Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00014 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00219 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Τροποποίηση της αριθμ. 263/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2005, για την μεταφορά της πίστωσης από το έργο Ασφαλτόστρωση οδού από πλατεία έως Νεκροταφείο Δ.Δ. Φυλάκης πρ/σμού 20.000 € στο έργο : Τσιμεντό
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00174 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Τροποποίηση της αριθμ. 263/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2005, για την μεταφορά της πίστωσης από το έργο Ασφαλτόστρωση οδού από πλατεία έως Νεκροταφείο Δ.Δ. Φυλάκης πρ/σμού 20.000 € στο έργο : Τσιμεντόστρωση πλατείας Φυλάκης" πρ/σμού δαπάνης 20.000 € με ΦΠΑ, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου"
1. Εγκρίνει το παρόν θέμα ως κατεπείγον. 2. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου οικον. έτους 2005 ως προς το έργο "Ασφαλτόστρωση οδού από πλατεία έως Νεκροταφείο Δ.Δ. Φυλάκης" πρ/σμού δαπάνης 20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ " και εγκρίνει να διατεθεί η πίστωση του έργου αυτού, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του έργου, για την εκτέλεση του έργου "Τσιμεντόστρωση πλατείας Φυλάκης", το οποίο εγγράφει στο Τεχνικό Πρόγραμμα και εγκρίνει να εκτελεστεί ανεξαρτήτου σειράς. 3. Εγκρίνει την αριθ. 180/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ για την εκτέλεση του έργου: "Τσιμεντόστρωση πλατείας Φυλάκης" πρ/σμού δαπάνης 20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 4. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έξοδα Από τον Κ.Α. 30-7323.003 με τίτλο "Ασφαλτόστρωση οδού από πλατεία έως Νεκροταφείο στο Δ.Δ. Φυλάκης" μεταφέρει πίστωση ποσού 20.000 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 20.000 € στον Κ.Α. 30-7322.004 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο " Τσιμεντόστρωση πλατείας Φυλάκης". 5. Ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. και εγκρίνει να διατεθεί για το σκοπό που έχει γραφεί. 6. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου την ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει η Δημαρχιακή Επιτροπή.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να λάβει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 108 παρ. 5 και 119 του Π.Δ. 410/95. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι συναινεί για τη συζήτηση του θέματος πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Με την αριθ. 263/2004 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε καταρτίσει και εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2005. Στα έργα του Τεχνικού Προγράμματος περιλαμβάνεται και το έργο: "Ασφαλτόστρωση οδού από πλατεία έως Νεκροταφείο Δ.Δ. Φυλάκης" πρ/σμού δαπάνης 20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ. Επειδή υπάρχει αδυναμία ως προς την εκτέλεση του ανωτέρω έργου προτείνεται, ύστερα από σχετική απαίτηση του Προέδρου του Τ.Σ. Φυλάκης να μεταφερθεί η ανωτέρω πίστωση για την εκτέλεση του έργου: "Τσιμεντόστρωση πλατείας Δ.Δ. Φυλάκης" πρ/σμού δαπάνης 20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 180/2005 μελέτη, που συνέταξε η ΤΥΔΚ Μαγνησίας. Με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Δ.Κ.Κ. ορίζεται ότι πίστωση που έχει εγγραφεί στον πρ/σμό για την εκτέλεση ορισμένου έργου, επιτρέπεται σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να διατεθεί μόνο για την εκτέλεση άλλου έργου, ύστερα από αναμόρφωση του πρ/σμού. Για την εκτέλεση του έργου πρέπει να αναμορφώσουμε τον πρ/σμό, να εγκρίνουμε τη μελέτη και να καθορίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης αυτού. Το έργο θα εκτελεσθεί με δημοπρασία που θα διεξαχθεί από τριμελή Επιτροπή υπαλλήλων που θα ορίσει η Δημαρχιακή Επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει η ίδια. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, είδε τις διατάξεις του άρθρου 221 του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95, των Ν. 1418/84, 2229/94 και των Π.Δ. 609/85 και 472/85 και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...