Αναζήτηση
logo
Απογραφή συνταξιούχων και επιδοματούχων ΟΓΑ

Απογραφή συνταξιούχων και επιδοματούχων ΟΓΑ

Σας κάνουμε γνωστό ότι από 01/10/2012 μέχρι 30/11/2012 θα εφαρμοστεί το μέτρο της
καταγραφής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων και των δικαιούχων οικογενειακών
επιδομάτων του ΟΓΑ στα ΕΛ.ΤΑ. ή στις Τράπεζες, απ’ όπου τους καταβάλλεται η σύνταξη ή το