Αναζήτηση
logo
Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Τεχνικών Έργων
Αργυρόπουλος Βασίλειος
Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών - Υπέυθυνη για θέματα Πολιτισμού & Παιδείας
Αρετή Μπέη
Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριοτητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου
Βούλγαρης Λεωνίδας
Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Σούρπης & Πτελεού
Γουργιώτης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος Καταστημάτων, Επιχειρήσεων, Εμπορίου & Θεμάτων Αθλητιμού
Θωμαίδης Πέτρος
Αντιδήμαρχοι Αντιδήμαρχοι