Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00007 / 2004 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00068 Ημερήσια Διάταξη: ΕΚΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 25/2004 απόφασης της ΔΕΥΑ ΑΛ. Περί Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του δικτύου αÀ
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00055 Έτος: 2004 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 25/2004 απόφασης της ΔΕΥΑ ΑΛ. Περί Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Αλμυρού.
Γνωμοδοτεί υπέρ της αριθμ. 19/2004 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛ. "Περί τροποποίηση της αριθμ. 15/2004 απόφασης "Περί λήψη απόφασης για το τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2004"" και εγκρίνει αυτή ως έχει. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Ευάγγελου Χατζηκυριάκου, Σάββα Τσόγκα και Ιωάννη Εκίζογλου, για το λόγο που αναφέρεται παραπάνω. Γνωμοδοτεί υπέρ
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛ με την αριθμ. 19/2004απόφασή του "Περί τροποποίηση της αριθμ. 15/2004 απόφασης "Περί λήψη απόφασης για το τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2004"" ενέκρινε την τροποποίηση της 15/2004 απόφασής του. Σύμφωνα με την τροποποίηση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΑΛ. 1) Αποδέχεται και εγκρίνει την πρόταση του κ. Προέδρου περί μηδενικής αύξησης του τιμολογίου ύδρευσης για τον Αλμυρό και τα Δημοτικά Διαμερίσματα για το έτος 2004, καθώς επίσης να παραμείνουν στα ίδια περσινά επίπεδα τα ποσά που αφορούν το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, τα ποσά της συντήρησης των υδρομέτρων, της επανασύνδεσης και του ελέγχου, 2)Εγκρίνει την πρόταση του κ. Προέδρου για το τέλος σύνδεσης και το τέλος χρήσης της αποχέτευσης η οποία έχει ως εξής: Με διακανονισμό με δόσεις το ποσό να είναι 750 ευρώ ανά σύνδεση διακεκριμένης ιδιοκτησίας πλέον ΦΠΑ από το οοποίο ποσό θα καταβάλλεται ως προκαταβολή 100 ευρώ με τη σύνδεση και το υπόλοιπο ποσό σε 10 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής δίνεται μία έκπτωση 10%. Οι νέες κατοικίες θα πληρώνουν εφάπαξ το τέλος σύνδεσης, διότι δεν έχουν τα έξοδα κατασκευής βόθρου. Νέες κατοικίες θεωρούνται οι οικοδομές των οποίων η ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας θα είναι μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης. Τα χρήματα που θα εισπραχθούν από το τέλος σύνδεσης και το τέλος χρήσης της αποχέτευσης θα κατατεθούν σε ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό για την αποπληρωμή του δανείου από το Τ.Π.Κ.Δ.που αφορά την ίδια συμμετοχή. Τοποθετούμενος επί του θέματος από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Δημ. Νταουτζιάς είπε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος είχε γίνει πρόταση να μην είναι ίδιο το ποσό για κάθε παροχή αλλά να είναι κλιμακούμενο ως προς τα τετραγωνικά και τα δικαιολογητικά όπως άδειες οικοδομικές κ.άλ. Θα ζητούνται από την ΔΕΥΑ ΑΛ προκειμένου να γίνει η σύνδεση. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μην προστατεύσουμε τις ευπαθείς οικονομικά ομάδες από τις πιο εύπορες ομάδες. Το θεωρώ παράλογο μια κατοικία των 50 τ.μ. να εξομοιώνεται με μία κατοικία των 250 τ.μ. όπως επίσης ιδιαίτερα κριτήρια θα έπρεπε να έχουμε και για τα καταστήματα. Λαβών το λόγο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ ΑΛ κ. Ιωάννης Τετριμίδας είπε ότι την ίδια εργασία θα κάνει η ΔΕΥΑ ΑΛ για μια κατοικία 60 τ.μ. και για μια κατοικία 100 τ.μ. Τοποιθετούμενος επί του θέματος ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ευάγγελος χατζηκυριάκος είπε ότι συμφωνεί με την απόφαση της ΔΕΥΑ ΑΛ και διαφωνεί μόνο ως προς τον τροπο επιβολής του τέλους σύνδεσης. Για τα καταστήματα να υπάρχη μια άλλη διάταξη. Λαβών το λ΄γο οεπικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Δημήτριος Βαζούρας είπε ότι είναι αντίθετος ως προς τα τετραγωνικά. Στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κοντογεωργάκης είπε ότι είναι υπέρ των τετραγωνικών μέτρων. Κλείνοντας τη συζήτηση η κ. Αντιπρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να απαφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω. Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 282 του ΔΚΚ εφάπαξ το τέλος σύνδεσης, διότι δεν έχουν τα έξοδα κατασκευής βόθρου. Νέες κατοικίες θεωρούνται οι οικοδομές των οποίων η ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας θα είναι μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης. Τα χρήματα που θα εισπραχθούν από το τέλος σύνδεσης και το τέλος χρήσης της αποχέτευσης θα κατατεθούν σε ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό για την αποπληρωμή του δανείου από το Τ.Π.Κ.Δ.που αφορά την ίδια συμμετοχή. Τοποθετούμενος επί του θέματος από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Δημ. Νταουτζιάς είπε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος είχε γίνει πρόταση να μην είναι ίδιο το ποσό για κάθε παροχή αλλά να είναι κλιμακούμενο ως προς τα τετραγωνικά και τα δικαιολογητικά όπως άδειες οικοδομικές κ.άλ. Θα ζητούνται από την ΔΕΥΑ ΑΛ προκειμένου να γίνει η σύνδεση. Δεν κα
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...