Αναζήτηση
logo
17.06.2024
Ψ1ΗΓΩΨ7-ΣΛ01
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΥΡΟΥ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 10586/13-6-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10864
17.06.2024
ΨΣΟΧΩΨ7-Ω661
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 75-2024 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10822
17.06.2024
92ΞΙΩΨ7-ΒΜΔ1
«Λοιπές απρόβλεπτες δαπάνες».
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10823
17.06.2024
Ψ4Γ1ΩΨ7-7Α81
Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/956
17.06.2024
9ΛΤΑΩΨ7-91Ρ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/955
17.06.2024
Ψ2ΘΘΩΨ7-0Ω31
Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 2μηνης χρονικής διάρκειας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10796
17.06.2024
9Ε9ΒΩΨ7-2ΓΙ1
Προμήθεια ασφαλτομίγματος - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 9383/6895/28-5-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10779
17.06.2024
9Ε7ΩΩΨ7-27Α1
Προμήθεια κλιματιστικών για τα κτίρια του Δήμου - τεκμηριωμένο αίτημα αριθμ. πρωτ. 9924/7307/4/6/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10611
17.06.2024
661ΕΩΨ7-6ΦΗ1
Προμήθεια - Μίσθωση μηχανημάτων πυρασφάλειας Δ.Ε. ΣΟΥΡΠΗΣ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10781
17.06.2024
6ΥΖΥΩΨ7-1Φ91
Καθαρισμός παραλιακού μετώπου Δ.Ε. Αλμυρού - τεκμηριωμένο αίτημα αριθμ. πρωτ. 9796/7200/3/6/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10607
17.06.2024
6Ξ3ΛΩΨ7-ΛΣΓ1
Μίσθωση μηχανημάτων πυρασφαλειας ΔΕ ΠΤΕΛΕΟΥ - τεκμηριωμένο αίτημα αριθμ. πρωτ. 10093/7424/06/6/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10605
17.06.2024
ΨΞΘΘΩΨ7-Σ261
Μίσθωση μηχανημάτων πυρασφαλειας για Δ.Ε. Σούρπης - τεκμηριωμένο αίτημα αριθμ. πρωτ. 9810/7213/3/6/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10602
17.06.2024
Ψ1ΗΓΩΨ7-ΞΔΥ1
Σιδηρουργικά υλικά - τεκμηριωμένο αίτημα αριθμ. πρωτ. 10509/7768/12/06/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10601
17.06.2024
99Μ7ΩΨ7-ΦΗΖ1
Επέκταση δικτύου φωτισμού - Επέκταση ΦΟΠ», στην αρχική σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης, εντός της πόλης του Αλμυρού, στον κυκλικό κόμβο στην οδό Κοραή 1, προϋπολογισμού δαπάνης (293,06) €, με το νόμιμο ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθ. 50082/06.06.2024 μελέτη της ΔΕΔΔΗΕ, Α.Ο.Ε. 172/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/954
17.06.2024
63ΑΗΩΨ7-Δ0Ω1
Επέκταση δικτύου φωτισμού - Επέκταση ΦΟΠ», στην αρχική σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης, εντός της πόλης του Αλμυρού, στον κυκλικό κόμβο στην οδό Κοραή 1, προϋπολογισμού δαπάνης (293,06) €, με το νόμιμο ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθ. 50082/06.06.2024 μελέτη της ΔΕΔΔΗΕ,
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10775
17.06.2024
ΨΠΔΒΩΨ7-ΨΘΞ1
Ανταλλακτικά για Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (ηλεκτρολογικά) - (Συμφωνία πλαίσιο 12892/24-7-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/952
17.06.2024
6ΔΒΥΩΨ7-Μ8Ω1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΩΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/953
14.06.2024
6Ε7ΦΩΨ7-89Ψ1
Ενοικίαση ηχητικών συστημάτων - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10727 - Α.Δ.Ε. 185/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10755
14.06.2024
ΨΝΚ1ΩΨ7-ΙΦ11
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10667
14.06.2024
9ΕΚΙΩΨ7-Φ8Λ1
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 10727/14/6/2024 - Α.Δ.Ε. ΑΡΙΘΜ. 185/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10731
14.06.2024
9ΠΚΖΩΨ7-79Υ1
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 10727/14/6/2024 - Α.Δ.Ε. ΑΡΙΘΜ. 185/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10733
14.06.2024
Ψ8Ξ8ΩΨ7-79Γ1
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 10727/14/6/2024 - Α.Δ.Ε. ΑΡΙΘΜ. 185/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10734
14.06.2024
6780ΩΨ7-76Ν1
Συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου σε φεστιβάλ και χορωδιακές συναντήσεις - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 10727/14/6/2024 - Α.Δ.Ε. 185/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10737
14.06.2024
ΡΛΣΑΩΨ7-ΓΕΜ1
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΡΠΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 10727/14/6/2024 - Α.Δ.Ε. 185/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10738
14.06.2024
6Ω13ΩΨ7-ΨΝ91
Μεταφορές προσώπων - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 10727/14/6/2024 - Α.Δ.Ε. 185/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10741
14.06.2024
9ΖΖΙΩΨ7-ΦΓΨ1
Προσφορά Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10743
14.06.2024
9Σ98ΩΨ7-ΘΙΙ1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ120 _2024 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 55-67(ΔΥΠΑ)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10715/14-06-2024
14.06.2024
660ΘΩΨ7-ΦΗΡ1
«Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Σούρπης», «Ενοικίαση ηχητικών συστημάτων» και «Ενοικίαση χημικών τουαλετών», σύμφωνα με την αριθμ. 169/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10721
14.06.2024
6ΙΓ2ΩΨ7-ΠΝΚ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ3108
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10708/14-6
14.06.2024
93ΔΧΩΨ7-ΗΩ61
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ2960
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10705/14-6
14.06.2024
66ΤΔΩΨ7-ΓΔΩ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ3050
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10704/14-6
14.06.2024
ΨΖ6ΠΩΨ7-7ΑΞ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ2960
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10703/14-6
14.06.2024
ΨΨΒΚΩΨ7-3ΛΤ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ3137
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10702/14-6
14.06.2024
9ΥΒΞΩΨ7-Α1Η1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ3137
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10701/14-6
14.06.2024
ΨΙ8ΝΩΨ7-Ψ5Τ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ6055
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10700/14-6
14.06.2024
6ΕΒΩΩΨ7-Β771
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ6055
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10699/14-6
14.06.2024
6Η5ΓΩΨ7-ΤΔΕ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ3108
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10698/14-6
14.06.2024
6ΗΧΞΩΨ7-Λ7Φ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ3050
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10697/14-6
14.06.2024
ΨΟΜ8ΩΨ7-Γ9Η1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ6079
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10696/14-6
14.06.2024
6ΔΓΑΩΨ7-ΗΡΜ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ108328
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10695/14-6-24
14.06.2024
6ΣΥΩΩΨ7-3ΧΝ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ6079
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10693/14-6
14.06.2024
ΨΕΖΚΩΨ7-1ΩΣ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ90406
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10692/14-6
14.06.2024
63ΓΘΩΨ7-Θ7Ξ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ90406
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10691/14-6
14.06.2024
ΨΒΤ9ΩΨ7-ΝΤΒ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ44237
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10689/14-6
14.06.2024
Ψ9Ζ2ΩΨ7-ΙΦΤ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ71518
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10688/14-6
14.06.2024
9Ψ7ΗΩΨ7-ΗΤΤ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ44237
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10686/14-6
14.06.2024
99ΨΧΩΨ7-ΚΒΘ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ71518
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10658/14-6
14.06.2024
9ΚΥΡΩΨ7-Θ431
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ90399
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10684/14-6
14.06.2024
6Μ2ΜΩΨ7-ΛΡΜ1
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια ελαστιχοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10670
13.06.2024
99ΙΧΩΨ7-ΒΚΖ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τροποποίηση της υπ’αριθ. 67/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλμυρού»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10590
13.06.2024
6ΦΑΗΩΨ7-Υ3Λ1
Υλικά - Σκυρόδεμα
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/908
13.06.2024
6ΝΛΡΩΨ7-ΜΑΧ1
Ενοικίαση ηχητικών συστημάτων - Α.Δ.Ε. ΑΡΙΘΜ. 146/2024 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 61/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/910
13.06.2024
ΨΩΞΕΩΨ7-72Ψ1
Διάθεση αποβλήτων κατηγορίας 1,2 & 3 των Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/951
13.06.2024
62Ι7ΩΨ7-Μ381
Προμήθεια καθισμάτων εξωτερικού χώρου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/927
13.06.2024
9ΓΝ9ΩΨ7-ΒΟΦ1
Προμήθεια τροφίμων για τους άπορους Δημότες
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/926
13.06.2024
ΨΞΠΥΩΨ7-ΗΒΙ1
Έξοδα ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Αλμυρού - Α.Δ.Ε. ΑΡΙΘΜ. 146/2024 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 61/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/925
13.06.2024
Ρ2ΠΝΩΨ7-ΕΛ91
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε ΑΝΑΒΡΑΣ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 35/2024 Α.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 20-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/924
13.06.2024
69Ο8ΩΨ7-Ι6Γ1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού (ρούχα.)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/919
13.06.2024
662ΞΩΨ7-Λ0Π1
Ανταλλακτικά για Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (μηχανολογικά) σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο 13069/27-7-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/918
13.06.2024
6Ν7ΔΩΨ7-ΟΦΚ1
Προμήθεια καυσίμων- ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24 SYMV014374008 - 6/3/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/917
13.06.2024
9Δ2ΥΩΨ7-ΤΦΒ1
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικώνΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 16925/6-10-2022 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡ/ΝΟΥ ΕΤΟΥΣ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/916
13.06.2024
ΨΔ4ΛΩΨ7-52Π1
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων - Α.Δ.Ε. ΑΡΙΘΜ. 146/2024 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 61/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/915
13.06.2024
ΨΑΤ4ΩΨ7-Β7Ω1
Προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/914
13.06.2024
9ΨΕ2ΩΨ7-8ΗΨ1
Συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου σε φεστιβάλ και χορωδιακές συναντήσεις - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 143/2024 Α.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 53/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/913
13.06.2024
Ψ103ΩΨ7-Τ3Υ1
Προμήθεια ειδών διατροφής για Παιδικούς Σταθμούς
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/912
13.06.2024
ΨΥ0ΜΩΨ7-ΑΣΗ1
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων - - Α.Δ.Ε. ΑΡΙΘΜ. 146/2024 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 61/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/911
13.06.2024
Ρ4ΥΜΩΨ7-ΜΟΩ1
Αμοιβή Παιδιάτρου για Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/909
13.06.2024
92ΖΠΩΨ7-ΛΙΜ1
Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών σχεδίασης-ενσωμάτωσης και περιγραφής συστημάτων πυρασφάλειας για μελέτη πυροπροστασίας του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/907
13.06.2024
6ΖΕΓΩΨ7-Ρ541
Προμήθεια - Μίσθωση μηχανημάτων πυρασφάλειας Δ.Ε. Ανάβρας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10615
13.06.2024
ΨΝ00ΩΨ7-5ΦΜ1
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10035/7373/5-6-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10492
13.06.2024
9Ρ2ΑΩΨ7-ΨΩΡ1
4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΠΑΚΛΑΛΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ"
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/905
13.06.2024
ΨΩΤΩΩΨ7-Τ4Ξ1
3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΠΑΚΛΑΛΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ"
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/904
13.06.2024
6ΝΩ3ΩΨ7-Ε341
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/923
13.06.2024
667ΩΩΨ7-0ΤΣ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/922
13.06.2024
6ΩΧΜΩΨ7-ΠΗΨ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/921
13.06.2024
6ΔΘΨΩΨ7-ΔΤΙ1
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 53/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλμυρού»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10581
13.06.2024
6ΧΛΡΩΨ7-ΖΟΛ1
Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/920
13.06.2024
6ΩΦ4ΩΨ7-ΧΧΞ1
Έξοδα δημοσίευσης απόφασης 101/24 για 7η αναμόρφωση πρποϋπολογισμού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/906
13.06.2024
9ΨΠΟΩΨ7-9ΘΜ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/900
13.06.2024
6Ρ9ΗΩΨ7-4ΧΟ1
Κατανάλωση φυσικού αερίου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμυρού από 1-4-2024 έως 30-4-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/901
13.06.2024
66Ψ5ΩΨ7-9ΦΓ1
Λογαριασμός τηλεφώνου για αριθμ. 2232091382 από 1-5-2024 έως 31-5-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/899
13.06.2024
ΨΞΥΟΩΨ7-Ξ9Ψ1
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΛΟΓΩ Διάλυσης από 3-5-2022 (υπ’ αριθ. πρωτ. 6270/460/3-5-2022) εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αλμυρού, δυνάμει της οποίας ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Επίστρωση δαπέδου στο Δημοτικό Στάδιο Αλμυρού» - και την επανάληψη του διαγωνισμού για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Α.Ο.Ε. 18/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10390
12.06.2024
9ΘΓΔΩΨ7-ΗΦ41
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/950
12.06.2024
ΨΒΑΞΩΨ7-ΥΩ71
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/949
12.06.2024
ΨΜΣΨΩΨ7-Ρ9Ν1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/948
12.06.2024
ΨΧΒΗΩΨ7-ΥΒΛ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/947
12.06.2024
6Γ1ΓΩΨ7-ΧΟΞ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/946
12.06.2024
6ΩΦ6ΩΨ7-ΠΤ91
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/945
12.06.2024
66ΚΨΩΨ7-ΓΚΕ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/944
12.06.2024
9ΖΧ5ΩΨ7-37Α1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/943
12.06.2024
9ΓΥ2ΩΨ7-ΞΛΖ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΓ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/933
12.06.2024
ΨΛΚ3ΩΨ7-ΦΩΕ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ DANIEL 9-31/5/2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/941
12.06.2024
6ΔΥ7ΩΨ7-3ΛΝ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ DANIEL 9-31/5/2024 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/940
12.06.2024
9ΘΛΧΩΨ7-ΛΗΙ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Κ.Β. 17/5/24 & ΑΘ.Κ.-ΑΛ.ΣΧ. 24/5/24 ΑΛΜΥΡΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/934
12.06.2024
6ΣΛ9ΩΨ7-ΝΑ21
Απόφαση Δημάρχου 69-2024 για Προμήθεια - Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό παραλιακού μετώπου Δ.Ε Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10536
12.06.2024
6Μ3ΥΩΨ7-16Η1
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Π.Δ. 13/2 ΑΛΜΥΡΟΣ-ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ & 29/2/2024 ΑΛΜΥΡΟΣ-ΒΟΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/939
12.06.2024
Ψ8Α0ΩΨ7-Θ7Ω1
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Ε.Ι. 2/2/2024 ΑΛΜΥΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/938
12.06.2024
9Μ2ΘΩΨ7-00Ε1
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΠ.Η. 1-2/3/2024 ΑΛΜΥΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/937
12.06.2024
6ΝΖΙΩΨ7-ΦΡΝ1
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 25-26/4/2024 ΑΛΜΥΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/936
12.06.2024
ΡΡΠΒΩΨ7-ΨΥΙ1
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και προμήθεια πλαστικών σάκων καθαριότητας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10525
12.06.2024
ΡΛΔ6ΩΨ7-Ι051
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Β.Δ. 17/5/24 ΑΛΜ.-ΒΟΛΟΣ & Χ.Μ-Μ.Φ. 2/2/24 ΑΛΜ.-ΑΘΗΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/935
12.06.2024
ΨΡΧΔΩΨ7-8ΙΛ1
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Κ.Δ. 1/5/2024 ΑΛΜΥΡΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/933
12.06.2024
6Ζ1ΥΩΨ7-93Ρ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επικαιροποίηση φακέλου μελέτης του έργου Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό και υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027 ως μεταφερόμενο έργο.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10522
12.06.2024
9ΝΘΧΩΨ7-Ψ3Ρ1
Αίτημα παράτασης χρόνου υλοποίησης και αναδιοργάνωσης εσωτερικού χρονοδιαγράμματος του έργου iAlmyros – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Αλμυρού»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10523
12.06.2024
6ΧΡ7ΩΨ7-ΡΑΝ1
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Χ.ΑΚΡ. ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 1-5/4/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/932
12.06.2024
9Δ83ΩΨ7-ΥΥΒ1
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/931
12.06.2024
ΨΤΚΩΩΨ7-ΜΘ11
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/930
12.06.2024
Ψ2ΤΦΩΨ7-ΠΘΜ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΪΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/929
12.06.2024
Ψ4ΝΦΩΨ7-ΩΘΝ1
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΪΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/928
12.06.2024
9Π45ΩΨ7-ΔΧ51
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 117/2024 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10352/11-6-2024
12.06.2024
94ΦΞΩΨ7-ΜΜΥ1
Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10272/10-6-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10296
12.06.2024
6ΕΦ0ΩΨ7-Χ7Κ1
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10274/10-6-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10294
11.06.2024
9ΡΗΤΩΨ7-ΕΨ01
Ορισμός υπαλλήλων ως υπευθύνου για τον συντονισμό δράσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του καύσωνα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10286
11.06.2024
ΨΥ4ΙΩΨ7-Λ6Ν1
Απόφαση Δημάρχου 119/2024 αναστολής λειτουργίας των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10452
11.06.2024
93ΚΚΩΨ7-6541
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ77104
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10426/11-6
11.06.2024
9ΧΔΘΩΨ7-ΓΜΟ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ77104
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10427/11-6
11.06.2024
ΨΥΧΜΩΨ7-ΦΨΖ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ44458
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10424/11-6
11.06.2024
693ΡΩΨ7-ΥΘΡ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ120007
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10430/11-6
11.06.2024
ΨΩ5ΒΩΨ7-ΚΙΡ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ44458
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10421/11-6
11.06.2024
ΡΟ9ΙΩΨ7-ΒΓ01
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ3024
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10419/11-6
11.06.2024
ΨΧΧΨΩΨ7-1ΘΕ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ3024
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10418/11-6
11.06.2024
6ΗΘ7ΩΨ7-Ω321
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ104153
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10417/11-6
11.06.2024
9ΖΞ3ΩΨ7-2ΝΨ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ104153
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10416/11-6
11.06.2024
6ΔΨΕΩΨ7-ΘΘΝ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ3137
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10414/11-6
11.06.2024
9ΑΖΘΩΨ7-06Λ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ3137
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10413/11-6
11.06.2024
94ΖΙΩΨ7-32Μ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ3012
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10412/11-6
11.06.2024
9ΧΨΚΩΨ7-4ΝΘ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ3012
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10411/11-6
11.06.2024
ΡΟ70ΩΨ7-22Τ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΙ4576
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10396/11-6
11.06.2024
Ψ952ΩΨ7-ΕΔΒ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ104152
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10395/11-6
11.06.2024
6Ψ0ΔΩΨ7-ΗΥΗ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ104152
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10393/11-6
11.06.2024
ΡΩΠΝΩΨ7-Ζ161
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ44237
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10392/11-6
11.06.2024
9ΨΥ9ΩΨ7-Ο7Ν1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ44237
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10391/11-6
11.06.2024
9ΑΩΖΩΨ7-Ρ4Γ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ90406
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10373/11-6
11.06.2024
ΨΔ2ΕΩΨ7-74Ω1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ90399
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10372/11-6-24
11.06.2024
93ΟΠΩΨ7-7ΒΑ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ90399
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10371/11-6-24
11.06.2024
6ΘΞΜΩΨ7-ΦΦΞ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ90406
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10374/11-6
11.06.2024
ΡΟΖ0ΩΨ7-ΗΝΔ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ142356
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10397/11-6
11.06.2024
ΨΡΕ1ΩΨ7-8ΑΝ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ108328
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10405/11-6
11.06.2024
6ΨΦΞΩΨ7-ΨΗ71
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού χώρου εντός του χώρου της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10389
11.06.2024
6ΥΘΙΩΨ7-8Λ41
Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού χώρου εντός του χώρου της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10387
11.06.2024
9105ΩΨ7-ΩΥΞ1
Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου διεξαγωγής της ετήσιας εμποροπανήγυρης Αλμυρού, με σκοπό την εγκατάσταση Λούνα Παρκ, για το έτος 2024.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10359
11.06.2024
6ΣΦΛΩΨ7-0Δ41
«Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Αλμυρού» και «Ενοικίαση χημικών τουαλετών», σύμφωνα με την αριθμ. 166/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (Παράσταση μοναχών Σαολίν).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10353
11.06.2024
6ΔΑΥΩΨ7-ΔΒΑ1
Έγκριση της αριθ. 19/2024 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α Αλμυρού περί ορισμού τελών σύνδεσης και χρήσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10354
10.06.2024
9ΝΧ3ΩΨ7-Π1Φ1
Προμήθεια σφραγίδων (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 10215/7-6-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10231
10.06.2024
Ψ1ΑΠΩΨ7-9ΥΑ1
ΠΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10236
10.06.2024
66Ψ9ΩΨ7-7391
ΠΟΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10237
10.06.2024
ΨΗ8ΣΩΨ7-Η141
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/903
10.06.2024
6ΥΤΩΩΨ7-4ΚΠ1
Φόροι τόκων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/902
10.06.2024
Ψ7ΤΑΩΨ7-Κ0Ο1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας (γάλα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/856
10.06.2024
94Χ5ΩΨ7-2Μ91
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας (γάλα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/858
10.06.2024
ΨΩΓΒΩΨ7-4ΔΧ1
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/861
10.06.2024
ΨΜΥΚΩΨ7-6Ν31
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - Γάλα
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/857
10.06.2024
6ΣΑΗΩΨ7-ΗΞΦ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/892
10.06.2024
94ΤΓΩΨ7-Η3Η1
Ενοίκιο υπάιθριου πάρκινγκ για το μήνα Μάιο 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/880
10.06.2024
608ΓΩΨ7-ΓΚΩ1
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών(ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΔΙΩΝ) - ΠΑΓΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/864
10.06.2024
Ψ87ΖΩΨ7-ΜΓΡ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/865
10.06.2024
Ψ73ΙΩΨ7-Γ4Φ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/869
10.06.2024
ΨΚΨΗΩΨ7-ΧΛΦ1
Πληρωμή 4ου λογαριασμού του έργου "Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Αλμυρού"
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/860
10.06.2024
6Ω6ΔΩΨ7-ΡΨΨ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/873
10.06.2024
6101ΩΨ7-Β2Ω1
Ταχυδρομικά τέλη Ιδιωτικών Ταχυδρομείων (Courier)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/862
10.06.2024
ΨΧΚ3ΩΨ7-ΚΨΒ1
Ιατρός εργασίας (ΜΑΙΟΣ 2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/863
10.06.2024
Ψ5ΜΧΩΨ7-0Ρ31
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - Γάλα
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/859
10.06.2024
9Ω1ΨΩΨ7-1ΤΓ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΩΔΕΙΟ (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ) ΜΑΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/891
10.06.2024
6ΚΙΤΩΨ7-ΕΝΕ1
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΑΪΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/893
10.06.2024
Ψ0ΠΒΩΨ7-ΧΣ01
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΪΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/894
10.06.2024
9Ψ0ΕΩΨ7-Χ3Σ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΑΪΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/895
10.06.2024
9488ΩΨ7-Ν6Η1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΪΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/896
10.06.2024
ΨΘ7ΕΩΨ7-ΘΛΒ1
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/897
10.06.2024
ΨΜΕΞΩΨ7-ΩΓΗ1
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Σ.Β. 20-22/5/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/898
07.06.2024
98ΗΤΩΨ7-8ΞΓ1
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΡΠΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ, ΠΡΩΤ. 10214/7-6-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10224
07.06.2024
Ψ1ΑΗΩΨ7-8ΥΤ1
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10214/7-6-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10223
07.06.2024
9ΠΛΨΩΨ7-8Χ01
Ενοικίαση ηχητικών συστημάτων - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10214/7-6-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10218
07.06.2024
9ΑΛ9ΩΨ7-7ΦΓ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συμμετοχή του Δήμου στην Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών διαφόρων ειδικοτήτων.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10226
07.06.2024
ΨΟΡ4ΩΨ7-35Γ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ ΜΑΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/890
07.06.2024
ΨΧΕ8ΩΨ7-Φ4Ν1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛ.ΚΑΘ/ΡΙΕΣ ΜΑΙΟΣ 2024 (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/889
07.06.2024
ΨΑΓΩΩΨ7-ΛΙΔ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛ.ΚΑΘ/ΡΙΕΣ ΜΑΙΟΣ 2024 ( ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/888
07.06.2024
9ΝΥΠΩΨ7-3ΗΣ1
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α.ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ 22-31/5/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/887
07.06.2024
65ΜΩΩΨ7-ΦΣΘ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ Α.ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ 1 ΕΩΣ 21/5/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/886
07.06.2024
61ΣΧΩΨ7-ΠΟΤ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ8Μ ΜΑΙΟΣ 2024 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/885
07.06.2024
9ΤΖΝΩΨ7-6ΥΣ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 8Μ ΜΑΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/884
07.06.2024
ΨΥ6ΚΩΨ7-Ο9Ν1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 8Μ ΜΑΙΟΣ Δ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/883
07.06.2024
60Θ1ΩΨ7-7Φ31
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ζ.Γ. ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (2) ΜΑΪΟΣ 2024 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/882
07.06.2024
9Γ42ΩΨ7-6ΣΒ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/881
07.06.2024
60ΤΡΩΨ7-ΟΓ61
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/879
07.06.2024
9ΛΗΨΩΨ7-ΦΘΖ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/878
07.06.2024
Ψ461ΩΨ7-1ΥΟ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (5) 10-31/5/2024 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/877
07.06.2024
661ΘΩΨ7-ΛΔΚ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (4) ΜΑΪΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/876
07.06.2024
97ΥΔΩΨ7-ΔΚ31
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (3) ΜΑΪΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/875
07.06.2024
Ρ74ΛΩΨ7-ΥΗΟ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (2) ΜΑΪΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/874
07.06.2024
6ΤΗΝΩΨ7-ΥΒΚ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (2) ΜΑΪΟΣ 2024 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/872
07.06.2024
6ΜΚ4ΩΨ7-9931
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (2) ΜΑΪΟΣ 2024 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/871
07.06.2024
ΨΗΧΗΩΨ7-ΔΘ91
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (1) ΜΑΪΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/870
07.06.2024
ΨΦΝΗΩΨ7-ΦΛΟ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (1) ΜΑΪΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/868
07.06.2024
9ΦΖΤΩΨ7-Ο9Ι1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (1) ΜΑΪΟΣ 2024 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/867
07.06.2024
9Λ99ΩΨ7-Α4Ξ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΪΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/866
07.06.2024
9Ν9ΠΩΨ7-Ε3Γ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΔΟΜΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/855
07.06.2024
6ΥΩΓΩΨ7-ΨΝ21
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/854
07.06.2024
6ΔΝΜΩΨ7-ΛΗΠ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΙΟΣ 2024 ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/853
07.06.2024
ΨΘ8ΣΩΨ7-ΦΦΘ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΙΟΣ 2024 ΚΑΘ/ΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/852
07.06.2024
ΨΟΡ8ΩΨ7-ΝΗ71
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/851
07.06.2024
9Μ6ΑΩΨ7-8Θ51
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/850
07.06.2024
ΨΧΗΜΩΨ7-ΙΡΠ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΙΟΣ 2024 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/849
07.06.2024
ΨΦΝ1ΩΨ7-1ΤΗ1
Εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10212
07.06.2024
93ΦΧΩΨ7-Ζ0Ζ1
Εξειδίκευση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10206
07.06.2024
ΨΥΒΞΩΨ7-ΣΔΣ1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10200
07.06.2024
Ψ09ΥΩΨ7-Β261
Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ προσωπικού με το Πρόγραμμα Απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ(Ν.Δ.Ν)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10181
07.06.2024
6Λ8ΦΩΨ7-ΖΞΟ1
Απόφαση Δημάρχου Αλμυρού, 115/2024, περί πρόσληψης του ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΗ Δ. του Νικ., με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για ένα έτος από 7/06/2024 έως 06/06/2025
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10167
07.06.2024
96ΒΛΩΨ7-ΡΩΣ1
Λογαριασμοί σταθερής τηλεφωνιας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/848
07.06.2024
Ψ4Ω9ΩΨ7-4Ψ71
Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/847
07.06.2024
6Φ4ΨΩΨ7-ΤΨΥ1
Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, οικονομικής διαχείρισης 2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10156
06.06.2024
ΨΒΑΥΩΨ7-06Η1
Έγκριση όρων διακήρυξης της πράξης με τίτλο «Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων άρδευσης Δήμου Αλμυρού», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 23010
06.06.2024
ΨΝ2ΣΩΨ7-4Ε91
Εντολή μετακίνηση της ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (οδηγός του μέσου μετακίνησης ΙΧ ΡΡΕ 7496) και του ΒΕΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού στις 6/6/2024, ημέρα Πέμπτη, στον Βόλο και συγκεκριμένα στο κτήριο του Μεταξουργείου (Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως), στα Γραφεία του Πρώην ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10084
06.06.2024
96ΕΚΩΨ7-56Δ1
Έγκριση Σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Γλυπτικής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δήμου Αλμυρού για την υλοποίηση του έργου: Ελεύθερο Τεχνητό Υποβρύχιο Αξιοθέατο στο Δήμο Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10072
06.06.2024
9ΠΟ6ΩΨ7-ΡΕΒ1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 66-2024 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10063
06.06.2024
ΨΕΛ8ΩΨ7-Ε1Ρ1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας πρασίνου για τον μήνα Ιούνιο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9923
06.06.2024
Ψ6ΠΗΩΨ7-ΞΘ61
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας πρασίνου για τον μήνα Ιούνιο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9922
06.06.2024
6ΧΚΣΩΨ7-Β6Σ1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνο) της υπηρεσίας καθαριότητας για τον μήνα Ιούνιο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9915
06.06.2024
6Μ7ΒΩΨ7-ΒΨ31
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου(λόγω Daniel) της υπηρεσίας καθαριότητας για τον μήνα Ιούνιο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9914
06.06.2024
Ψ1ΣΨΩΨ7-Ω9Ω1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας για τον μήνα Ιούνιο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9913
06.06.2024
6Ω6ΛΩΨ7-8Η81
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας για τον μήνα Ιούνιο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9925
06.06.2024
6ΔΟΤΩΨ7-ΖΧ61
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας για τον μήνα Ιούνιο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9912
05.06.2024
9Δ79ΩΨ7-66Μ1
Δαπάνες ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών κ.λ.π. Α.Δ.Ε 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9920
05.06.2024
ΨΩ0ΚΩΨ7-6Ξ21
Λοιπές έκτακτες δαπάνες για ηλεκτροφωτισμό συντήρηση και καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) ΑΔΕ 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9919
05.06.2024
6Ψ0ΜΩΨ7-ΖΟΙ1
Η αριθ. 114/2024 Απόφαση Δημάρχου περί "Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των ευρωεκλογών της 09ης Ιουνίου 2024»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5946
05.06.2024
6Ν0ΔΩΨ7-97Χ1
Ανάθεση υπηρεσιών για πρόσβαση σε βάση δεδομένων «Δήμος ΝΕΤ» «4412/2016» και σε on line παρουσιάσεις «e-postirixis».
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9992
05.06.2024
6Ω0ΨΩΨ7-Η2Μ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ3015
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9876/4-6-24
04.06.2024
9Μ1ΓΩΨ7-ΦΣ01
Απ. Δημ. 64-2024 Προμήθεια καθισμάτων εξωτερικού χώρου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9887
04.06.2024
ΨΨΖΛΩΨ7-ΚΧ21
Προμήθεια περιφερειακών και λοιπός Εξοπλισμός - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9861/4-6-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9880
03.06.2024
6Ι07ΩΨ7-ΑΞΣ1
Φόροι τόκων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/846
03.06.2024
Ψ56ΠΩΨ7-Ι2Ξ1
Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/845
03.06.2024
ΡΗΨ6ΩΨ7-1ΣΤ1
Έγκριση δαπάνης από πάγια προκαταβολή του Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9828
03.06.2024
6616ΩΨ7-ΘΩ71
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών - κρατήσεις POS, για κλείσιμο ταμείου από 1/5/2024 έως 31/5/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/844
03.06.2024
ΨΡΠΑΩΨ7-ΨΛΩ1
Φόροι τόκων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/843
03.06.2024
6ΘΟΜΩΨ7-ΣΨΒ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΠ ΧΕΠ: Β/751
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/842
03.06.2024
ΨΦ0ΤΩΨ7-Υ291
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ειδική εισφορά αλληλεγγύης,ΤΠΔΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) εργαζομένου,Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Αιρετών,Χαρτόσημο εξόδων παραστάσεως,ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΤΑ,Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜ,ΤΕΚΑ ΕΡΓΟΔ.,ΤΕΚΑ ΑΣΦ.,ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΦΚΑ,Υγειονομική Περίθαλψη (εργοδότη),Υγειονομική Περίθαλψη (εργαζομένου),08-23 ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΟΥ),Επικουρικό εργοδότη,Επικουρικό εργαζομέν...
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/841
03.06.2024
617ΠΩΨ7-ΒΡ51
Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 214/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό υπευθύνου του έργου με θέμα: «Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αλμυρού, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» και της Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ορισμός υπευθύνου για το έργο» WiFi4GR- Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9798
03.06.2024
9ΡΠΤΩΨ7-67Ο1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/840
03.06.2024
6ΛΥΡΩΨ7-ΑΓΔ1
Παραχώρηση Αύλειου Χώρου Β/θμιας Εκπαίδευσης.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9789
03.06.2024
ΨΔΞΖΩΨ7-Δ321
Καθαρισμός παραλιακού μετώπου Δ.Ε. Πτελεού και Σούρπης - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9517/6984/29-5-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9588
03.06.2024
60ΧΨΩΨ7-ΖΛ21
Μίσθωση μηχανημάτων πυρασφαλειας για Δ.Ε. Σούρπης - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9480/6954/29-5-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9586
03.06.2024
9ΨΚΛΩΨ7-Ξ0Π1
Μίσθωση μηχανημάτων πυρασφαλειας ΔΕ ΑΝΑΒΡΑΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9504/6972/29-5-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9585
03.06.2024
Ψ886ΩΨ7-9ΣΕ1
Καθαρισμός παραλιακού μετώπου Δ.Ε. Αλμυρού - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9545/7004/29-5-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9583
03.06.2024
ΨΜΩΣΩΨ7-ΡΣΔ1
Εντολή μετακίνησης του ΣΑΛΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Ευαγγέλου στις 03/06/2024, υπαλλήλου του Δήμου μας, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΚΕΠ Πτελεού 0575 στο Βόλο με επιστροφή, ώστε να παραλάβει άδειες οδήγησης, του ΚΕΠ 0575 Πτελεού, του ΚΕΠ 0573 Σούρπης, του ΚΕΠ 0571 Ανάβρας και του ΚΕΠ 0250 Αλμυρού, από τη Διεύθυνση Μεταφορών Μαγνησίας.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9766
03.06.2024
ΨΓΩ4ΩΨ7-7ΥΜ1
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων - Α.Δ.Ε. ΑΡΙΘΜ. 146/2024 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 61/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/839
03.06.2024
6ΡΘ0ΩΨ7-6ΞΘ1
Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/838
ΙΟΥΝΙΟΣ 2024