Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00002 / 2004 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000062004 18/03/2004 Επιλογή
000042004 26/02/2004 Επιλογή
000032004 09/02/2004 Επιλογή
000022004 28/01/2004 Επιλογή
|< << 9 10 11 12 13 14
Σελίδα 14 από 14


A/A: 00008 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Νταουτζιάς Δημήτριος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Μεταφορά πιστώσεων για την αποπεράτωση έργων οικον. έτους 2003.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00006 Έτος: 2004 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Μεταφορά πιστώσεων για την αποπεράτωση έργων οικον. έτους 2003.
Εγκρίνει την αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου Αλμυρού οικον. έτους 2004, για τη μεταφορά πιστώσεων του πρ/σμού από τη χρήση οικον. έτους 2003, στη χρήση οικον. έτους 2004 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα ----------------------- Αυξάνει το χρηματικό υπόλοιπο κατά ευρώ λόγω μεταφοράς πιστώσεων στη χρήση του έτους 2004, διότι η κατασκευή ορισμένων έργων δεν έχει ολοκληρωθεί. Μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο. Ως προς τα έξοδα ----------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού ευρώ στους παρακάτω Κ.Α.: 1. Στον Κ.Α. 05/151.1-04 μεταφέρουμε πίστωση 18.303,53 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Αποπεράτωση κτιρίου και Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου για συμπληρωματικές Υπηρεσίες Διοίκησης στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης". Το έργο εγκρίθηκε να εκτελεσθεί με την αριθμ. 362/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από το έτος 1999 μελέτη. 2.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Όπως προκύπτει από τη σχετική κατάσταση του Γραφείου λογιστηρίου του Δήμου, ορισμένα έργα δεν ολοκληρώθηκαν εντός του οικον. έτους 2003. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αναμορφώσουμε τον πρ/σμό του Δήμου για τη μεταφορά πιστώσεων από το οικον. έτος 2003 στο οικον. έτος 2004, για την ολοκλήρωση των έργων και την ομαλή λειτουργία του Γραφείου Λογιστηρίου. Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε τον κ. Πρόεδρο. Είδε την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου με τα αναφερόμενα έργα και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...