Αναζήτηση
logo
25.09.2023
Ψ7ΚΛΩΨ7-8Τ11
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ120007
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16828/25-9-23
25.09.2023
Ψ8ΘΖΩΨ7-ΕΩΩ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ120007
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16827/25-9-23
25.09.2023
9ΣΞ3ΩΨ7-Ψ9Κ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΥ9210
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16826/25-9-23
25.09.2023
91ΣΘΩΨ7-4ΙΘ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ142356
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16825/25-9-23
25.09.2023
Ρ7ΗΣΩΨ7-Α4Π1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ77104
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16824/25-9-23
25.09.2023
ΨΡΝΧΩΨ7-ΜΧΨ1
Ανάθεση προμήθειας ελαστικών ΜΕ77104
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16823/25-9-23
25.09.2023
ΨΚΩ8ΩΨ7-Ν4Ζ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΙ4576
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16822/25-9-23
25.09.2023
9ΤΡΝΩΨ7-4ΟΑ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΙ4576
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16821/25-9-23
25.09.2023
ΨΥ7ΕΩΨ7-ΩΡΨ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ77123
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16820/25-9-23
25.09.2023
6ΠΥΟΩΨ7-ΔΗ61
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ77123
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16819/25-9-23
25.09.2023
964ΛΩΨ7-Μ061
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ120007
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16818/25-8-23
25.09.2023
9088ΩΨ7-ΥΜΔ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής συντήρησης ΜΕ120007
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16817/25-9-23
25.09.2023
Ω8Ι3ΩΨ7-5ΙΒ1
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΠ ΙΔΟΧ 2019 ΕΩΣ 2022 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1594
25.09.2023
6ΣΚΡΩΨ7-Κ181
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΠ ΜΟΝΙΜΟΙ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ 2019 ΕΩΣ 2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1593
25.09.2023
9Ρ6ΕΩΨ7-Θ641
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΠ ΜΟΝΙΜΟΙ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΙΔΟΧ 2019 ΕΩΣ 2022 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1590
25.09.2023
ΨΞΩ1ΩΨ7-ΒΙ41
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1592
25.09.2023
Ψ1Ψ1ΩΨ7-Θ4Ξ1
Εντολή μετακίνησης της ΑΔΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Δήμου μας, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, στον Βόλο, για να παραστεί στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β΄, στις 25-9-2023, με το ΙΧ ΡΡΕ 6723
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16801
25.09.2023
6Ν8ΟΩΨ7-Μ5Β1
Η αριθ 206/2023 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: "Διεξαγωγή μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης, από Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023".
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16785
22.09.2023
ΡΗΙΩΩΨ7-ΟΞΑ1
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου για κατάθεση κλήσης ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Βόλου (Δικάζοντος ως Εφετείου) σύμφωνα, με την αριθ. 73/2023 Απόφαση του Ανωτέρω Δικαστηρίου.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16758
22.09.2023
ΡΠΚΛΩΨ7-ΓΘΙ1
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΠ ΙΔΟΧ 2019 ΕΩΣ 2022 ΚΑΘΑΡ/ΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΚΗ & ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1586
22.09.2023
6ΦΤ1ΩΨ7-Ρ6Β1
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΠ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΙΔΟΧ 2019 ΕΩΣ 2022 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1585
22.09.2023
ΡΩ48ΩΨ7-ΔΚΩ1
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΠ ΜΟΝΙΜΟΙ - ΙΔΟΧ 2019 ΕΩΣ 2022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1584
22.09.2023
9ΕΘΕΩΨ7-ΡΟ21
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δ.Σ. Δεληζήση Αναστασίου, για το περιστατικό που συνέβη στις 21-2-2023 με αδέσποτους σκύλους.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16708
22.09.2023
ΨΖΗΘΩΨ7-4ΟΨ1
Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1581
22.09.2023
ΨΑΤΖΩΨ7-ΝΕΙ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 2Μ 1 ΕΩΣ 12/9/2023 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1580
22.09.2023
ΨΘΙΜΩΨ7-ΚΜΧ1
Υλικά αδρανή - ασβέστης - τσιμέντα (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 15974/1171/13-9-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16501
22.09.2023
ΨΔΩΧΩΨ7-Δ9Π1
Έξοδα δημοσιεύσεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1569
22.09.2023
60ΟΣΩΨ7-ΘΕΠ1
Εξοδα φιλοξενίας πυρόπληκτων αρ. απόφασης Δημάρχου 110/2023 (ΑΔΑΜ:AWRD013311579)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1570
22.09.2023
ΨΩΒΚΩΨ7-ΥΕΤ1
Σιδηρουργικά υλικά
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1571
22.09.2023
674ΩΩΨ7-ΔΞΩ1
Προμήθεια Ξυλείας (Συμφωνητικό 23SYMV012511417)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1572
21.09.2023
6ΡΧΕΩΨ7-Ψ9Ι1
Προμήθεια επίπλων και σκευών.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16636
21.09.2023
6Μ8ΟΩΨ7-ΝΙΙ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1575
21.09.2023
6Ρ55ΩΨ7-Α0Π1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1574
21.09.2023
ΨΓ49ΩΨ7-Λ6Μ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1573
21.09.2023
6Σ4ΨΩΨ7-Ι5Α1
Προμήθεια επίπλων και σκευών.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16612
21.09.2023
6ΓΠ4ΩΨ7-ΘΛ91
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Αυγούστου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16576
21.09.2023
Ψ0Β3ΩΨ7-ΦΔΔ1
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας μηνός Αυγούστου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16575
21.09.2023
6Λ3ΣΩΨ7-Σ7Υ1
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας μηνός Αυγούστου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16574
21.09.2023
9ΗΠΜΩΨ7-4ΞΑ1
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας μηνός Αυγούστου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16573
21.09.2023
ΨΓ0ΨΩΨ7-88Λ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1568
20.09.2023
9ΦΞΘΩΨ7-Ζ9Ρ1
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1567
20.09.2023
ΨΛΦΙΩΨ7-ΙΥΦ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡ. Μ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1566
20.09.2023
ΡΗΣΡΩΨ7-ΟΦΠ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝ. Γ.ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1565
20.09.2023
673ΒΩΨ7-Β341
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1564
20.09.2023
6ΠΙΦΩΨ7-Τ291
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1563
20.09.2023
ΡΛΞΕΩΨ7-ΥΦΠ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1562
20.09.2023
ΡΩ2ΚΩΨ7-5ΟΑ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1561
20.09.2023
92Ο2ΩΨ7-ΒΧ31
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1560
20.09.2023
Ψ1Δ4ΩΨ7-ΤΜΦ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1559
20.09.2023
6ΟΩΞΩΨ7-ΧΛΤ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1558
20.09.2023
ΡΚΦΗΩΨ7-ΧΞΜ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1557
20.09.2023
6ΒΨΦΩΨ7-ΕΟΩ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Γ.ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1556
20.09.2023
9Ι9ΕΩΨ7-Ρ6Ο1
Απόφαση Δημάρχου Αλμυρού 201/20-9-2023, περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων ήτοι: ενός (1) ατόμου κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών / ΥΕ Εργατών Ηλεκτρολογικών Εργασιών & τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου και ομοίας ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, για την κάλυψη αυξημένων εκτάκτων και εποχικών αναγκών του Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16484
20.09.2023
6ΩΝΥΩΨ7-6Κ51
Υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» Άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο: «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16503
20.09.2023
Ψ037ΩΨ7-7ΘΘ1
Έγκριση Απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16493
20.09.2023
63ΛΧΩΨ7-Η441
Έγκριση τιμών μηχανημάτων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις κλπ, στον Δήμο Αλμυρού από την ημερομηνία λήψη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι αποκατάστασης των ζημιών.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16492
20.09.2023
6Β83ΩΨ7-Ρ521
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1555
20.09.2023
ΨΓ27ΩΨ7-ΞΚΞ1
Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16470/2023
20.09.2023
ΨΛ4ΨΩΨ7-0711
Σύμβαση εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου και ομοίας ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, για την κάλυψη αυξημένων εκτάκτων και εποχικών αναγκών του Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16341
20.09.2023
Ω8ΩΤΩΨ7-0ΦΞ1
Σύμβαση εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου και ομοίας ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, για την κάλυψη αυξημένων εκτάκτων και εποχικών αναγκών του Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16340
20.09.2023
6ΘΚΓΩΨ7-87Σ1
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση δεδομένων ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 122/16464/2023
20.09.2023
627ΨΩΨ7-Δ631
Σύμβαση εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου και ομοίας ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, για την κάλυψη αυξημένων εκτάκτων και εποχικών αναγκών του Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16338
20.09.2023
ΩΖΒ1ΩΨ7-ΤΟΟ1
Σύμβαση εργασίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου και ομοίας ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, για την κάλυψη αυξημένων εκτάκτων και εποχικών αναγκών του Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16337
20.09.2023
6ΑΘ2ΩΨ7-Ω6Α1
Έγκριση του πρακτικού 1α του έργου Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Ευξεινούπολης, Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16463
20.09.2023
6ΗΘΒΩΨ7-ΠΩΡ1
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 162/2023 Α.Ο.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1547
20.09.2023
6ΖΚ1ΩΨ7-ΡΞ61
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων -εκδήλωση beach volley 22-23/7/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1548
20.09.2023
ΨΣΓΩΩΨ7-ΦΔΖ1
Έξοδα φιλοξενίας πυρόπληκτων σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου 110/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1549
20.09.2023
97ΣΖΩΨ7-7051
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1550
20.09.2023
ΨΡΠ4ΩΨ7-ΒΟΚ1
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1551
20.09.2023
66ΗΘΩΨ7-8ΛΛ1
Υλικά - Σκυρόδεμα
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1552
20.09.2023
65ΑΘΩΨ7-4ΛΚ1
Έγκριση του πρακτικού 1α του έργου Ανάπλαση Δημοτικής έκτασης με κοινόχρηστο χαρακτήρα πλησίον Κοινοτκού Καταστήματος της Δ.Κ. Πλατάνου Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16462
20.09.2023
64ΞΕΩΨ7-ΡΙ71
Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1553
20.09.2023
6ΒΦΛΩΨ7-ΔΙΒ1
Ετήσια εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1554
20.09.2023
ΨΟΔΧΩΨ7-ΨΡΣ1
Σύμβαση εργασίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών / ΥΕ Εργατών Ηλεκτρολογικών Εργασιών για την κάλυψη αυξημένων εκτάκτων και εποχικών αναγκών του Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16335
20.09.2023
60ΡΠΩΨ7-ΕΚΙ1
Εντολή μετακίνησης του ΒΕΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, στις 20/9/2023, ημέρα Τετάρτη, στον Βόλο και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ, ώστε να παραστεί στην Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16459
20.09.2023
ΨΦ5ΖΩΨ7-Ε9Μ1
Εντολή μετακίνησης της ΧΡΗΣΤΟΥ Ιωάννας του Στεφάνου, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, στις 20/9/2023, ημέρα Τετάρτη, στον Βόλο και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ, ώστε να παραστεί στην Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16458
20.09.2023
6ΛΤΡΩΨ7-5Α51
Απόφαση Δημάρχου 200/2023 παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου στην ΕΟΚ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16366
19.09.2023
6Χ7ΦΩΨ7-Μ211
Υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16393
19.09.2023
Ψ0ΥΒΩΨ7-ΝΣΜ1
Ιατρός εργασίας - Σεπτέμβριος 2023.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1534
19.09.2023
61ΥΝΩΨ7-9ΝΦ1
Ανταλλακτικά για Επισκευή οχήματος του Δήμου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ3130 (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ) ΧΕΠ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡ.20002/21-11-2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1535
19.09.2023
63ΚΖΩΨ7-8ΟΒ1
Εξοδα δημοσίευσης ανακοινώσεων του Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1536
19.09.2023
Ψ213ΩΨ7-5ΟΘ1
Λοιπές απρόβλεπτες δαπάνες (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ 16342/19-9-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16344
19.09.2023
Ψ162ΩΨ7-02Η1
Προμήθεια αθλητικού υλικού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16370
19.09.2023
ΨΚΞ9ΩΨ7-Φ2Ψ1
Λογαριασμός τηλεφώνου για αρ. 2232091382 από 01-8-2023 έως 31-8-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1537
19.09.2023
ΨΠΡΚΩΨ7-ΡΦΧ1
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Δομική Ενημέρωση Α.Ε.)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1538
19.09.2023
Ψ90ΜΩΨ7-ΠΝ01
Εξοδα δημοσίευσης Ανακοίνωσης για την πλήρωση 17 θέσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με αρ. πρωτ.15735.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1539
19.09.2023
9ΙΛΧΩΨ7-8ΧΩ1
Έξοδα δημοσίευσης Απόφασης 188/23 ΔΣ για την 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1540
19.09.2023
94ΙΦΩΨ7-ΝΥΜ1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΗ 4ος - 6ος2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1541
19.09.2023
64ΑΕΩΨ7-ΨΤ01
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΔΙΣΑ 4ος έως 6ος 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1542
19.09.2023
694ΜΩΨ7-6921
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1543
19.09.2023
94ΒΤΩΨ7-3ΗΡ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1544
19.09.2023
6ΓΟΩΩΨ7-2ΔΙ1
Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1545
19.09.2023
ΨΥ8ΤΩΨ7-ΡΙΜ1
Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1546
19.09.2023
Ψ9Σ8ΩΨ7-0311
Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1524
19.09.2023
ΨΨΙΓΩΨ7-Η1Ξ1
Επέκταση δικτύου φωτισμού, προϋπολογισμού δαπάνης 2.270,94 €, με το ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθ. 308321/21-08-2023 μελέτη της ΔΕΔΔΗΕ, και την Α.Ο.Ε. 214/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1533
19.09.2023
ΨΨ0ΞΩΨ7-Ζ2Δ1
Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών και λοιπών μηχανημάτων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1525
19.09.2023
67Β7ΩΨ7-ΧΞ71
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ - Λοιπές έκτακτες δαπάνες για ηλεκτροφωτισμό συντήρηση και καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1531
19.09.2023
ΨΚΗΖΩΨ7-1ΤΧ1
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ - Δαπάνες συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων), κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών κ.λ.π.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1532
19.09.2023
631ΖΩΨ7-Β8Π1
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1526
19.09.2023
62Φ5ΩΨ7-ΩΤΞ1
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1529
19.09.2023
6Υ83ΩΨ7-ΣΘ71
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-χλοοκοπτικών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1527
19.09.2023
ΨΕ3ΗΩΨ7-ΕΕΟ1
Προμήθεια αρδευτικών υλικών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1530
19.09.2023
6ΦΘ7ΩΨ7-ΞΜ11
Υδραυλικά
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1528
18.09.2023
ΨΑΧΝΩΨ7-0ΨΚ1
Έγκριση κοπής ή μη δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16250
18.09.2023
ΨΒΥΤΩΨ7-3Β91
Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16249
18.09.2023
ΨΨ7ΝΩΨ7-3Γ71
Προμήθεια κάδων καθαριότητας για Δ.Ε. Αλμυρού (Τεκμηριωμένο αιτ. αρ. πρωτ.16052/14-09-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16106
18.09.2023
6Σ2ΞΩΨ7-ΛΣ31
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών (ΑΟΕ 216/2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16223
18.09.2023
ΨΨ1ΙΩΨ7-4Η61
Επέκταση δικτύου φωτισμού (ΑΟΕ214/2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16226
15.09.2023
9ΡΕ4ΩΨ7-Ι3Φ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Παραχώρηση άδειας χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου στους αναγνωρισμένους Συλλόγους.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16117
15.09.2023
6ΕΥΙΩΨ7-ΨΛΜ1
Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επίδοση δικονομικών δικογράφων» σε δικαστικό επιμελητή, για δικαστική υπόθεση του Δήμου.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16182
15.09.2023
9ΕΩΑΩΨ7-ΕΧΙ1
Εξειδίκευση πίστωσης ποσού (2.270,94) € για την απευθείας ανάθεση επέκτασης ΦΟΠ εντός του οικισμού της πόλης του Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16181
15.09.2023
6ΚΝ2ΩΨ7-ΖΓ41
Μείωση τελών χρήσης ετήσιας εμποροπανήγυρης.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16180
15.09.2023
ΨΖΖ7ΩΨ7-5Ο51
Συζήτηση επί αιτήσεως της κ. Κοτοπούλη Ευθυμίας για μείωση τελών χρήσης ετήσιας εμποροπανήγυρης.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16179
15.09.2023
64ΔΑΩΨ7-ΣΘ51
Έγκριση της αριθ. 175/2023 Απόφαση του Δημάρχου με θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών τακτικής συντήρησης γεωργικού ελκυστήρα».
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16178
15.09.2023
6Α06ΩΨ7-ΡΜΤ1
Γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αλμυρού για: «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην Αμαλιάπολη Δήμου Αλμυρού», μετά από άρση απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του Ν. 4759/2020 σε συνδυασμό με το εικοστό άρθρο του Ν. 4787/2021, σχετικά με την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου συνολικού ποσού (49.471,47) ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμυρού, για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Καουνά του Κων/νου.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16177
15.09.2023
ΨΨΞΞΩΨ7-96Δ1
Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού Εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου, μηνός Ιουλίου 2023.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16176
15.09.2023
6ΘΦΨΩΨ7-ΘΣΕ1
Έγκριση της μελέτης 3/2023 και κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Αλμυρού, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16169
15.09.2023
Ψ987ΩΨ7-ΜΓΧ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ71518
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16139/15-9-23
15.09.2023
Ψ74ΝΩΨ7-ΠΧΜ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ3024
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16144/15-9-23
15.09.2023
9Ε58ΩΨ7-ΦΒ61
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ108328
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16138/15-9-23
15.09.2023
9ΣΣΠΩΨ7-ΓΟΘ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ108328
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16137/15-9-23
15.09.2023
6ΟΕΦΩΨ7-Δ3Φ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ3108
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16136/15-9-23
15.09.2023
9ΤΞ0ΩΨ7-Ι0Ν1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ3108
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16135/15-9-23
15.09.2023
ΨΡΚ0ΩΨ7-ΓΘΑ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ142356
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16134/15-9-23
15.09.2023
ΩΧΠΦΩΨ7-ΧΩΓ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ142356
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16133/15-9-23
15.09.2023
61Ψ2ΩΨ7-Μ161
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ44237
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16132/15-9-23
15.09.2023
Ψ1ΦΡΩΨ7-8Μ11
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ44237
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16131/15-9-23
15.09.2023
ΨΒΡΗΩΨ7-Λ7Μ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ90406
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16148/15-9-23
15.09.2023
Ψ4Χ6ΩΨ7-ΧΕΙ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ90406
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16147/15-9-23
15.09.2023
692ΜΩΨ7-6Ν51
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΜΕ90399
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16155/15-9-23
15.09.2023
6ΩΘΗΩΨ7-Β0Ρ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ90399
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16154/15-9-23
15.09.2023
ΨΡΣΚΩΨ7-1ΙΜ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ2960
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16146/15-9-23
15.09.2023
96ΞΝΩΨ7-0ΥΞ1
Προσωρινή άδεια λειτουργίας της υπαίθριας αθλητικής εγκατάστασης «Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αλμυρού»
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16122
15.09.2023
945ΠΩΨ7-ΛΚΧ1
Απόφαση Δημάρχου Αλμυρού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 9 του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) «4.Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, ΔΙΑΣ κ.λπ.), αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15829
14.09.2023
615ΤΩΨ7-ΦΚΕ1
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16051
14.09.2023
6ΤΒΟΩΨ7-ΙΙΞ1
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16053
14.09.2023
ΡΟΦΒΩΨ7-ΗΣ31
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού μαθητών ΕΠΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16054
14.09.2023
ΨΕΠΣΩΨ7-ΞΟΦ1
8η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, τρέχοντος οικονομικού έτους.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16032
14.09.2023
ΨΟΤΜΩΨ7-Κ4Ε1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1523
14.09.2023
90Φ9ΩΨ7-Π491
Έγκριση 2ου ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16047
14.09.2023
96ΚΥΩΨ7-Λ1Λ1
Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2018»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16042
14.09.2023
64ΡΘΩΨ7-ΗΥΤ1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16017
14.09.2023
6ΙΜΛΩΨ7-ΧΑΑ1
Έγκριση πινάκων υλοτομίας των δημοτικών δασών Κοινοτήτων Κοκκωτών και Κωφών και των διακατεχόμενων δασών Κοινοτήτων Ανάβρας και Βρύναινας
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16037
14.09.2023
ΨΡΙΝΩΨ7-39Ζ1
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αλμυρού για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ» και ορισμός ενός (1) τακτικού με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16033
14.09.2023
Ψ218ΩΨ7-ΡΤΕ1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας (γάλα) - ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1519
14.09.2023
ΨΡΛ3ΩΨ7-ΖΔΠ1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίαςπροσωπικού (γάλα) - ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1520
14.09.2023
69Π7ΩΨ7-Α0Μ1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - Γάλα - ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1521
14.09.2023
6605ΩΨ7-ΛΕ51
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας (γάλα) - Σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου 20/2021
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1522
13.09.2023
ΨΣΣΒΩΨ7-ΝΕΨ1
Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Αλμυρού"
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15959
13.09.2023
6ΛΜΛΩΨ7-Ε5Υ1
Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15987
13.09.2023
9ΒΤ4ΩΨ7-1011
Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1483
13.09.2023
Ψ4Θ4ΩΨ7-5ΘΠ1
Τροποποίηση της αριθ. 98/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου για συναλλαγές με τις Τράπεζες που έχει καταθέσεις ο Δήμος και η δυνατότητα οπισθογράφησης επιταγών και έκδοσης επιταγών από τις Τράπεζες»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15957
13.09.2023
6ΚΛ0ΩΨ7-Ο3Γ1
8η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15954
13.09.2023
ΨΩΞΛΩΨ7-ΞΜ51
Απόφαση Δημάρχου, 195/2023, περί αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ δύο (2) ατόμων, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και ενός (1) ατόμου κλάδου και ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με ημερομηνία τελευταίας ημέρας εργασίας 12-9-2023
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15930
13.09.2023
6ΘΚ2ΩΨ7-ΞΛΞ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εξουσιοδότηση της Αναπληρώτριας Ταμία του Δήμου για ανάληψη χρημάτων από τις Τράπεζες που έχει καταθέσεις ο Δήμος και η δυνατότητα οπισθογράφησης επιταγών και έκδοσης επιταγών από τις Τράπεζες
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15935
13.09.2023
ΨΓΓ5ΩΨ7-6Ρ91
Προμήθεια καυσίμων - Νέα Σύμβαση με αρ.πρωτ.568/13-1-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1515
13.09.2023
ΨΥΝΜΩΨ7-ΙΝΛ1
Συντήρηση Επισκευή - Ανταλλακτικά οχημάτων Δήμου ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12184/13/7/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1516
13.09.2023
60Δ1ΩΨ7-ΔΝΤ1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1499
13.09.2023
6ΟΥΕΩΨ7-ΣΝ81
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1500
13.09.2023
ΨΡΕΖΩΨ7-ΟΜΠ1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1501
13.09.2023
ΨΣΚ3ΩΨ7-9Χ61
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1502
13.09.2023
6Τ63ΩΨ7-ΖΧΥ1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1503
13.09.2023
6ΧΖ4ΩΨ7-Ψ3Τ1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1504
13.09.2023
967ΘΩΨ7-60Β1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1505
13.09.2023
ΨΩΜ0ΩΨ7-ΛΑΣ1
Συντήρηση Επισκευή - Ανταλλακτικά οχημάτων Δήμου ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12181/13/7/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1517
13.09.2023
6Ε9ΞΩΨ7-8ΒΒ1
Συντήρηση Επισκευή - Ανταλλακτικά οχημάτων Δήμου ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12184/13/7/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1518
12.09.2023
Ρ7ΗΦΩΨ7-Γ941
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1514
12.09.2023
ΨΤΙΛΩΨ7-Κ5Ε1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1513
12.09.2023
ΨΠ6ΗΩΨ7-Τ5Β1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1512
12.09.2023
6ΛΔΡΩΨ7-ΡΥΣ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1511
12.09.2023
62Ψ1ΩΨ7-ΣΜΑ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1510
12.09.2023
ΨΕΦΣΩΨ7-0781
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1509
12.09.2023
942ΡΩΨ7-ΖΧΨ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1508
12.09.2023
ΡΨΧΜΩΨ7-07Ζ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1507
12.09.2023
6ΤΞΕΩΨ7-ΕΣΡ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Γ.ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1506
12.09.2023
ΨΣΨΟΩΨ7-ΚΡΣ1
Ορισμός, υπάλληλο του Δήμου Αλμυρού, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, ως Αναπληρώτρια Ταμία του Δήμου Αλμυρού και την εξουσιοδοτούμε για τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, Δημόσιους και άλλους φορείς
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15661
12.09.2023
ΨΑΚΗΩΨ7-59Τ1
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΚΛΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Τεκμ. αιτ. αρ. πρωτ.15857/12-09-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15879
12.09.2023
ΨΦΥΓΩΨ7-7ΙΔ1
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 15853/12-9-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15856
12.09.2023
6ΝΦΨΩΨ7-Ο001
Απόφαση Δημάρχου Αλμυρού περί ορισμού αρμόδιου τακτικού υπαλλήλου παραλαβής των αιτημάτων αποκατάστασης καταστροφών σε επιχειρήσεις του Δήμου Αλμυρού
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15865
12.09.2023
ΨΕΩΩΩΨ7-ΡΝ81
Κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων για Δ.Κ. Σούρπης, Τ.Κ. Πτελεού,Τ.Κ. Αμαλιάπολης, Τ.Κ. Βρύναινας, Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, Τ.Κ. Δρυμώνας, Τ.Κ. Αγ. Τριάδας, Τ.Κ. Αχιλλείου, Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1487
12.09.2023
65ΙΙΩΨ7-2ΚΘ1
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1486
12.09.2023
6Ο46ΩΨ7-Τ1Γ1
Α' ΦΑΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1481
12.09.2023
ΨΛΖΚΩΨ7-ΦΝΧ1
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και Η/Υ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1489
12.09.2023
Ψ804ΩΨ7-0ΒΒ1
Έξοδα τουριστικής προβολής του Δήμου - Υπηρεσία ήσσονος αξιας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1485
12.09.2023
ΨΠΖΛΩΨ7-6ΑΔ1
Σιδηρουργικά υλικά
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1492
12.09.2023
Ψ2ΤΙΩΨ7-ΝΗ21
Εξοδα δημοσίευσης αφισών για εκδηλώσεις του Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1484
12.09.2023
6ΠΓ1ΩΨ7-ΙΨ41
Χρώματα - Υλικά -Μονωτικά
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1482
12.09.2023
Ψ0ΣΘΩΨ7-6ΞΖ1
Κινητή Τηλεφωνία από 26-7-2023 έως 25/8/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1497
12.09.2023
Ω8ΚΘΩΨ7-ΚΧΔ1
Λογαριασμός τηλεφώνου για αρ. 2422091139 από 23-6-2023 έως 22-8-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1498
12.09.2023
6Ο27ΩΨ7-ΨΕΙ1
Προμήθεια ειδών διατροφής για Παιδικούς Σταθμούς
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1491
11.09.2023
91ΦΘΩΨ7-ΥΤΘ1
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1488
11.09.2023
9Λ9ΦΩΨ7-ΘΣΡ1
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1490
11.09.2023
Ψ7Ψ9ΩΨ7-ΥΒ21
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 2Μ 7 ΕΩΣ 31/8/2023 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1496
11.09.2023
6ΥΒΑΩΨ7-Μ2Φ1
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΟΧ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1495
11.09.2023
ΨΧΗΗΩΨ7-2ΦΦ1
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1494
11.09.2023
9ΡΙ5ΩΨ7-Η9Γ1
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1493
11.09.2023
ΨΒ2ΛΩΨ7-Ζ5Γ1
Παροχή υπηρεσίας Συμβούλου για την υλοποίηση της «Τεκμηρίωσης Απόδοσης Ορίων Διακατεχόμενου Δάσους Κοινότητας Ανάβρας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15767/2023
11.09.2023
6Γ60ΩΨ7-9ΒΥ1
Παροχή υπηρεσιών από συνδρομητική βάση πληροφοριών (ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.) για το έτος 2023.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15772/2023
08.09.2023
Ρ7ΨΡΩΨ7-96Θ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1480
08.09.2023
9ΜΞΚΩΨ7-Λ6Ω1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1479
08.09.2023
ΨΒΛΣΩΨ7-ΡΦΒ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΤΩΝ & ΕΙΔ.ΣΥΜΒ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1478
08.09.2023
ΨΧΛΘΩΨ7-ΝΑΜ1
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1477
08.09.2023
9Ω23ΩΨ7-ΧΦ61
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1476
08.09.2023
Ω841ΩΨ7-ΕΗ51
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1475
08.09.2023
9ΙΓΙΩΨ7-6ΕΨ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023-2024
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15734
08.09.2023
64ΥΗΩΨ7-ΒΥΞ1
Απόφαση Δημάρχου Αλμυρού, 193/2023, περί συγκρότησης Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων στο πρόγραμμα ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές στις ΔΚ Σούρπης Δήμου Αλμυρού
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15732
08.09.2023
Ρ6Π0ΩΨ7-3401
Απόφαση Δημάρχου Αλμυρού, 192/2023, περί συγκρότησης Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων στο πρόγραμμα ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές στις ΔΚ Πτελεού Δήμου Αλμυρού
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15731
08.09.2023
9ΚΚΟΩΨ7-63Η1
Απόφαση Δημάρχου Αλμυρού, 191/2023, περί συγκρότησης Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων στο πρόγραμμα ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές στις ΔΚ Αλμυρού και Ανάβρας Δήμου Αλμυρού.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15729
08.09.2023
Ψ4ΑΥΩΨ7-9091
Μίσθωση μηχανηματων οδοποιίας για Δ.Ε. Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15716/2023
08.09.2023
ΨΞΟ7ΩΨ7-0Ω71
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1474
08.09.2023
6ΔΨΤΩΨ7-ΧΥ71
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΟΑΕΔ 55-67 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1473
08.09.2023
ΨΛΗΕΩΨ7-4ΗΞ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΟΑΕΔ 55-67 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1472
08.09.2023
ΨΙΒΘΩΨ7-08Π1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΟΑΕΔ 55-67 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1471
08.09.2023
6Σ27ΩΨ7-ΘΦ11
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΕΙΔ.ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Δ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1470
08.09.2023
6ΝΜΜΩΨ7-Τ6Θ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 4Μ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1469
08.09.2023
9ΣΝΩΩΨ7-2ΔΨ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 4Μ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1468
08.09.2023
ΨΙΩΩΩΨ7-Ε4Γ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ Α.ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1467
08.09.2023
ΨΟΓ1ΩΨ7-ΥΕΓ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 2Μ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1466
08.09.2023
ΨΤΔ2ΩΨ7-ΒΤΒ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1465
08.09.2023
ΨΠΗΤΩΨ7-ΦΞΔ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1464
08.09.2023
ΨΒΧ7ΩΨ7-ΒΚΩ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1463
08.09.2023
ΨΕΟΧΩΨ7-ΣΨΤ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1462
08.09.2023
6ΡΤΓΩΨ7-ΛΗΚ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ ΚΑΘ/ΡΙΕΣ ΣΧΟΛ.(ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1461
08.09.2023
ΨΡ4ΗΩΨ7-ΚΥΗ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1460
08.09.2023
ΨΠΖΩΩΨ7-ΟΧΒ1
Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15715
08.09.2023
6ΧΒ1ΩΨ7-Τ1Ι1
Προμήθεια για παροχές ειδών ατομικής προστασίας (γάλα) εργαζομένων Δήμου Αλμυρού-προμήθεια γάλακτος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας για τα έτη 2023-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15703/2023
08.09.2023
6ΨΦΓΩΨ7-ΚΛ61
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Σεπτεμβρίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15606
08.09.2023
96ΩΠΩΨ7-ΟΟΩ1
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια μουσικών οργάνων για το Ωδείο του Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15697/2023
08.09.2023
9ΨΨΧΩΨ7-ΣΛ41
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Σεπτεμβρίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15605
08.09.2023
6ΖΗΕΩΨ7-ΗΚΚ1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων καθαριότητας ορισμένου χρόνου(τετράμηνο) μηνός Σεπτεμβρίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15599
08.09.2023
6ΤΧ3ΩΨ7-22Ο1
Συντήρηση Επισκευή - Ανταλλακτικά οχημάτων Δήμου ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12181/13/7/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1454
08.09.2023
63ΚΤΩΨ7-ΕΚΙ1
Ανταλλακτικά για Επισκευή μηχανήματος του Δήμου με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ104153 (ελαστικά)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1457
08.09.2023
Ψ3ΣΘΩΨ7-ΩΤΖ1
Συντήρηση Επισκευή - Ανταλλακτικά οχημάτων Δήμου ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12181/13/7/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1459
08.09.2023
ΨΡΛ2ΩΨ7-3Θ71
Ανταλλακτικά για Επισκευή μηχανήματος του Δήμου με αρ. υκλοφορίας ΜΕ44237 (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ) - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18905/4-11-2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1458
05.09.2023
909ΡΩΨ7-ΓΣ11
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας μηνός Σεπτεμβρίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15596
05.09.2023
6ΙΧΕΩΨ7-3Φ01
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας μηνός Σεπτεμβρίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15595
05.09.2023
ΨΧΙΩΩΨ7-12Ζ1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας μηνός Σεπτεμβρίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15593
05.09.2023
99ΡΝΩΨ7-ΨΗ81
Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (υποβρύχια αντλία).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15646
05.09.2023
ΨΣΔΨΩΨ7-ΣΛ71
Ενοίκιο υπάιθριου πάρκινγκ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1456
04.09.2023
67ΧΑΩΨ7-ΞΓ71
187/2023 Απόφαση Δημάρχου Αλμυρού περί λήξης σύμβασης ενός (1) ατόμου, κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με τελευταία ημέρα εργασίας την 1η Σεπτεμβρίου 2023
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15560
04.09.2023
ΨΦΑΚΩΨ7-9ΔΗ1
Συντήρηση Επισκευή - Ανταλλακτικά οχημάτων Δήμου ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12184/13/7/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1453
04.09.2023
6Σ6ΥΩΨ7-ΔΗΩ1
Συντήρηση Επισκευή - Ανταλλακτικά οχημάτων Δήμου ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12184/13/7/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1452
04.09.2023
ΨΒ3ΘΩΨ7-ΓΒΑ1
Ταχυδρομικά τέλη Ιδιωτικών Ταχυδρομείων (Courier) μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1455
04.09.2023
69ΛΦΩΨ7-Γ1Υ1
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15563
04.09.2023
ΩΖΓΛΩΨ7-Χ6Ρ1
«Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Αλμυρού και έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», σύμφωνα με την αριθμ. 199/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15551
04.09.2023
6ΙΔΚΩΨ7-ΒΘΦ1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (COURIER)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15549/2023
04.09.2023
6ΝΤ5ΩΨ7-ΥΡΛ1
Εξοδα Δημοσίευσης αφισών για εκδηλώσεις του Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1450
04.09.2023
6Λ83ΩΨ7-Ω0Ω1
Προμήθεια 'η αντικατάστασαη κλειδαριών - κλειδιών και λοιπών ειδών ασφάλειας εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1447
04.09.2023
691ΥΩΨ7-ΜΗΧ1
Υλικά φαρμακείου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1449
04.09.2023
6ΩΨΜΩΨ7-ΗΞΦ1
Σιδηρουργικά υλικά
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1448
04.09.2023
9Π05ΩΨ7-ΥΧ11
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 145/2023 Α.Ο.Ε. - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ROCK ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ LOS ALMYROS (2 ΜΕ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1446
04.09.2023
6ΠΑ4ΩΨ7-7Β11
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 104/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1445
01.09.2023
9ΡΩΑΩΨ7-3ΜΣ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΠ "ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ (αρ. πρωτ. τεκμ. αιτήματος 15386/31-8-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15494
01.09.2023
9ΒΤ0ΩΨ7-ΤΕΔ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (Κρατήσεις POS από 19-8-2023 έως 31-8-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1451
01.09.2023
63ΨΘΩΨ7-2Ω41
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/1444
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023