Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00028 / 2004 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00348 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Γνωμοδότηση επί της αριθ. 15/2004 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης - Πρόνοιας και Δημιουργιº
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00283 Έτος: 2004 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Γνωμοδότηση επί της αριθ. 15/2004 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης - Πρόνοιας και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού περί Μετατροπή των συμβάσεων εργασίας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου των εργαζομένων.
Κρίνει ότι, από τους δεκαοκτώ (18) αιτούντες - εργαζόμενους στη Δημοτική Επιχείρηση "Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης - Πρόνοιας και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού", οκτώ (8) εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 καιι δέκα (10) δεν εμπίπτουν ως ακολούθως αναφέρεται: Α. Οι κάτωθι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου/έργου απασχολήθηκαν για την εξυπηρέτηση των αναγκών, που προέκυψαν από την υλοποίηση των προγραμμάτων "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΥΜΝΑ" και "ΚΔΑΠ", που αποτελεί μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα από το κράτος, η οποία σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του Συντάγματος πρέπει να ακολουθηθεί από τη νεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Ο Δήμος συναρτά την εξυπηρέτηση των πάγιων και διαρκών αναγκών από τους εργαζόμενους με τη δέσμευση της κυβέρνησης για συνέχιση της χρηματοδότησης των δράσεων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση δεν προτίθεται να εξακολουθήσει να απασχολεί το προσωπικό αυτό για την εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών. Κατόπιν αυτών γνωστοποιεί προς το ΑΣΕΠ ότι, αν δεν εξασφαλιστούν οι παραπάνω αντίστοιχοι πόροι, ο Δήμος δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη συνέχιση άσκησης, σε συνεργασία με τη δημοτική επιχείρηση, των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, συνεπώς οι ανωτέρω απασχολούμενοι συμβασιούχοι δεν θα πληρούν την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης πάγιων και διαρκών αναγκών, οπότε και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004: 1)Κόκκαλης Αθανάσιος (Κοινωνικός Λειτουργός). α) είχε ενεργό σύμβαση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (19-7-2004) β) έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική διάρκεια πραγματικής απασχόλησης, χωρίς διακοπή της συμβάσεως γ) καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. 2)Σχουλή Αλεξάνδρα (Κοινωνική Λειτουργός). α) είχε ενεργό σύμβαση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (19-7-2004) β) έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική διάρκεια πραγματικής απασχόλησης, χωρίς διακοπή της συμβάσεως γ) καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. 3)Καρναβά Θάλεια (Νοσηλεύτρια). α) είχε ενεργό σύμβαση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (19-7-2004) β) έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική διάρκεια πραγματικής απασχόλησης, χωρίς διακοπή της συμβάσεως γ) καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. 4)Τζίμα Ιωάννα (Οικιακή Βοηθός). α) είχε ενεργό σύμβαση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (19-7-2004) β) έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική διάρκεια πραγματικής απασχόλησης, χωρίς διακοπή της συμβάσεως γ) καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. 5)Τσούνη Παρασκευή (Οικιακή Βοηθός). α) είχε ενεργό σύμβαση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (19-7-2004) β) έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική διάρκεια πραγματικής απασχόλησης, χωρίς διακοπή της συμβάσεως γ) καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. 6)Γιαννιός Γεώργιος (Μουσικός). α) είχε ενεργό σύμβαση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (19-7-2004) β) έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική διάρκεια πραγματικής απασχόλησης, χωρίς διακοπή της συμβάσεως γ) καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. 7)Μπουκουβάλα Μαρία (Νηπιαγωγός). α) είχε ενεργό σύμβαση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (19-7-2004) β) έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική διάρκεια πραγματικής απασχόλησης, χωρίς διακοπή της συμβάσεως γ) καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. 8)Βασιλάκου Κωνσταντίνα (Καθαρίστρια). α) είχε ενεργό σύμβαση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (19-7-2004) β) έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική διάρκεια πραγματικής απασχόλησης, χωρίς διακοπή της συμβάσεως γ) καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. Β. Οι κάτωθι εργαζόμενοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 αυτού: 1)Φακιόλας Ιωάννης (Δάσκαλος Πληροφορικής) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 2)Επίσκοπος Ευάγγελος (Γυμναστής – Διευθυντής ΚΔΑΠ) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 3)Γεωργοσοπούλου Δήμητρα (Ψυχολόγος) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 4)Παλάγκα Χρυσούλα (Νοσηλεύτρια) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 5)Βαϊνά Ελένη (Νοσηλεύτρια) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 6)Κοτινοπούλου Δήμητρα (Οικιακή Βοηθός) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 7)Βούλγαρη Βασιλική (Οικιακή Βοηθός) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 8)Παπαβασιλείου Μαρία (Κοινωνική Λειτουργός) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 9)Τσιάπρα Ελένη (Κοινωνική Λειτουργός) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 10) Γουργιώτη Δέσποινα (Κοινωνική Λειτουργός) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση.διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 4)Παλάγκα Χρυσούλα (Νοσηλεύτρια) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 5)Βαϊνά Ελένη (Νοσηλεύτρια) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 6)Κοτινοπούλου Δήμητρα (Οικιακή Βοηθός) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 7)Βούλγαρη Βασιλική (Οικιακή Βοηθός) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 8)Παπαβασιλείου Μαρία (Κοινωνική Λειτουργός) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πραγματικής απασχόλησης ή δεκαοκτώ (18) μήνες με τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση. 9)Τσιάπρα Ελένη (Κοινωνική Λειτουργός) α) δεν έχει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής διάρκειας πρα
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης "Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης - Πρόνοιας και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού" η οποία εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ Α 134/19-7-2004) περί "Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα", δύναται να γίνει η μετατροπή των συμβάσεών των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις, από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σ΄αυτό. Αρμόδιο όργανο να κρίνει αιτιολογημένα αν συντρέχουν κατά περίπτωση οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου, για τις επιχειρήσεις, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο επίσης κρίνει περαιτέρω εάν στις συμβάσεις έργων ή άλλες συμβάσεις ή σχέσεις, υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Αλμυρού "Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης - Πρόνοιας και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού" με την αριθ. 15/2004 απόφασή του εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τους εργαζομένους της Επιχείρησης που πληρούν τις προϋποθέσεις για την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου καθώς επίσης και για τους εγαζομένους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και τελειώνοντας η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ Α΄135/19-10-2004) "Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα" και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 11αυτού, το αριθμ. 3361/22-9-04 έγγραφο της ΚΕΔΚΕ με το οποίο προτεινόταν η καθυστέρηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την τακτοποίηση του προσωπικού, μέχρι την αποστολή ενημερωτικής εγκυκλίου, την αριθμ. 15/2004 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης "Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης - Πρόνοιας και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού", καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 102 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία "Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την Τοπ. Αυτ/ση, συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτ/σης, και ύστερα από διαλογική συζήτησηνων στις επιχειρήσεις, από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σ΄αυτό. Αρμόδιο όργανο να κρίνει αιτιολογημένα αν συντρέχουν κατά περίπτωση οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου, για τις επιχειρήσεις, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο επίσης κρίνει περαιτέρω εάν στις συμβάσεις έργων ή άλλες συμβάσεις ή σχέσεις, υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Αλμυρού "Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης - Πρόνοιας και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού" με την αριθ. 15/2004 απόφασή του εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τους εργαζομένους της Επιχείρησης που πληρούν τις προϋποθέσεις για την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου καθώς επίσης και για τους εγαζομένους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και τελειώνοντας η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ Α΄135/19-10-2004) "Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα" και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 11αυτού, το αριθμ. 3361/22-9-04 έγγραφο της ΚΕΔΚΕ με το οποίο προτεινόταν η καθυστέρηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την τακτοποίηση του προσωπικού, μέχρι την αποστολή ενημερωτικής εγκυκλίου, την αριθμ. 15/2004 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτ
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...