Αναζήτηση
logo
Απόφαση ορισμού νέων Αντιδημάρχων Δήμου Αλμυρού 2013

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Αλμυρού 2013

Τροποποιούμε και κωδικοποιούμε τις ανατεθείσες αρμοδιότητες στους ορισθέντες, με τις ανωτέρω αποφάσεις, δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του ήμου Αλμυρού, με θητεία από