Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00004 / 2004 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000062004 18/03/2004 Επιλογή
000042004 26/02/2004 Επιλογή
000032004 09/02/2004 Επιλογή
000022004 28/01/2004 Επιλογή
|< << 9 10 11 12 13 14
Σελίδα 14 από 14


A/A: 00021 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Νταουτζιάς Δημήτριος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση του αριθμ. 1649/13-2-2004 Πρακτικού της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού: Περί καθορισμού χρήσης του χώρου που διαÄ
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00020 Έτος: 2004 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση του αριθμ. 1649/13-2-2004 Πρακτικού της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού: Περί καθορισμού χρήσης του χώρου που διατίθεται κατά την προεκλογική περίοδο στα Πολιτικά Κόμματα για την προεκλογική προβολή τους και άλλες λεπτομέρειες.
Εγκρίνει το αριθμ. 1649/13-2-2004 Πρακτικό της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού "Περί καθορισμού χρήσης του χώρου που διατίθεται κατά την προεκλογική περίοδο στα Πολιτικά Κόμματα για την προεκλογική προβολή τους και άλλες λεπτομέρειες".
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Η Διακομματική Επιτροπή Δήμου Αλμυρού μας έστειλε το από 1649/13-2-2004 Πρακτικό της με το οποίο καθορίστηκε η χρήση του χώρου που διατίθεται στα Πολιτικά Κόμματα για την προεκλογική προβολή τους, το οποίο βάσει της αριθμ. 951/9-1-2004 απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ, υπόκειται στην έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε το αριθμ. 1649/13-2-2004 πρακτικό της Διακομματικής Επιτροπής, την αριθμ. 951/9-1-2004 απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...