Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00030 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00563 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00392 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Από την ψήφιση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005και της έγκρισής του από τη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Μαγνησίας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την αναμόρφωση του πρ/σμού για την αποδοχή πιστώσεων, την ενίσχυση ανεπαρκών και τη δημιουργία νέων στο σκέλος των εξόδων αυτού, σύμφωνα με την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου την οποία και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ. καθώς και του Π.Δ. 410/95, την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου και μετά από διαλογική συζήτηση. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2004για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα ----------------------- 1. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 0111με τίτλο ''Μισθώματα από αστικά ακίνητα'' με το ποσό 300,00 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 2. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 0468 με τίτλο ''Τέλος αδειών οικοδομών'' με το ποσό 5.000,00 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 3. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 0611 με τίτλο ''ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών '' με το ποσό 172.708,40 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 4. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 1211.001 με τίτλο ''Επιχορήγηση ΚΕΠ '' με το ποσό 3.946,72 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 5. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 1618 με τίτλο ''Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την μισθοδοσία ελεκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων'' με το ποσό 900,00 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 6. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 4111 με τίτλο ''Εισφορά υπερ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης '' με το ποσό 7.100,37 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 7. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 4141 με τίτλο ''Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Τ.Π. & Δανείων '' με το ποσό 4.500,00 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 8. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 4131.002 με τίτλο ''ΤΑΔΚΥ '' με το ποσό 1.200,00 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. Μεταφέρει τις ανωτέρω πιοστώσεις σύνολο 195.655,49 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα ----------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 195.655,49 € στους παρακάτω Κ.Α. για την ενίσχυση πιστώσεων ως ακολούθως: 1. Στον Κ.Α. 00-6131 μεταφέρει πίστωση ποσού 3.946,72 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''Λοιπές αμοιβές τρίτων''. 2. Στον Κ.Α. 8241 μεταφέρει πίστωση ποσού 4.500,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων ''. 3. Στον Κ.Α.8211 μεταφέρει πίστωση ποσού 7.100,37 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''Αποδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και έξοδα παράστασης ''. 4. Στον Κ.Α. 10-6011 μεταφέρει πίστωση ποσού 40.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''Τακτικές αποδοχές (Διοικητικών) ''. 5. Στον Κ.Α. 10-6051 μεταφέρει πίστωση ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (Διοικητικού) ''. 6. Στον Κ.Α. 00-6031 μεταφέρει πίστωση ποσού 6.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''Τακτικές αποδοχές (Ειδικών θέσεων) ''. 7. Στον Κ.Α. 00-6053 μεταφέρει πίστωση ποσού 4.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (Ειδικών θέσεων) ''. 8. Στον Κ.Α. 20-6011 μεταφέρει πίστωση ποσού 40.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο '' Τακτικές αποδοχές (Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού)''. 9. Στον Κ.Α. 20-6051 μεταφέρει πίστωση ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού)''. 10. Στον Κ.Α. 30-6011 μεταφέρει πίστωση ποσού 20.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο '' Τακτικές αποδοχές (Τεχνική υπηρεσία). 11. Στον Κ.Α. 30-6051 μεταφέρει πίστωση ποσού 6.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (Τεχνική υπηρεσία). 12. Στον Κ.Α. 35-6011 μεταφέρει πίστωση ποσού 20.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο '' Τακτικές αποδοχές (Πρασίνου). 13. Στον Κ.Α. 35-6051 μεταφέρει πίστωση ποσού 5.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού(Πρασίνου)''. 14.Στον Κ.Α. 45-6011 μεταφέρει πίστωση ποσού 7.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο '' Τακτικές αποδοχές (Νεκροταφείου). 15. Στον Κ.Α. 45-6051 μεταφέρει πίστωση ποσού 4.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (Νεκροταφείου).'' 16. Στον Κ.Α. 70-6011 μεταφέρει πίστωση ποσού 4.000,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο '' Τακτικές αποδοχές (Λοιπών υπηρεσιών). 17. Στον Κ.Α. 70-6051 μεταφέρει πίστωση ποσού 2.908,40 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (Λοιπών υπηρεσιών)''. 18. Στον Κ.Α. 8231.002 μεταφέρει πίστωση ποσού 1.200,00 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο ''ΤΑΔΚΥ''.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...