Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00012 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00188 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00165 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
1. Εγκρίνει την ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών Καθαριότητας των κοινχρήστων χώρων. 2. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έξοδα Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 πίστωση ποσού 23.477,62 € στον Κ.Α. 20-6262.001 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών Καθαριότητας των κοινχρήστων χώρων" 3. Ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. και εγκρίνει να διατεθεί για την αιτία που αναγράφηκε. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημ. Βαζούρα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθαν. Σαρρής δήλωσε λευκό.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Επιχείρησης Ανάπτυξης κ. Δημ. Μαντζωρογεώργο ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Μετά την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης (αριθ. 8512/23-6-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, αριθ. 164/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) η Επιχείρηση Ανάπτυξης μπορεί να αναλαμβάνει τις εργασίες Καθαριότητας - επιμέλειας και επίβλεψης κοινοχρήστων χώρων και δημοσίων χώρων (πάρκων, πλατείες, δάσος Κουρί, κτίρια, αιγιαλών - πλαζ και κάμπινγκ). Κατόπιν αυτού προτείνεται να ανατεθούν στην Επιχείρηση Ανάπτυξης οι εργασίες Καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Σύμφωνα με το άρθρο 291 του Δ.Κ.Κ. με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με την οποία ο Δήμος αναθέτει σε Επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτ/σης την εκτέλεση έργου εργασίας ή μεταφοράς ή τη διενέργεια προμήθειας αν ο πρ/σμός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 23.477,62 ευρώ (8.000.000 δρχ.) Λαβών το λόγο ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Δημήτριος βαζούρας είπε ότι οι επιχειρήσεις ζητούν συνέχεια και δεν καταλαβαίνω τι κάνουμε. Δεν δέχομαι να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, είδε τις αναφερόμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...