Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00013 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00195 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ενέργεια Βελτίωση Αξιοποίηση και Διαχείριση Βοσκοτόπων σε Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές του Μέτρου 2.3 Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Υποδομών για Βελτίωση της ποιότητας Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και Βιώσιμη Αν
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00173 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ενέργεια Βελτίωση Αξιοποίηση και Διαχείριση Βοσκοτόπων σε Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές του Μέτρου 2.3 Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Υποδομών για Βελτίωση της ποιότητας Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και Βιώσιμη Αν
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο Μέτρο 2.3 "Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Υποδομών για Βελτίωση της Ποιότητας, Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας" και πληροί τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 1) Διαθέτει εκτάσεις βοσκοτόπων οι οποίες είναι δηλωμένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). 2) Οι εκτάσεις των βοσκοτόπων βρίσκονται στα όρια της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλμυρού και καταλαμβάνουν έκταση 96,7 χιλιάδων στρεμμάτων. 3)Οι εκτάσεις βοσκούνται από επαρκή αριθμό ζώων και συγκεκριμένα ο αριθμός των ζώων για βόσκηση ανέρχεται σε 14.405 αίγες, 16.920 πρόβατα, 3.081 αγελάδες ελευθέρας βοσκής και 1805 μοσχάρια πάχυνσης. 4)Ο Δήμος θα προβεί στη σύνταξη σχετικής μελέτης που θα αξιοποιεί το βοσκότοπο βελτιώνοντας τις δομές (εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής) και αυξάνοντας την παραγωγικότητά του σε "χορτοβοσκή" ποσοτικά και ποιοτικά με την εκτέλεση των αναγκαίων φυτοτεχνικών εργασιών που αναφέρονται στο υποβληθέν οργανόγραμμα. 5)Οι εκτάσεις βοσκοτόπων των δημοτικών διαμερισμάτων Κωφών και Κοκκωτών είναι δημοτικέςε κατά κυριότητα και για τις εκτάσεις των υπολοίπων Δημοτικών Διαμερισμάτων έχει παραχωρηθεί στο Δήμο το δικαίωμα βοσκής σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.Δ. 86/69. 6) Οι εκτάσεις των βοσκοτόπων χρησιμοποιούνται κυρίως για βοσκή των ποιμενικών ζώων της περιφέριας του Δήμου Αλμυρού. 7)Τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση είναι αληθή και έγκυρα. 8) Δεν έχει υποβληθεί ταυτόχρονα ούτε εκκρεμεί άλλη αίτηση για να ενισχυθεί ο Δήμος από το ίδιο ή άλλο πρόγραμμα.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας δημοσιεύθηκε η αριθ. 107/2004 πρόσκληση στο Μέτρο 2.3 "Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Υποδομών για Βελτίωση της Ποιότητας, Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας" για την υποβολή προτάσεων που θα εμπίπτουν στην ακόλουθη κατηγορία πράξεων του Μέτρου: "Βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση βοσκοτόπων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Δήμοι για ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι οι παρακάτω: 1. Να διαθέτουν εκτάσεις βοσκοτόπων για βόσκηση οι οποίες να είναι δηλωμένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 2. Να βρίσκονται οι ανωτέρω εκτάσεις στα όρια της κτηματικής τους περιοχής. 3. Να βοσκούνται εκτάσεις από επαρκή αριθμό ζώων. 4. Να προβαίνουν στη σύνταξη σχετικής μελέτης που να αξιοποιεί τον βοσκότοπο βελτιώνοντας τις δομές και αυξάνοντας την παραγωγικότητά του σε "χορτοβοσκή" ποσοτικά και ποιοτικά με την εκτέλεση των αναγκαίων φυτοτεχνικών εργασιών. 5. Η υπό βελτίωση έκταση βοσκοτόπου, είναι αυτή για την οποία ο φορέας διαθέτει τίτλο κυριότητας ή ανήκει στο Δημόσιο και έχει παραχωρηθεί στο φορέα το δικαίωμα βοσκής ή νομής στο διηνεκές και αποκαλείται κοινόχρηστη. 6. Δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει με απόφασή του να εγκρίνει ότι ο Δήμος πληροί τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...