσόντα , καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας».
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...