Αναζήτηση
logo
14.09.2023 Προμήθεια Εξοπλισμού για την πράξη «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Αλμυρού» Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης…
Εικόνα άρθρου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
28.04.2023 Διακήρυξη δημοπρασίας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού… Κατεβάστε την Διακήρυξη από τα Σχετικά Έγγραφα.
Εικόνα άρθρου
28.04.2023 Διακήρυξη δημοπρασίας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού… Κατεβάστε την Διακήρυξη από τα Σχετικά Έγγραφα.
Εικόνα άρθρου
20.04.2023 Καθορισμός και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού κτιρίου στη θέση Λίμνες Ζερέλια Διαβάστε την Απόφαση στα Σχετικά Αρχεία.
Εικόνα άρθρου
21.03.2023 Διακήρυξη Δημοπρασίας της πράξης : «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για περιοχή των δασών του… Ο Δικαιούχος Δήμος Αλμυρού διακηρύττει διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με…
Εικόνα άρθρου
21.03.2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων «Έξυπνης» Πόλης Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης…
Εικόνα άρθρου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ