Αναζήτηση
logo
Κάστρο Πτελεού

Δύο Ενετικοί Πύργοι στην κορυφή και στα ριζά του λόφου περιοχής Πηγάδι. Ο Πύργος στα ριζά του λόφου είναι γνωστός ως Αλατόπυργος