Αναζήτηση
logo
Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Βαλαμούτης Σπύρος
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Κοινωνικών θεμάτων
Βούλγαρης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, Διαχείρισης Δράσεων για τα αδέσποτα ζώα
Εκίζογλου Ιωάννης
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πτελεού
Μπουκοβάλας Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, καθώς και σε θέματα Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
Σπανός Γεώργιος
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Ισότητας
Σταυραντώνη Μαρία
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Δημοτικών Σφαγείων
Τσαντούρης Ιωάννης
Αντιδήμαρχοι Αντιδήμαρχοι