Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00012 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00189 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Επανεπιβολή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Χρήστου, Γεωργίου και Δημητρίου Μπουκουβάλα στο ρυμοτομικό σχέδιο Ευξεινούπολης και δημιουργία σχετικής πίστωσης.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00166 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Επανεπιβολή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Χρήστου, Γεωργίου και Δημητρίου Μπουκουβάλα στο ρυμοτομικό σχέδιο Ευξεινούπολης και δημιουργία σχετικής πίστωσης.
Επανακηρύσσει Κηρύσσει υπέρ του Δήμου Αλμυρού την αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 45.845,88 τα.μ. στη θέση "Τσερκέζικα" Δ.Δ. Ευξεινούπολης, η οποία έχει δεσμευτεί και χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου και κοινής ωφέλειας με το από 23-3-1948 Β.Δ. ΦΕΚ 90Α και Ε.Π.Α. 6/1989 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας ΦΕΚ 649 Δ , που απεικονίζεται με κλίμακα 1:500 στο από 10-9-2003 Κτηματολογικό Διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Νικολάου Κουβάτα. Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κρίνεται απολύτως αναγκαία για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή χώρου πρασίνου και κοινής ωφέλειας. Στην υπό απαλλοτρίωση έκταση προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Ιωάννης Κυριάκου 2)Κληρονόμοι Μαρίας Κυριάκου 3)Κληρονόμοι Νικολάου Κυριάκου 4)Αποστολία Κυριάκου 5)Σπυρίδων Γκάτσης 6)Λίτσα Μαχαίρα 7)Απόστολος Αράπος 8)Χρήστος Καρμάλης 9)Στέργιος Τόρης 10)Κων/νος Τόρης 11)Άγνωστος 12)Δημήτριος Ζέρβας
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Με το αριθμ. 1271/22-2-05 έγγραφο του Τμήματος Κτηματολογίου & Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Ν.Α.Μ. γνωστοποιήθηκε στο Δήμο Αλμυρού η αριθμ. 260/2004 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου με την οποία ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου ιδιοκτησίας Μπουκουβάλα Χρήστου, Μπουκουβάλα Γεωργίου και Μπουκουβάλα Δημήτριου, που βρίσκεται στο ρυμοτομικό σχέδιο Ευξεινούπολης. Το ακίνητο αυτό, έκτασης 14,5 στρεμμάτων σύμφωνα με την αγωγή των παραπάνω, που βρίσκεται στην περιοχή "Τσερκέζικα", είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος πρασίνου με το από 23/3/1948 Β.Δ. με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Ευξεινούπολης καθώς και την αριθ. ΕΠΑ 6/89 Απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 649/16-11-90) με την οποία αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο αυτό. Σημειώνεται ότι η έκταση αυτή αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έκτασης, χαρακτηρισμένης ως χώρου πρασίνου, εμβαδού 45.845,88 τ.μ., σύμφωνα με το από 10/9/03 κτηματολογικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Νικόλαου Κουβάτα. Σε περίπτωση που ο Δήμος Αλμυρού επιθυμεί να επαναφέρει την εν λόγω έκταση στο προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή χώρο πρασίνου, και να επανεπιβάλει την αναγκαστική απαλλοτρίωση θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική Απόφαση όπου θα αιτιολογείται η σοβαρή πολεοδομική ανάγκη και ταυτόχρονα να εγγράψει στον προϋπολογισμό του Δήμου την απαιτούμενη πίστωση για την αποζημίωση του συγκεκριμένου χώρου. Από τις διατάξεις του νόμου 2882/2001, άρθρο 11 παράγρ. 2, προβλέπεται ότι πρέπει να καθορισθεί η οφειλόμενη αποζημίωση εντός τετραετίας. Με δεδομένο το χρονοβόρο των δικαστικών διαδικασιών πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει στην αναγκαστική απαλλοτρίωση άμεσα, εφόσον το επιθυμεί. Η εκτιμώμενη δαπάνη για την αποζημίωση της έκτασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 7.500 ευρώ (περίπου 500 ευρώ/στρέμμα) σύμφωνα με το ισχύον Σύστημα Αντικειμενικών Αξιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή αυτή εκτιμάται από φορολογικής άποψης ως αγροτεμάχιο. Λαβών το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Νταουτζι΄πας είπε ότι τα κτήματα αυτά είναι δεσμευμένα τόσα χρόνια. Αν υπάρχει μελε΄τη άμεσης αξιοποίησης αυτών των ακινήτων, τότε να τα πάρει ο Δήμος. Ο Επικεφαλής της μείζονος μεριοψηφίας κ. Δημήτριος Βαζούρας είπε να προχωρήσει ο Δήμος στις νόμιμες ενέργειες να πάρουμε αυτά τα κτήματα. Λαβών το λόγο ο κ. Δήμαρχος είπε ότι ελπίζει ο Δήμος για χρηματοδότηση από το 20% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για απαλλοτριώσεις και εντός του χρόνου θα έχουμε ελπίζω τα χρήματα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ελένη Ματίκα και Αλέξανδρος Καρταμπάσης τοποθετήθηκαν θετικά για το θέμα. Κλέινοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α)Του άρθρου 275 του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95 β)Του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 /Α/6-2-2001) "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων ακινήτων". γ)Του Ν. 2985/2002 (ΦΕΚ 18/α 4-2-2002) "Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα". δ)Το από 10-9-2003 Κτηματολογικό Διάγραμμα ιδιοκτησιών προς απαλλοτρίωση ε)Τη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου στ)Την αριθμ. 229/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...