Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00008 / 2004 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00071 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Αποδοχή εγκριθέντος σχεδίου Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Νοτιοδυτικής Μαγνησίας.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00069 Έτος: 2004 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αποδοχή εγκριθέντος σχεδίου Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Νοτιοδυτικής Μαγνησίας.
1. Εγκρίνει ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση. 2. Αποδέχεται το εγκριθέν Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης της Νοτιοδυτικής Μαγνησίας, όπως αυτό παρουσιάστηκε παραπάνω. 3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για να υπογράψει το τροποποιημένο Κοινοπρακτικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθ. 112852/19-6-2002 και την απόφαση αυτή.
Ο κ. Πρόεδρος πριν από συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι από την καθυστέρηση της συζήτησης του θέματος και της λήψης σχετικής απόφασης κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα το παρόν θέμα ως κατεπείγον. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Ο Δήμος Αλμυρού συμμετέχει στην Ομάδα Συνεργαζομένων Φορέων της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης της Νοτιοδυτικής Μαγνησίας η οποία υπέβαλλε στη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας Πρόταση Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στο πλαίσιο του Μέτρου 5.2 "Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση". Η πρόταση εγκρίθηκε με συνολικό πρ/σμό 456.300 ευρώ ο οποίος αφορά τις δράσεις της συμβουλευτικής, της δικτύωσης, της δημοσιότητας και της ευαισθητοποίησης καθώς και της κατάρτισης. Στη συνέχεια, μετά την έγκριση της πρότασης και σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης θα πρέπει να υποβληθεί νέο τροποποιημένο σχέδιο του οποίου η κατάταξη ανά δράση θα έχει ως εξής: Δράση Ποσό σε ευρώ Φορέας Υλοποίησης Συμβουλευτική 101.200 Δημοτική Επιχείρηση "Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης - Πρόνοιας και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού" Αλμυρού Δικτύωση-Δημοσιότητα 25.000 Δημοτική Επιχείρηση "Κέντρο Ιατρικής Ευαισθητοποίηση Πρόληψης - Πρόνοιας και Δημιουργικής Ο Δήμος Αλμυρού με την αριθ. 74/2003 απόφασή του είχε εγκρίνει τη συμμετοχή του στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης της Νοτιοδυτικής Μαγνησίας και θα πρέπει με νέα απόφασή του να αποδεχθεί το εγκριθέν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, Επιχειρησιακό Σχέδιο και να υπογράψει το τροποποιημένο κοινοπρακτικό. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, έχοντας υπόψη την αριθ. 74/2003 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτησηιοδυτικής Μαγνησίας η οποία υπέβαλλε στη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας Πρόταση Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στο πλαίσιο του Μέτρου 5.2 "Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση". Η πρόταση εγκρίθηκε με συνολικό πρ/σμό 456.300 ευρώ ο οποίος αφορά τις δράσεις της συμβουλευτικής, της δικτύωσης, της δημοσιότητας και της ευαισθητοποίησης καθώς και της κατάρτισης. Στη συνέχεια, μετά την έγκριση της πρότασης και σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης θα πρέπει να υποβληθεί νέο τροποποιημένο σχέδιο του οποίου η κατάταξη ανά δράση θα έχει ως εξής: Δράση Ποσό σε ευρώ Φορέας Υλοποίησης Συμβουλευτική 101.200 Δημοτική Επιχείρηση "Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης - Πρόνοιας και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού" Αλμυρού Δικτύωση-Δημοσιότητα 25.000 Δημοτική Επιχείρηση "Κέντρο Ιατρικής Ευαισθητοποίηση Πρόληψης - Πρόνοιας και Δημιουργικής Ο Δήμος Αλμυρού μ
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...