Αναζήτηση
logo
Βυζαντινή Μονή Λάκα Παναγιάς (12ου αι.)

Βυζαντινή Μονή Λάκα Παναγιάς στη χερσόνησο του Αχιλλείου (12ου αι.) σήμερα σώζεται μόνο υπόλειμμα αναλημματικού τοίχου στον αιγιαλό κι ένα κιονόκρανο στο νεώτερο ναϋδριο της Κοίμησης Θεοτόκου (Απόδοση)