Αναζήτηση
logo
Aρχαιολογικός χώρος της Φυλάκης

Ο αρχαιολογικός χώρος της Φυλάκης, που βρίσκεται 2,5 χλμ ανατολικά του ομώνυμου χωριού. Η Φυλάκη αναφέρεται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Έχει ιδρυτή τον βασιλιά Φύλακο, τον οποίο διαδέχτηκε στον θρόνο ο γιος του Ίφικλος, πατέρας του ήρωα του Τρωικού πολέμου και Θεσσαλού βασιλιά Πρωτεσίλαου. Οι πρώτοι οικισμοί της περιοχής χρονολογούνται ήδη από τη νεολιθική εποχή, περίπου το 5.000 π.Χ. Ο προϊστορικός οικισμός της Φυλάκης συνεχίζει να κατοικείται και στην Εποχή του Χαλκού αλλά και στα νεότερα ιστορικά χρόνια. Σε λόφο σώζονται λιγοστά ερείπια αρχαίας οχύρωσης.