Αναζήτηση
logo
Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Αλμυρού

Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Αλμυρού

Μεταβιβάζουμε στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Αλμυρού τις κάτωθι αρμοδιότητες: