Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00026 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00526 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση μελέτης αποδοχή επιχορήγησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Χατζή Πηγάδι» Δ.Δ. Πλατάνου, πρ/σμού δαπάνης 96.928,56 € με ΦΠΑ.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00375 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση μελέτης αποδοχή επιχορήγησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Χατζή Πηγάδι» Δ.Δ. Πλατάνου, πρ/σμού δαπάνης 96.928,56 € με ΦΠΑ.
1. Αποδέχεται την επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. – Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ποσού 40.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Χατζή Πηγάδι" Δ.Δ. Πλατάνου» 2. Εγκρίνει την αριθ. 289/2005 μελέτη του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Χατζή Πηγάδι" Δ.Δ. Πλατάνου»» πρ/σμού δαπάνης 40.000,00 € με ΦΠΑ. 3. Τροποποιεί το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου έτους 2005 και εγγράφει σ' αυτό και το ανωτέρω έργο και εγκρίνει να εκτελεσθεί ανεξαρτήτου σειράς. 4. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Γράφει πίστωση ποσού 40.000,00 € στον Κ.Α. 1321.001 με τίτλο «Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Θησέας» για ενίσχυση αυτού. Μεταφέρει την ανωτέρω πίστωση ποσού 96.928,56 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 96.928,56 € στον Κ.Α. 25.7312.003 για δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Χατζή Πηγάδι" Δ.Δ. Πλατάνου". 5. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου τη δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή.
Ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των 40.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Δ.Δ. Πλατάνου». Ήδη για το έργο συντάχθηκε η αριθμ. 289/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ με τίτλτο "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Χατζή Πηγάδι" Δ.Δ. Πλατάνου» και πρ/σμό δαπάνης 96.928,56 € με ΦΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό για τη χρηματοδότηση του έργου είναι από έσοδα του Δήμου. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την πίστωση, να εγκρίνει τη μελέτη, να τροποποιήσει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2005, να αναμορφώσει τον πρ/σμό για τη δημιουργία σχετικής πίστωσης, και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Τρόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, είδε τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 2229/94, των Π. Δ/των 609/85, 472/85, 171/87, του Ν. 2940/01, του Ν. 3212/03, του Ν. 3263/04, είδε την αριθ. 271/2005 μελέτη του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...