Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00014 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00199 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αγωγός μεταφοράς νερού Δ.Δ. Κοκκωτών.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00177 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αγωγός μεταφοράς νερού Δ.Δ. Κοκκωτών.
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Αγωγός μεταφοράς νερού" Δ.Δ. Κοκκωτών με ανάδοχο τον κ. Ευάγγελο Χουλιαρά και επιβλέποντα Μηχανικό της ΤΥΔΚ Νομού Μαγνησίας κ. Ιωάννη Ζαγοριανό όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή παραλαβής και αφού το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και δεν διαπιστώθηκαν σ΄αυτό ελαττώματα.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85 "Περί κατασκευής Δημοσίων ΄Εργων" η προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου της αρμόδιας Επιτροπής από την Προϊσταμένη αρχή. Προϊσταμένη αρχή κατά το άρθρο 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ΤΥΔΚ Νομού Μαγνησίας με το αριθ. οικ. 6924/20-4-2005 έγγραφό της μας έστειλε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αγωγός μεταφοράς νερού" Δ. Δ. Κοκκωτών υπογεγραμμένο από την ορισθείσα με την αριθ. 5238/2005 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δ/σης Μαγνησίας Επιτροπή. Το Πρωτόκολλο αυτό συνέχισε ο κ. Πρόεδρος πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και κάλεσε το Σώμα να τοποθετηθεί σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87, το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...