Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00030 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00580 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση του 2ου Συγκριτικού πίνακα προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αλμυρού.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00390 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση του 2ου Συγκριτικού πίνακα προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αλμυρού.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Οι ποσότητες που είχαν προϋπολογισθεί για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου μας, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων, από την υπογραφή της σύμβασης με τον προμηθευτή έως σήμερα έχουν οδηγήσει σε εξάντληση του μεγαλύτερου μέρους της συμβατικής δαπάνης, η οποία για το λόγο αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας έως τον επόμενο διαγωνισμό που θα γίνει το 2006. Στις περιπτώσεις αυτές συνέχισε ο κ. Δήμαρχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Π.Δ. 28/1980 συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, που περιλαμβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας, τα μεγέθη των ποσοτήτων και της αρχικής δαπάνης του πρ/σμού, ή αυτού που ίσχυε με βάση τον προηγούμενο Σ.Π. και του προτεινόμενου πρ/σμού, όπως επίσης και τις διαφορές δαπάνης που προκύπτουν από την σύγκριση των κονδυλίων του πρ/σμού που ίσχυε και του προτεινόμενου. Με το Συγκριτικό Πίνακα απαγορεύεται η επέκταση των προμηθειών εκτός του συμβατικού αντικειμένου, ως και η αύξηση του συνολικού ποσού της συμβάσεως πέραν του 50%. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις ο Σ.Π. συντάσσεται από την επιβλέπουσα την προμήθεια Υπηρεσία (ΤΥΔΚ) και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών η επιβλέπουσα την προμήθεια μηχανικός της ΤΥΔΚ Τριανταφυλλιά Τριανταφυλλίδου συνέταξε τον παρόντα Σ.Π. για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις ποσοτήτων. Σημειώνεται, ότι οι τιμές των καυσίμων δεν είναι σταθερές και λαμβάνονται κάθε εβδομάδα από τη Δ/νση Εμπορίου και Τουρισμού της Ν.Α.Μ., όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του πίνακα είναι αυτές που ίσχυαν την εβδομάδα σύνταξης του πίνακα, όπως λήφθηκαν από τη Ν.Α.Μ. Ο παρών συγκριτικός πίνακας προμηθειών υπερβαίνει τη συμβατική δαπάνη της προμήθειας σε λιγότερο από 50% και η συμβατική δαπάνη ανέρχεται πλέον στο ποσό των 86.369,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%. Με τον παρόντα Σ.Π. επέρχεται αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη ποσού 24.856,73 ευρώ με Φ.Π.Α. και τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το Σ.Π. για έγκριση. Το Συμβούλιο αφού εξέτασε το Σ.Π. σε παραβολή προς τον αρχικό πρ/σμό της δαπάνης του έργου και της συμβατικής δαπάνης και αφού έλαβε υπόψη του και τις διατάξεις του άρθρου 41 του Π.Δ. 28/1980 και μετά από διαλογική συζήτηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι - Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 1. Εγκρίνει τον αρμοδίως συνταχθέντα και θεωρηθέντα Συγκριτικό Πίνακα των προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αλμυρού, σύμφωνα με τον οποίο επέρχεται αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη της προμήθειας ποσού 24.856,73 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (λιγότερο από 50%) και η συμβατική δαπάνη ανέρχεται πλέον στο ποσό των 86.369,24 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%. 2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0441 με τίτλο "Τέλος Ακίνητης περιουσίας κατά 24.856,73 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από όσα έχουν υπολογιστεί και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. πίστωση ποσού 24.856,73 € για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 24.856,73 για ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α. οι οποίοι κρίνονται ανεπαρκείς: α) Πίστωση ποσού 16.200,00 € στον Κ.Α. 20-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών». β) Πίστωση ποσού 8.656,73 € στον Κ.Α. 30-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών».
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...