Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00012 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00186 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00163 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005.
Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα ----------------------- 1. Αποδέχεται πίστωση ποσού 4.020,00 ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΕΣΔΔΑ για "Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για ΚΕΠ" και εγγράφει αυτή στον Κ.Α. 1327-001με τίτλο: "Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα". 2. Αποδέχεται πίστωση ποσού 13.549,00 ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΕΣΔΔΑ για "Πριμ παραγωγικότητας" και εγγράφει αυτή στον Κ.Α. 0611 με τίτλο: "ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών". 3. Ενισχύει τον Κ.Α. 2119-001 με τίτλο: "Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα" με το ποσό των 20.000,00 ευρώ από αποζημίωση χρήσης μισθίων και αστικών ακινήτων (για το διάστημα που έχει λήξει η σύμβαση). 4. Ενισχύει τον Κ.Α. 3125 με τίτλο: "…………… με το ποσό των 6.100,00 ευρώ από τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ παρελθόντων ετών. 5. Ενισχύει τον Κ.Α. 2118-001 με τίτλο: "Έσοδα επί ακαθαρίστων εσόδων 2% παρελθόντων ετών" με το ποσό των 122.556,33 ευρώ 6. Ενισχύει τον Κ.Α. 2118-002 με τίτλο: " Έσοδα επί ακαθαρίστων εσόδων 5%" με το ποσό των 11.979,07 ευρώ 7. Ενισχύει τον Κ.Α. 0462-003 με τίτλο: " Έσοδα από τέλη διαφήμισης" με το ποσό των 32.462,00 ευρώ 8. Ενισχύει τον Κ.Α. 2113 με τίτλο: " Έσοδα από τέλη και δικαιώμτα αρδευσης παρελθόντων ετών" με το ποσό των 2.108,00 ευρώ 9. Δημιουργούμε Κ.Α. 4124 με τίτλο: "Εισφορές υπέρ Δημοσίου (025%)" και εγγράφουμε ποσό 100,00 ευρώ. 10.Δημιουργούμε Κ.Α. 4124-001 με τίτλο: "Εισφορές υπέρ Δημοσίου (Φ.Π.Α.)" και εγγράφουμε ποσό 20.000,00 ευρώ. 11.Δημιουργούμε Κ.Α. 4124-002 με τίτλο: "Εισφορές υπέρ Δημοσίου (Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου)" και εγγράφουμε ποσό 2.018,00 ευρώ. 12.Δημιουργούμε Κ.Α. 4131-021 με τίτλο: "Εισφορές υπέρ Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου" και εγγράφουμε ποσό 100,00 ευρώ. Μεταφέρει τις ανωτέρω πιστώσεις σύνολο 234.992,40 ευρώ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα ----------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 244.992,40 ευρώ στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων και την ενίσχυση ανεπαρκών ως ακολούθως: 1. Στον Κ.Α. 8116 μεταφέρει πίστωση ποσού 4.020,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο: "………" για πληρωμή προμήθειας κλιματιστικού μηχανήματος για ΚΕΠ. 2. Στον Κ.Α. 10-6011 μεταφέρει πίστωση ποσού 13.549,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο: "Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων", για πριμ παραγωγικότητας. 3. Στον Κ.Α. 00-6526-001 μεταφέρει πίστωση ποσού 85.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο: "Χρεωλύσια δανείων ΤΠΚΔ", για χρεωλύσια δανείων. 4. Στον Κ.Α. 00-6151 μεταφέρει πίστωση ποσού 17.268,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο: "Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ)" 4. Στον Κ.Α. 10-6211 μεταφέρει πίστωση ποσού 62.743,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο: "Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών - πλατειών και κοινοχρήστων χώρων" 5. Στον Κ.Α. 30-6041 μεταφέρει πίστωση ποσού 10.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο: "Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού". 6. Στον Κ.Α. 30-6054 μεταφέρει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο "εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού" 7. Στον Κ.Α. 8224-001 μεταφέρει πίστωση 20.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: "Απόδοση κράτησης υπέρ Δημοσίου (Φ.Π.Α.)" 8. Στον Κ.Α. 8224-002 μεταφέρει πίστωση 2.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: "Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου" 9. Στον Κ.Α. 20-661.003 μεταφέρει πίστωση 3.462,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Προμήθεια αναλωσίμων για τη συντήρηση των καινούριων οχημάτων (απορριμματοφόρα)" 10. 11. 12. Στον Κ.Α. 30-6615.002 μεταφέρει πίστωση ποσού 1.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο: "Φωτοτυπίες σχεδίων" 13. Στον Κ.Α. 8231-0211 μεταφέρει πίστωση 100,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: "Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου" 14. Στον Κ.Α. 8224-001 μεταφέρει πίστωση 100,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: "Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου (0,25%.)" 15. Στον Κ.Α. 00-6453 μεταφέρει πίστωση ποσού 1.500,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο: "Συνδρομή σε πρότυπη διαδικτυακή βάση δεδομένων για θέματα προμηθειών, εργασιών, μεταφορών." 16. Στον Κ.Α. 00-6452 μεταφέρει πίστωση ποσού 3.500,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο: "Συνδρομή Internet" 17. Ψηφίζει ισόποσες πιστώσεις σε βάρος των ανωτέρω Κ.Α. για να διατεθούν για το σκοπό που έχουν γραφεί.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Από την ψήφιση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 και της έγκρισής του από τη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Μαγνησίας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την αναμόρφωση του πρ/σμού για την αποδοχή πιστώσεων, την ενίσχυση ανεπαρκών και τη δημιουργία νέων στο σκέλος των εξόδων αυτού, σύμφωνα με την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου την οποία και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ. καθώς και του Π.Δ. 410/95, την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...