Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00007 / 2004 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00058 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής:
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Περί επιλογής υδρονομέων για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Πλατάνου και Κροκίου αρδευτικής περιόδου 2004.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00058 Έτος: 2004 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Περί επιλογής υδρονομέων για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Πλατάνου και Κροκίου αρδευτικής περιόδου 2004.
Όλοι οι παραπάνω που υπέβαλλαν αιτήσεις για τη θέση των υδρονομέων κρίνονται ικανοί και κατάλληλοι για υδρονομείς άρδευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Πλατάνου και Κροκίου αρδευτικής περιόδου 2004 και προτείνει να διοριστούν αυτοί ως εξής: Στο Δ.Δ. Πλατάνου α)Στον τομέα "Κάμπου - Νησιά ο Νταουτζιάς Στέργιος του Δημητρίου β)Στον τομέα "Τσιφλίκια" ο Κατσούλης Δημήτριος του Κων/νου γ)Στον τομέα "Αυλακάκου" ο Γκαραγκούνης Στέργιος του Κων/νου δ)Στον τομέα "Παλιαμπελιές" ο Δημητρίου Μαργαρίτης του Χρήστου ε)Στον τομέα "Γρασίδια" ο Αγελάρης Ηλίας του Κων/νου και στ)Στον τομέα "Πηγή Κεφάλωσης" ο Αγελάρης Γεώργιος του Ηλία Στο Δ.Δ. Κροκίου α)Στον τομέα "Άγιος Αθανάσιος" ο Ραμανδάνης Αθανάσιος του Χρήστου Η πληρωμή των ανωτέρω θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αλμυρού οικον. έτους 2004 και τον Κ.Α. 25/131.9-01
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλι ο τα ακόλουθα: Με την αριθμ. 27/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος διανομής και φύλαξης των αρδευτικών υδάτων "Κεφάλωσης" και "Γρασίδια" Δ.Δ. Πλατάνου και "Άγιος Αθανάσιος" Δ.Δ. Κροκίου, ο αριθμός θέσεων υδρονομέων και η αμοιβή αυτών καθώς και ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2004. Με την αριθμ. 2218/2004 Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Δημάρχου Αλμυρού, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να καταλάβουν τη θέση του υδρονομέα άρδευσης να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις διορισμού, υπέβαλαν δε με χρονολογική σειρά οι παρακάτω: 1. Νταουτζιάς Στέργιος, 2. Κατσούλης Δημήτριος, 3. Γκαραγκούνης Στέργιος, 4. Δημητρίου Μαργαρίτης, 5. Αγελάρης Ηλίας, 6. Αγελάρης Γεώργιος για το Δ.Δ. Πλατάνου και 7. Ραμανδάνης Αθανάσιος για το Δ.Δ. Κροκίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2539/97 τα Τοπικά Συμβούλια Πλατάνου και Κροκίου με τις αριθμ. 3/2004 και 4/2004 αντίστοιχα αποφάσεις τους εισηγούνται την πρόσληψη των παραπάνω υδρονομέων για τις αντίστοιχες θέσεις των Δημοτικών Διαμερισμάτων τους. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα καθώς και σε ποιόν τομέα θα πρέπει να διοριστούν. Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του Προέδρου. Έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του από 15-4-57 Β.Δ. "Περί της Αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων" όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Β.Δ. 339/60, τις διατάξεις του Ν. 2539/97, του Π.Δ. 410/95 και μετά από διαλογική συζήτηση. Όλοι οι παραπάνω που υπέβαλλαν αιτήσεις για τη θέση των υδρονομέων κρίνονται ικανοί και κατάλληλοι για υδρονομείς άρδευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Πλατάνου και Κροκίου αρδευτικής περιόδου 2004 και προτείνει να διοριστούν αυτοί ως εξής: Στο Δ.Δ. Πλατάνου α)Στον τομέα "Κάμπου - Νησιά ο Νταουτζιάς Στέργιος του Δημητρίου β)Στον τομέα "Τσιφλίκια" ο Κατσούλης Δημήτριος του Κων/νου γ)Στον τομέα "Αυλακάκου" ο Γκαραγκούνης Στέργιος του Κων/νου δ)Στον τομέα "Παλιαμπελιές" ο Δημητρίου Μαργαρίτης του Χρήστου ε)Στον τομέα "Γρασίδια" ο Αγελάρης Ηλίας του Κων/νου και στ)Στον τομέα "Πηγή Κεφάλωσης" ο Αγελάρης Γεώργιος του Ηλία Στο Δ.Δ. Κροκίου α)Στον τομέα "Άγιος Αθανάσιος" ο Ραμανδάνης Αθανάσιος του Χρήστου Η πληρωμή των ανωτέρω θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αλμυρού οικον. έτους 2004 και τον Κ.Α. 25/131.9-01λήξης της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2004. Με την αριθμ. 2218/2004 Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Δημάρχου Αλμυρού, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να καταλάβουν τη θέση του υδρονομέα άρδευσης να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις διορισμού, υπέβαλαν δε με χρονολογική σειρά οι παρακάτω: 1. Νταουτζιάς Στέργιος, 2. Κατσούλης Δημήτριος, 3. Γκαραγκούνης Στέργιος, 4. Δημητρίου Μαργαρίτης, 5. Αγελάρης Ηλίας, 6. Αγελάρης Γεώργιος για το Δ.Δ. Πλατάνου και 7. Ραμανδάνης Αθανάσιος για το Δ.Δ. Κροκίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2539/97 τα Τοπικά Συμβούλια Πλατάνου και Κροκίου με τις αριθμ. 3/2004 και 4/2004 αντίστοιχα αποφάσεις τους εισηγούνται την πρόσληψη των παραπάνω υδρονομέων για τις αντίστοιχες θέσεις των Δημοτικών Διαμερισμάτων τους. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα καθώς και σε ποιόν τομέα θα πρέπει να διοριστούν. Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του Προέδρου. Έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του από 15-4-57 Β.Δ. "Περί της Αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων" όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Β.Δ. 339/60, τις διατάξεις του Ν. 2539/97, του Π.Δ. 410/95 και μετά από διαλογική συζήτηση. Όλοι οι παραπάνω που υπέβαλλαν αιτήσεις για τη θέση των υδρονομέων κρίνονται ικανοί και κατάλληλοι για υδρονομείς άρδευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Πλατάνου και Κροκίου αρδευτικής περιόδου 2004 και προτείνει να διοριστούν αυτοί ως εξής: Στο Δ.Δ. Πλατάνου α)Στον τομέα "Κάμπου - Νησιά ο Νταουτζιάς Στέργιος του Δημητρίου β)Στον τομέα "Τσιφλίκια" ο Κατσούλης Δημήτριος του Κων/νου γ)Στον τομέα "Αυλακάκου" ο Γκαραγκούνης Στέργιος του Κων/νου δ)Στ
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...