Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00002 / 2004 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000062004 18/03/2004 Επιλογή
000042004 26/02/2004 Επιλογή
000032004 09/02/2004 Επιλογή
000022004 28/01/2004 Επιλογή
|< << 9 10 11 12 13 14
Σελίδα 14 από 14


A/A: 00016 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Νταουτζιάς Δημήτριος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Αλλαγή Σειράς
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00007 Έτος: 2004 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αλλαγή Σειράς
Ο κ. Πρόεδρος λόγω της εγγραφής
Μετά την ψήφιση του 3ου θέματος της Ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος, λόγω της εγγραφής πολλών θεμάτων στην Ημερήσια διάταξη και επειδή ορισμένα από αυτά απασχόλησαν το σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρότεινε στο συμβούλιο την αλλαγή σειράς των υπολοίπων θεμάτων που αναγράφοντε στην Ημερήσια Διάταξη, σύμφωνα με το αρθρό 11 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και την συζήτηση με σειρά προτεραιότητας 3 5 6 και 7 επειγόντων θεμάτων της Ηερήσιας Διάταξης, για τα οποία είναι δυνατόν να ληφθούν αποφάσεις χωρίς να απασχολήσουν το σώμα για αρκετό χρονικό διάστημα. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφου είδε και τις παραπάνω διάτάξεις.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...