Αναζήτηση
logo
22.04.2024
68Χ5ΩΨ7-ΚΧΛ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/596
22.04.2024
9Υ4ΖΩΨ7-73Δ1
Λοιποί φόροι και τέλη
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/595
22.04.2024
ΡΚΑΑΩΨ7-ΖΜΘ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Χαρτόσημο,ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΧΕΠ: Β/76,Β/71,Β/88,Β/72,Β/68,Β/70,Β/106,Β/73,Β/58,Β/75,Β/92,Β/212,Β/91,Β/100,Β/74,Β/62,Β/90,Β/162,Β/161,Β/166,Β/165,Β/173,Β/181,Β/180,Β/260,Β/199
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/594
22.04.2024
68ΕΘΩΨ7-4ΛΜ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φόρος 8% εισοδ. Παροχής Υπηρεσιών,Φόρος 4% εισοδήματος προμηθειών,Φόρος εισοδ. προμήθειας καυσίμων 1% ΧΕΠ: Β/76,Β/104,Β/99,Β/18,Β/80,Β/23,Β/16,Β/90,Β/67,Β/92,Β/27,Β/91,Β/70,Β/89,Β/88,Β/72,Β/94,Β/68,Β/66,Β/77,Β/78,Β/82,Β/106,Β/86,Β/73,Β/58,Β/93,Β/15,Β/87,Β/75,Β/31,Β/30,Β/33,Β/61,Β/85,Β/74,Β/62,Β/98,Β/97,Β/95,Β/96,Β/101,Β/162,Β/161,Β/166,Β/165,Β/220,Β/200,Β/198,Β/199,Β/149,Β/194,Β/182,Β/197,Β/127,Β/126,Β/125,Β/181,Β/179,Β/180,Β/215,Β/192,Β/216,Β/185,Β/214,Β/183,Β/221,Β/22...
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/593
22.04.2024
9ΤΕΩΩΨ7-Ρ2Υ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φόρος Εισοδήματος Ελευθ. Επαγγελματιών 20% ΧΕΠ: Β/60,Β/173
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/592
22.04.2024
9ΦΖΑΩΨ7-Ν061
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φόρος εισοδ. 3% ΧΕΠ: Β/212,Β/100,Β/260
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/591
22.04.2024
9ΕΛΞΩΨ7-4ΗΓ1
Παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της οργάνωσης και της επάρκειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7126
22.04.2024
9ΧΡΙΩΨ7-ΣΙ11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 41-2024 ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7069
22.04.2024
ΨΥΣΩΩΨ7-Θ991
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/583
22.04.2024
ΨΚΚ3ΩΨ7-ΓΡΧ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/584
22.04.2024
ΨΣ7ΤΩΨ7-Ω5Σ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/585
22.04.2024
699ΙΩΨ7-ΑΓ41
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 1536 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (ΠΑΓΙΟ)) - ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε. 55/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/586
22.04.2024
Ψ4Ο9ΩΨ7-2Θ31
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0.1%,Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07,Κράτηση υπέρ Δημοσίων συμβάσεων 0,10% ΧΕΠ: Β/76,Β/71,Β/88,Β/72,Β/68,Β/70,Β/106,Β/73,Β/58,Β/75,Β/92,Β/212,Β/91,Β/100,Β/74,Β/62,Β/90,Β/162,Β/161,Β/166,Β/165,Β/173,Β/181,Β/180,Β/260,Β/199
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/587
22.04.2024
9058ΩΨ7-ΔΑΧ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ 6‰ ΧΕΠ: Β/212,Β/100,Β/260
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/588
22.04.2024
9Ζ6ΗΩΨ7-2ΨΘ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Β/212,Β/100,Β/260
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/589
22.04.2024
68ΛΑΩΨ7-ΡΩ01
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 2,5‰ ΧΕΠ: Β/212,Β/100,Β/260
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/590
22.04.2024
ΨΞ1ΙΩΨ7-ΣΩΜ1
Προμήθεια τροφίμων για τους άπορους Δημότες - Τεκμηριωμένο αίτημα αριθμ. 7042/19-4-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7074
22.04.2024
6ΕΗ8ΩΨ7-ΚΙΔ1
Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/581
22.04.2024
6ΑΜΓΩΨ7-1ΑΟ1
Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/580
19.04.2024
9ΥΖΡΩΨ7-4Σ61
Λοιποί φόροι και τέλη - ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/579
19.04.2024
93ΔΚΩΨ7-6ΚΩ1
«Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Αλμυρού», σύμφωνα με την αριθμ. 98/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (Πασχαλινές Εκδηλώσεις 2024).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7018
19.04.2024
Ψ3ΧΥΩΨ7-Ε0Μ1
Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025 – 2028
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7006
19.04.2024
67ΥΖΩΨ7-ΥΥΞ1
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών τακτικής συντήρησης και εργασιών φανοποιίας οχημάτων
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7001/19-4-24
19.04.2024
9ΣΕΜΩΨ7-Ζ3Χ1
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6987
19.04.2024
6Ξ0ΕΩΨ7-Ι6Ο1
«Έξοδα τουριστικής προβολής του Δήμου», σύμφωνα με την αριθμ. 99/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (Δημιουργία βίντεο κλιπ προβολής των λιμνών Ζερέλια ).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6980
19.04.2024
6ΓΧΘΩΨ7-Ξ0Ξ1
Εξειδίκευση ποσού για την στήριξη απόρων κατοίκων του Δήμου Αλμυρού κατά τις ημέρες του Πάσχα.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6964
19.04.2024
ΨΜΘ2ΩΨ7-ΒΗΟ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης «ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ».
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6956
19.04.2024
69ΥΕΩΨ7-ΥΕ11
Μικροβιολογικοί έλεγχοι εργαλείων, μηχανών, εγκαταστάσεων & προϊόντων Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6966
19.04.2024
ΨΩ3ΥΩΨ7-ΜΩΧ1
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/576
19.04.2024
ΨΓΜΦΩΨ7-4Υ51
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/575
19.04.2024
6ΦΝ9ΩΨ7-6ΙΠ1
Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών και λοιπών μηχανημάτων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/574
19.04.2024
ΨΓ2ΠΩΨ7-ΡΕΙ1
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-χλοοκοπτικών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/573
19.04.2024
69ΙΑΩΨ7-ΣΛ71
Λογαριασμοί σταθερης τηλεφωνιας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/572
18.04.2024
ΨΦ56ΩΨ7-ΛΜΖ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/578
18.04.2024
6ΞΤ6ΩΨ7-ΙΦΦ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/577
18.04.2024
6ΤΑΛΩΨ7-Σ5Λ1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6870/18.04.2024
18.04.2024
ΨΜ3ΦΩΨ7-ΜΥΗ1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6867/18.04.2024
18.04.2024
6ΩΨΥΩΨ7-Ο9Ρ1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6868/18.04.2024
18.04.2024
6ΥΖΣΩΨ7-0ΞΕ1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6869/18.04.2024
18.04.2024
6ΚΙΑΩΨ7-ΜΜ91
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6865/18.04.2024
18.04.2024
9ΡΧΥΩΨ7-4ΦΒ1
Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικών Προσφορών του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων άρδευσης Δήμου Αλμυρού».
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6893
18.04.2024
ΨΛΖ5ΩΨ7-Κ6Ω1
Ανταλλακτικά για Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ) - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 6742/16-4-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6801
18.04.2024
9ΚΑΘΩΨ7-ΦΚΟ1
Συντήρηση Επισκευή μεταφορικών μέσων (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ) - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΘΜ. 6742/16-4-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6796
18.04.2024
6ΓΛΑΩΨ7-ΠΟΑ1
Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 6846/17-4-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6863
18.04.2024
6ΗΦ1ΩΨ7-Θ0Ζ1
Προγρ/κή σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ για το έργο "Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αλμυρού για την υλοποίηση έργων μετά τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ"
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6842
18.04.2024
ΨΨΘ1ΩΨ7-ΧΒΛ1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 88/2024 «Πρόσληψη και τοποθέτηση μακροχρόνια ανέργων με το Πρόγραμμα Απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις , φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ».
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6859/18.04.2024
18.04.2024
Ψ4Κ7ΩΨ7-ΒΧΠ1
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΥΡΠΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6858
17.04.2024
ΨΗΙΣΩΨ7-ΖΚΥ1
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6826
17.04.2024
6Σ89ΩΨ7-ΦΘΔ1
Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/571
17.04.2024
93ΝΗΩΨ7-63Τ1
Συμμετοχή του Δήμου στην Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, διαφόρων ειδικοτήτων.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6821
17.04.2024
6Η3ΛΩΨ7-Λ3Ε1
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΣΟΥΡΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/570
17.04.2024
9ΒΨΨΩΨ7-3ΔΘ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/569
17.04.2024
676ΑΩΨ7-ΨΡ01
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/568
17.04.2024
6ΞΛΖΩΨ7-ΩΗ61
«Διάθεση αποβλήτων κατηγορίας 1, 2 και 3 των Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού».
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6786
17.04.2024
9ΨΕΣΩΨ7-ΕΣΓ1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 76/2024 "ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5733/03-04-2024
17.04.2024
690ΙΩΨ7-ΕΟΙ1
Προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6770
17.04.2024
ΨΙΚ7ΩΨ7-ΘΗ71
Απόφαση Δημάρχου Αλμυρού 86/2024 περί αποδοχής της με αριθμ. πρωτ. 6630/15.4.2024 υπεύθυνης δήλωσης του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Βασιλείου του Κων/νου, υπαλλήλου ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, κλάδου και ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, περί οικειοθελούς αποχώρησης από τη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ προσωπικού, με τελευταία ημέρα εργασίας την 15.4.2024
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6679
16.04.2024
Ψ9Β9ΩΨ7-2ΡΝ1
Συγκρότηση επιτροπής που θα βεβαιώνει τη χρήση ακινήτου ως κτηνοτροφική και πτηνοτροφική μονάδα ή γεωργοκτηνοτροφική αποθήκη καθώς και το δυσπρόσιτο της θέσης του για την διαδικασία απαλλαγής του από χρέωση τελών καθαριότητας και φωτισμού.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6713
16.04.2024
6ΨΤΝΩΨ7-5ΩΩ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή διαγωνισμών έργου του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης κάτω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00) €, για το 2024
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6694
16.04.2024
97ΑΤΩΨ7-Τ2Τ1
Αποκατάσταση υποδομών και δικτύων από καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα σε ΔΕ Πτελεού (Daniel) - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΘΜ ΠΡΩΤ. 6676/5110/16/4/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6702
16.04.2024
6ΩΥΗΩΨ7-Δ3Ξ1
Έγκριση μελέτης, καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, εσωτερικής οδοποιίας και υποδομών λόγω φυσικών καταστροφών (Daniel) στη Δ.Ε. Σούρπης» προϋπολογισμού 600.000,00€
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6677
16.04.2024
6010ΩΨ7-7ΤΨ1
Έγκριση μελέτης, καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, εσωτερικής οδοποιίας και υποδομών λόγω φυσικών καταστροφών (Daniel) στη Δ.Ε. Πτελεού» προϋπολογισμού 600.000,00€
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6674
16.04.2024
ΨΞΦΟΩΨ7-Σ111
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ9533
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6665/16-4
16.04.2024
63ΕΝΩΨ7-ΗΒ21
Ανάθεση εργασιών επισκευής ΚΗΗ9533
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6667/16-4
15.04.2024
6ΚΑΟΩΨ7-Ω1Η1
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με την αριθμ. 119/2024 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6623
15.04.2024
6ΤΤΚΩΨ7-Α4Θ1
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2024, ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 6 "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ" ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΚ 1113195) ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. 89/2027
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/567
15.04.2024
6ΓΘ9ΩΨ7-ΨΙΥ1
Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου - Απόφαση Ο.Ε. Αριθμ. 288/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/566
15.04.2024
9Η2ΥΩΨ7-ΨΝ71
Κατανάλωση φυσικού αερίου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμυρού από 1-3-2024 έως 31-3-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/565
15.04.2024
ΨΡΓΦΩΨ7-7ΛΤ1
Έγκριση της αριθ. 79/2024 απόφασης του Δημάρχου, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση επισκευής οχήματος, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6624
15.04.2024
ΨΓΝ8ΩΨ7-Θ671
4η Εντολή πληρωμής του έργου "Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Αλμυρού"
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/557
15.04.2024
9Δ8ΧΩΨ7-Σ9Ο1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/564
15.04.2024
ΨΘΑΗΩΨ7-3731
Έγκριση της αριθ. 52/2024 Απόφασης του Δημάρχου με θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας κινητήρα οχήματος, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6617
15.04.2024
ΨΗΝΗΩΨ7-ΧΝΜ1
Χρεωλύσια δανείου Τ.Π. & Δανείων (ΔΕΥΑΑΛ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/563
15.04.2024
9ΓΩΨΩΨ7-5ΧΡ1
Ετήσια εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/562
15.04.2024
69ΚΧΩΨ7-Ρ441
ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/561
15.04.2024
ΨΠΝΧΩΨ7-ΩΙΡ1
Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/559
15.04.2024
ΨΚ9ΕΩΨ7-0ΔΤ1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 84/2024 "Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης"
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6541/12-04-2024
15.04.2024
9ΒΑΓΩΨ7-Ζ8Ο1
Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επίδοση δικονομικών δικογράφων» σε δικαστικό επιμελητή, για δικαστικές υποθέσεις του Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6611
15.04.2024
Ψ9Λ2ΩΨ7-ΣΚΠ1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 76/2024 «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή, στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας Περγάμαλη Γεώργιο του Σωτηρίου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό Α΄».
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 533/03-04-2024
15.04.2024
9ΠΕΧΩΨ7-ΨΣΣ1
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤ/ΦΩΝ ΤΟΠ. & ΔΗΜ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΒΕΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/560
15.04.2024
6ΝΙΝΩΨ7-ΙΗ01
Έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός της περιφερειακής ενότητας.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6580
15.04.2024
9ΒΝΖΩΨ7-Δ5Α1
Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία περιοχών ΟΠΑΑΧ, Αγ. Δημήτριος Αχιλλείου Δ. Αλμυρού (Υπόλοιπο κατασκευής)» προϋπολογισμού 403.810,98€,
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6579
15.04.2024
ΨΒ9ΝΩΨ7-ΓΝ21
Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Μάρτιο 2024
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6577
15.04.2024
Ψ5ΨΟΩΨ7-ΧΔ91
Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου μηνός Μαρτίου 2024
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6578
15.04.2024
ΨΞ5ΧΩΨ7-7ΓΕ1
Λογαριασμός τηλεφωνου για τον αριθμ.. 2232091382 από 1/3/2024 έως 31/3/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/558
15.04.2024
6Σ3ΜΩΨ7-7ΣΘ1
Έπιπλα σκέυη - κ.λ.π. εξοπλισμού Δημαρχείου (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 6558/12-4-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6561
15.04.2024
6Ν61ΩΨ7-Ζ551
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤ/ΦΩΝ ΤΟΠ. & ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6456
15.04.2024
6ΦΑΒΩΨ7-1ΓΖ1
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΚ/ΦΩΝ ΤΟΠ.ΣΥΜΒ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6455
15.04.2024
ΨΩ97ΩΨ7-2ΙΕ1
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/555
15.04.2024
6ΨΖΤΩΨ7-ΦΓ11
Υπηρεσίες ενίσχυση της οργάνωαης και της επάρκειας της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου (Α.Δ. 6/2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/556
12.04.2024
ΡΒ3ΗΩΨ7-ΜΕΦ1
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης (289.055,00) €
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6557
12.04.2024
9Υ6ΣΩΨ7-ΤΙΤ1
Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων - Δημοσίευση ανακοίνωσης
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/552
12.04.2024
934ΕΩΨ7-ΚΔΑ1
Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων - Δημοσίευση απόφασης 68/24 Δ.Σ. Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/553
12.04.2024
6ΩΛΨΩΨ7-5Μ11
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΕΠΑΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/554
12.04.2024
9Σ7ΗΩΨ7-4Τ91
2o υποέργο "Αγροτική οδοποϊιο περιοχων ΟΠΑΑΧ Αγ. Δημητριος Αχιλλείου Δ. Αλμυρού (υπόλοιπο κατασκευής) ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 6482/4961/12/4/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6509
12.04.2024
ΨΑΑ6ΩΨ7-38Ψ1
Συμμετοχή του Δήμου στην Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, διαφόρων ειδικοτήτων.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6510
12.04.2024
976ΑΩΨ7-ΦΦΨ1
Προμήθεια - Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιίας για την Δ.Ε. Ανάβρας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6485
12.04.2024
6ΜΗΗΩΨ7-ΙΒΚ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/551
12.04.2024
ΨΒΒ1ΩΨ7-7ΧΝ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/550
12.04.2024
6ΥΥ4ΩΨ7-ΛΔΔ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/548
12.04.2024
ΨΣΝ1ΩΨ7-32Υ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής ΚΤΥ1309
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6477/12-4-24
12.04.2024
6ΡΩΤΩΨ7-ΝΜ81
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΤΥ1309
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6476/12-4-24
12.04.2024
ΨΧΖ1ΩΨ7-6ΨΗ1
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥ(ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 6441/11-4-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6451
12.04.2024
ΨΚΜ7ΩΨ7-Κ0Π1
Ορισμός εκπροσώπων για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή Ευρωπαϊκής εγγύηση για τα παιδιά (Child Guarantee).
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6472
12.04.2024
ΨΡΕ0ΩΨ7-ΒΗΜ1
ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΥΝ/ΝΗ ΖΥΜΒΑΣΗ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/542
12.04.2024
ΨΠ7ΛΩΨ7-ΒΧ21
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΩΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/543
11.04.2024
ΡΘΒ1ΩΨ7-Ν001
Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, εσωτερικής οδοποιίας και υποδομών λόγω φυσικών καταστροφών (Daniel) στη Δ.Ε. Σούρπης - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 6416/4907/11-4-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6446
11.04.2024
ΨΦΠΕΩΨ7-ΟΝ31
Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, εσωτερικής οδοποιίας και υποδομών λόγω φυσικών καταστροφών (Daniel) στη Δ.Ε. Πτελεού (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 6393/4889/11-4-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6445
11.04.2024
Ρ10ΧΩΨ7-3ΜΛ1
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Πτελεού (ΤΕΚΜΗΤΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 6371/4868/11-4-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6436
11.04.2024
ΡΟΝ9ΩΨ7-Ρ981
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/549
11.04.2024
6ΣΚΒΩΨ7-Ξ411
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/547
11.04.2024
Ρ1ΥΕΩΨ7-ΡΟΨ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/546
11.04.2024
6ΕΔΚΩΨ7-ΡΡ11
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/545
11.04.2024
Ρ09ΚΩΨ7-8ΛΕ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΩΔΕΙΟ (ΩΡ/ΘΙΟΙ) ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/544
11.04.2024
66ΩΡΩΨ7-ΖΕΚ1
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤ/ΦΩΝ ΤΟΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/541
11.04.2024
6ΣΓΟΩΨ7-ΠΜΨ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΙ8499
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6426/11-4-24
11.04.2024
Ψ3ΟΥΩΨ7-ΒΤΑ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής ΚΗΙ8499
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6427/11-4
11.04.2024
ΨΤΖΧΩΨ7-ΛΘΦ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ3050
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6428/11-4-24
11.04.2024
9ΣΕΚΩΨ7-ΠΜΣ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης ΚΗΗ3050
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6429/11-4
11.04.2024
ΡΘΓΕΩΨ7-66Β1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ3050
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6430/11-4
11.04.2024
949ΤΩΨ7-ΓΥΟ1
Λοιπές συντηρήσεις και συγκολλήσεις - τεκμηριωμένο αίτημα αριθμ. πρωτ. 6336/10/04/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6382
11.04.2024
999ΣΩΨ7-ΘΣΜ1
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Διεκπεραίωση εργασιών στα σφαγεία Αλμυρου τεκμηριωμένο αίτημα αριθ. Πρωτ. 6362/11/04/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6386
11.04.2024
ΨΠΔΘΩΨ7-ΗΙ91
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Διεκπεραίωση εργασιών στα σφαγεία Αλμυρου τεκμηριωμένο αίτημα αριθ. Πρωτ. 6362/11/04/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6384
11.04.2024
6ΦΥΕΩΨ7-3ΡΑ1
Υπηρεσίες ενίσχυση της οργάνωαης και της επάρκειας της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 6316/4826/10/4/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6328
11.04.2024
ΨΠ0ΟΩΨ7-ΔΟΛ1
Υπηρεσίες ενίσχυση της οργάνωαης και της επάρκειας της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6376
11.04.2024
9ΟΡΝΩΨ7-Υ341
Υπηρεσίες ενίσχυση της οργάνωαης και της επάρκειας της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου - Τεκμηριωμένο αίτημα αριθμ. 6003/5-4-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6034
10.04.2024
ΨΦΚ0ΩΨ7-ΣΤΘ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/540
10.04.2024
ΡΒΒ2ΩΨ7-ΒΜΓ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/539
10.04.2024
Ρ40ΦΩΨ7-Χ0Θ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/538
10.04.2024
Ρ1Ω4ΩΨ7-ΦΧΘ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/537
10.04.2024
97ΖΓΩΨ7-ΜΤΠ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/536
10.04.2024
Ψ2Τ0ΩΨ7-ΘΨΕ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/535
10.04.2024
67ΠΔΩΨ7-Λ871
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/534
10.04.2024
6Υ14ΩΨ7-ΨΤ11
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/533
10.04.2024
ΡΞΤΨΩΨ7-ΥΟ01
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Γ.Π. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/532
10.04.2024
ΨΦΠΙΩΨ7-ΣΦΡ1
Προμήθεια καυσίμων- ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24 SYMV014374008 - 6/3/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/513
10.04.2024
ΨΘΠΝΩΨ7-Δ1Ψ1
Προμήθεια καυσίμων - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/514
10.04.2024
Ψ30ΓΩΨ7-ΗΔΘ1
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΠΤΕΛΕΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/515
10.04.2024
ΨΨ0ΞΩΨ7-ΓΥΚ1
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ΑΔΣ 46/2024-ΑΔ.24/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/516
10.04.2024
663ΔΩΨ7-0ΒΖ1
Ταχυδρομικά τέλη Ιδιωτικών Ταχυδρομείων (Courier) ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/517
10.04.2024
ΨΟΘΜΩΨ7-ΒΟΩ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΚΑΛΥΒΙ» Δημοτικής Κοινότητας Κοκκωτών, Δήμου Αλμυρού του Βασιλάκου Δημητρίου του Χρήστου, σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6320
10.04.2024
ΡΨ77ΩΨ7-Α9Ν1
Ταχυδρομικά τέλη
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/531
10.04.2024
936ΦΩΨ7-ΠΥΘ1
Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΜΑΤΑΖΙ» Δημοτικής Κοινότητας Κοκκωτών, Δήμου Αλμυρού του Γκρίνια Αποστόλου του Ιωάννη, σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6322
10.04.2024
ΡΕ29ΩΨ7-8ΑΞ1
Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΚΑΛΥΒΙ» Δημοτικής Κοινότητας Κοκκωτών, Δήμου Αλμυρού της Βασιλάκου Χρυσάνθης του Χρήστου, σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6321
10.04.2024
9ΜΝΕΩΨ7-ΘΕΙ1
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 6253/10-4-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6263
10.04.2024
ΨΡΑ6ΩΨ7-Χ4Π1
Τεχνικός Ασφαλείας ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6288/4801/10/04/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6303
10.04.2024
ΨΖΛΘΩΨ7-1ΛΖ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/530
10.04.2024
6Ε17ΩΨ7-Κ8Β1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού (ρούχα.)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/521
10.04.2024
6ΛΚΥΩΨ7-0ΧΞ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/529
10.04.2024
6Δ5ΨΩΨ7-ΟΙΤ1
Επανέλεγχος οχημάτων Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/522
10.04.2024
6Ξ74ΩΨ7-ΚΔ81
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (2) ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/528
10.04.2024
ΨΖΦ6ΩΨ7-9ΤΕ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (2) ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/527
10.04.2024
9ΡΦΕΩΨ7-ΛΡ21
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (2) ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/526
10.04.2024
6ΖΘ5ΩΨ7-89Σ1
Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΜΑΤΑΖΙ» Δημοτικής Κοινότητας Κοκκωτών, Δήμου Αλμυρού του Γκρίνια Αποστόλου του Ιωάννη, σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6282
10.04.2024
9ΕΛ7ΩΨ7-ΦΚ21
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (2) 26-29/2/2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/525
10.04.2024
ΡΠΠΨΩΨ7-ΤΔΦ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (2) 26-29/2/2024 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/524
10.04.2024
9ΩΒΛΩΨ7-ΡΗΒ1
Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΚΑΛΥΒΙ» Δημοτικής Κοινότητας Κοκκωτών, Δήμου Αλμυρού της Βασιλάκου Χρυσάνθης του Χρήστου, σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6281
10.04.2024
Ψ53ΣΩΨ7-ΡΝΡ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/523
10.04.2024
9ΡΦ9ΩΨ7-11Π1
Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6284
10.04.2024
9ΒΣΟΩΨ7-Θ3Π1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 10/04/2024-05/05/2024
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6264/10-04-2024
10.04.2024
965ΔΩΨ7-Π3Σ1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 10/04/2024-05/05/2024
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6254/10-04-2024
10.04.2024
ΨΓΜΦΩΨ7-Υ7Ξ1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 10/04/2024-05/05/2024
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6262//10-04-2024
10.04.2024
9ΘΔΕΩΨ7-ΡΞ81
Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΚΑΛΥΒΙ» Δημοτικής Κοινότητας Κοκκωτών, Δήμου Αλμυρού του Βασιλάκου Δημητρίου του Χρήστου, σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6280
10.04.2024
6ΣΥΛΩΨ7-ΓΨ51
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 10/04/2024-05/05/2024
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6261/10-04-2024
10.04.2024
ΨΗΥΝΩΨ7-33Φ1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 10/04/2024-05/05/2024
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6260/10-04-2024
10.04.2024
9ΛΟΟΩΨ7-9361
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 10/04/2024-05/05/2024
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6256/10-04-2024
10.04.2024
9ΛΣ7ΩΨ7-ΣΡΒ1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 10/04/2024-05/05/2024
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6255/10-04-2024
10.04.2024
6ΩΜΠΩΨ7-ΧΗΜ1
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Επαρχίας Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6273
10.04.2024
Ψ2Ζ6ΩΨ7-ΗΞΞ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67 (1) ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/518
10.04.2024
ΨΞΒΜΩΨ7-ΠΓΒ1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 83/2024 "Πρόσληψη επτά (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα έχουν ισχύ από 10/04/2024 έως και 5/05/2024 σύμφωνα με τον Ν.4765/2021"
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6252/10042024
10.04.2024
6ΡΛ8ΩΨ7-ΕΗΓ1
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/512
10.04.2024
6ΦΑ0ΩΨ7-ΒΑΝ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (1) ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/520
10.04.2024
67ΤΗΩΨ7-0Ε11
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ.ΟΑΕΔ 55-67 (1) ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/519
10.04.2024
6ΛΓΠΩΨ7-ΡΨΑ1
Μικροβιολογικοί έλεγχοι εργαλείων, μηχανών, εγκαταστάσεων & προϊόντων Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού - Τεκμηριωμένο αίτημα αριθμ. 6209/9-4-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6216
10.04.2024
62ΡΞΩΨ7-ΕΧΦ1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας (γάλα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/506
10.04.2024
ΨΨΑ5ΩΨ7-ΤΧΣ1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - Γάλα
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/508
10.04.2024
660ΞΩΨ7-ΔΨΕ1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας (γάλα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/507
10.04.2024
ΨΛ0ΓΩΨ7-4Θ01
Πληρωμή 3ου λογαριασμού του έργου "Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Αλμυρού"
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/505
09.04.2024
9ΜΣ1ΩΨ7-8Ι51
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 8Μ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/485
09.04.2024
6Ω0ΡΩΨ7-8ΩΘ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 8Μ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/484
09.04.2024
9Ν9ΧΩΨ7-ΠΒ71
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/511
09.04.2024
9ΒΘΝΩΨ7-1ΩΒ1
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/510
09.04.2024
9Ν0ΙΩΨ7-ΤΡΘ1
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/504
09.04.2024
ΡΞΕ3ΩΨ7-8ΩΚ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/503
09.04.2024
9ΣΥ1ΩΨ7-2ΤΖ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/502
09.04.2024
99Ζ9ΩΨ7-Ν511
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/501
09.04.2024
6Ε4ΠΩΨ7-Ξ3Φ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/500
09.04.2024
9ΜΩΜΩΨ7-ΩΛΟ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/499
09.04.2024
ΨΥ4ΛΩΨ7-3Ν61
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/498
09.04.2024
9ΔΓΥΩΨ7-3ΔΒ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/497
09.04.2024
ΡΟΖ5ΩΨ7-69Ι1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΑΘ/ΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/496
09.04.2024
954ΧΩΨ7-Ψ041
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/495
09.04.2024
ΡΒ6ΜΩΨ7-Ξ2Χ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/494
09.04.2024
9ΡΣΞΩΨ7-7ΓΜ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΣΧΟΛ. ΚΑΘ/ΡΙΕΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/493
09.04.2024
6ΑΓΨΩΨ7-ΕΦ81
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΣΧΟΛ. ΚΑΘ/ΡΙΕΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/492
09.04.2024
Ψ753ΩΨ7-Ψ9Ρ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/491
09.04.2024
ΡΞΧ8ΩΨ7-66Δ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/490
09.04.2024
Ψ1ΖΤΩΨ7-ΟΧ01
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 8Μ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/489
09.04.2024
97ΛΘΩΨ7-ΖΘΗ1
Απόφαση Δημάρχου 82/2024 περί τοποθέτησης της Μηλιώνη Αντωνίας του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ομοίας ειδικότητας, με βαθμό Α΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, με τα καθήκοντα του άρθρου 12(γ) του Ο.Ε.Υ(1930/τ.Β΄/31.8.2011 ΦΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6208
09.04.2024
6ΕΨ3ΩΨ7-7ΧΙ1
Έξοδα τουριστικής προβολής του Δήμου (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ 6179/9-4-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6201
09.04.2024
94ΥΣΩΨ7-Λ7Ρ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/509
09.04.2024
ΨΔΛΩΩΨ7-ΘΙ31
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/486
09.04.2024
Ψ24ΛΩΨ7-ΨΝΧ1
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΑΝΑΒΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/487
09.04.2024
ΨΖ15ΩΨ7-ΓΡ21
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/488
09.04.2024
9Ν69ΩΨ7-ΓΒ11
Έγκριση μελέτης, καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ε. Σούρπης» προϋπολογισμού 150.000,00€
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6218
09.04.2024
ΨΔΒΒΩΨ7-1ΔΠ1
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων».
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6206
09.04.2024
6ΔΗ0ΩΨ7-7ΓΔ1
Έγκριση Οριστικής Μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΛΜΥΡΟΥ» και των Τευχών Δημοπράτησης της στο πλαίσιο της ευρύτερης μελέτης «Λιμενικά Έργα και Έργα Κτιριακών Υποδομών Ολοκλήρωσης Λιμένων Δήμου Αλμυρού»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6190
09.04.2024
6ΥΦ9ΩΨ7-Ε4Σ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής ΚΗΥ9210
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6119/8-4-24
09.04.2024
ΨΞΗΥΩΨ7-5ΦΑ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΥ9210
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6118/8-4-24
09.04.2024
6ΚΜΤΩΨ7-Φ491
Ανάθεση εργασιών επισκευής ΚΗΗ9533
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6117/8-4-24
09.04.2024
ΨΜΓΚΩΨ7-85Υ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ9533
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6116/8-4-24
09.04.2024
6ΘΡ2ΩΨ7-5ΓΧ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής ΜΕ44458
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6115/8-4-24
09.04.2024
6Τ1ΤΩΨ7-ΠΜ91
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ44458
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6114/8-4-24
09.04.2024
6ΨΞΗΩΨ7-ΧΡΒ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής ΜΕ108328
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6112/8-4-24
09.04.2024
ΨΡΕΔΩΨ7-ΔΕΩ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ108328
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6111/8-4-24
09.04.2024
Ψ7ΕΧΩΨ7-8ΧΖ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής ΜΕ120007
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6110/8-4-24
09.04.2024
Ψ267ΩΨ7-ΥΣΓ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ120007
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6108/8-4-24
09.04.2024
ΨΟ4ΓΩΨ7-2ΓΕ1
Ανάθεση εργασιών επισκευής ΚΗΙ8499
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6107/8-4-24
09.04.2024
6ΖΕ5ΩΨ7-ΣΘΛ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΙ8499
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6106/8-4-24
09.04.2024
ΨΣΗ6ΩΨ7-ΡΥΒ1
Έγκριση 2ου ΑΠΕ, του έργου « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΟΙΠΩΝ Δ.Ε».
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6157
09.04.2024
ΨΦ6ΥΩΨ7-ΕΤΠ1
Έγκριση 1ου ΑΠΕ, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2022».
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6155
09.04.2024
ΨΣ3ΡΩΨ7-ΤΦΔ1
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2018»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6154
09.04.2024
ΨΛΔΒΩΨ7-Κ9Ο1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6147
09.04.2024
ΨΓΓΙΩΨ7-ΠΨΝ1
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου « 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6153
08.04.2024
61ΠΤΩΨ7-ΒΧΩ1
«Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPODPO)».
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6137/08-04-2024
08.04.2024
6Η3ΡΩΨ7-ΥΘΣ1
Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6126
08.04.2024
69ΕΘΩΨ7-1Γ71
Εξειδίκευση πίστωσης για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στην περιοχή «ΖΕΡΕΛΙΑ»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6123
08.04.2024
ΨΧ8ΟΩΨ7-Ι7Γ1
Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Αλμυρού, οικονομικού έτους 2024.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6073
08.04.2024
ΨΒΛ4ΩΨ7-ΙΜ11
Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Αλμυρού, οικονομικού έτους 2024.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6071
08.04.2024
ΨΟΙΩΩΨ7-ΟΒΧ1
Εξειδίκευση πίστωσης για Πασχαλινές Εκδηλώσεις
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6054
08.04.2024
Ψ57ΡΩΨ7-Β5Θ1
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 5951/4541/5-4-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5968
08.04.2024
6Ε5ΨΩΨ7-ΒΜΗ1
Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 5958/5-4-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5966
05.04.2024
ΡΓΛΤΩΨ7-Ρ4Ξ1
Εντολή μετακίνησης του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, υπαλλήλου ΙΔΟΧ, κλάδου ΔΕ Οδηγών, στις 05/04/2024, ημέρα Παρασκευή, από τον Αλμυρό στην Καρδίτσα με επιστροφή και συγκεκριμένα για την μεταφορά και παράδοση κινητήρα απορριμματοφόρου του Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6020
05.04.2024
ΨΦΧ2ΩΨ7-ΧΩ51
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός της περιφερειακής ενότητας.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5999
05.04.2024
9ΞΒΤΩΨ7-ΡΚΚ1
Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός της περιφερειακής ενότητας.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5991
05.04.2024
9Ω86ΩΨ7-ΓΦ31
Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός της περιφερειακής ενότητας.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5981
05.04.2024
9ΨΘΟΩΨ7-ΛΧ71
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1/5/2022 ΕΩΣ 30/4/2023 ΚΑΙ 1/5/2023 ΕΩΣ 30/4/2024
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5809/4-4-2024
05.04.2024
6Γ30ΩΨ7-Ν421
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΙ4576
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5938/5-4-24
05.04.2024
ΨΨ8ΝΩΨ7-ΔΦΒ1
4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5931
05.04.2024
61ΨΡΩΨ7-9ΘΝ1
3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5922
05.04.2024
6ΤΡΕΩΨ7-ΠΥ31
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ104153
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5839/4-4-24
05.04.2024
ΨΔΦΟΩΨ7-ΡΤΧ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ3012
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5837/4-4-24
05.04.2024
ΨΘΧ7ΩΨ7-Ε091
Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων (Γεύμα (20) είκοσι ατόμων, Α.Δ.Ε. 85/2024 - Α.Δ. 29/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/481
05.04.2024
63ΥΑΩΨ7-04Η1
Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Α.Δ.Ε. 85/2024 - Α.Δ. 29/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/482
05.04.2024
6ΙΒΡΩΨ7-Α661
4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5915
05.04.2024
6Λ25ΩΨ7-ΜΗ71
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Τεκμηριωμένο αίτημα 5676/4319/2-4-2024).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5853
05.04.2024
Ψ0Σ0ΩΨ7-Ω731
ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ 5078/3858/22-3-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5863
05.04.2024
6ΔΜ2ΩΨ7-ΤΟΡ1
Προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 5842/4-4-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5864
05.04.2024
Ψ8Α5ΩΨ7-Ω8Β1
Διάθεση αποβλήτων κατηγορίας 1,2 & 3 των Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 5852/4-4-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5867
05.04.2024
ΨΗΞΝΩΨ7-ΦΓΓ1
Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/483
05.04.2024
ΨΞΠΗΩΨ7-09Κ1
Δημοσίευση προκυρήξεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/480
05.04.2024
6Η2ΝΩΨ7-5ΤΠ1
Δημοσίευση προκυρήξεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/479
05.04.2024
65Ω6ΩΨ7-Τ611
Δημοσίευση προκυρήξεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/478
05.04.2024
6ΜΨ4ΩΨ7-3Χ41
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/477
05.04.2024
ΨΒΡΞΩΨ7-Ο761
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/476
05.04.2024
ΨΞ5ΓΩΨ7-ΥΦ71
Συνέχιση πέραν του αρχικού -από το γεγονός- οκταμήνου πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αλμυρού που αφορούν στην αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από τις εκτεταμένες ζημιές από τις πλημμύρες της θεομηνίας “Daniel” που έπληξε όλη την έκταση του Δήμου Αλμυρού στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5908
04.04.2024
ΨΒΝΦΩΨ7-Θ8Ρ1
Προμήθεια 'η αντικατάστασαη κλειδαριών - κλειδιών και λοιπών ειδών ασφάλειας εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/472
04.04.2024
9ΩΜΨΩΨ7-7ΘΥ1
Πιστοποίηση ορθής λειτουργίας ταχογράφων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/473
04.04.2024
ΨΣ5ΣΩΨ7-Ε0Η1
ΕΞΟΔΑ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/474
04.04.2024
92ΝΦΩΨ7-Ξ4Γ1
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Α.Δ.Ε. 46/2024 - Α.Δ. 24/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/471
04.04.2024
98ΙΔΩΨ7-ΗΜΔ1
Ιατρός εργασίας (ΜΑΡΤΙΟΣ 2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/470
04.04.2024
ΨΨΒ0ΩΨ7-8Θ51
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/468
04.04.2024
Ψ9Ε6ΩΨ7-5Υ21
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/469
04.04.2024
9ΛΥΖΩΨ7-Χ791
Έγκριση απευθείας ανάθεσης επισκευής οχήματος
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5851/4-4-24
04.04.2024
Ψ53ΞΩΨ7-ΝΕΡ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση μελέτης, καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας» προϋπολογισμού 289.055,00 €, ΚΑΕ 64-7333.009 120.000,00 € & ΚΑΕ 30-7333.002 169.055,00 €
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5848
04.04.2024
6Φ3ΠΩΨ7-ΔΨΒ1
Φόροι τόκων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/475
04.04.2024
68ΞΞΩΨ7-0ΑΑ1
Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού σφαγείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/466
04.04.2024
ΨΗ5ΚΩΨ7-9ΦΜ1
Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/467
03.04.2024
Ψ91ΥΩΨ7-ΓΘΧ1
Ορισμός υπαλλήλου για την διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνιστικών διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5797
03.04.2024
67Γ8ΩΨ7-ΩΞ11
Αμοιβή συμβολαιογράφου σύμφωνα με την 86/2024 Απόφαση Δημοτικής επιτροπής.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/465
03.04.2024
6Ι36ΩΨ7-87Ε1
Ενοίκιο υπάιθριου πάρκινγκ για το μήνα Μάρτιο 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/464
03.04.2024
9ΔΧ0ΩΨ7-05Π1
Λοιπές επιστροφές (Υπηρεσιακό σημείωμα 2173/26-3-2024 του τμήματος Εσόδων - Περιουσίας -Ταμείου)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/463
03.04.2024
6ΞΩΔΩΨ7-Σ2Δ1
ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/462
03.04.2024
ΨΜΣ9ΩΨ7-Σ0Ο1
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥ Α.Δ.Ε 35/2024-Α.Δ. 19/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/459
03.04.2024
ΨΤΗΤΩΨ7-3571
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥ Α.Δ.Ε 35/2024-Α.Δ. 19/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/460
03.04.2024
9ΙΟΛΩΨ7-ΤΥ91
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥ Α.Δ.Ε 35/2024-Α.Δ. 19/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/458
03.04.2024
ΡΞΑΕΩΨ7-ΨΑΨ1
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥ Α.Δ.Ε 35/2024-Α.Δ. 19/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/457
03.04.2024
9ΛΩ8ΩΨ7-ΜΘΒ1
Ασφάλιστρα του οχήματος και μηχανημάτων του Δήμου από 1/4/ 2024 έως 21/4/2025.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/461
03.04.2024
ΨΙΥ7ΩΨ7-4ΨΝ1
Συντήρηση Επισκευή μεταφορικών μέσων (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ) - Τεκμηριωμένο αίτημα αριθμ. 5690/2-4-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5753
03.04.2024
91Υ5ΩΨ7-89Η1
Ανταλλακτικά για Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ) - Τεκμηριωμένο αίτημα αριθμ. 5690/2-4-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5752
03.04.2024
6ΞΦΣΩΨ7-ΓΕΧ1
Εντολή μετακίνησης του ΣΑΛΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Ευαγγέλου στις 03/04/2024, υπαλλήλου του Δήμου μας, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΚΕΠ Πτελεού 0575 στο Βόλο με επιστροφή, ώστε να παραλάβει κάρτες – κουπόνια ΑμεΑ έτους 2024,του ΚΕΠ 0575 Πτελεού, του ΚΕΠ 0573 Σούρπης, του ΚΕΠ 0571 Ανάβρας και του ΚΕΠ 0250 Αλμυρού, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής της Μέριμνας Μαγνησίας.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5745
03.04.2024
6Υ93ΩΨ7-ΠΒΑ1
Προμήθεια περιφερειακών και λοιπός Εξοπλισμός
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/453
03.04.2024
Ψ0ΠΙΩΨ7-Ν6Δ1
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-χλοοκοπτικών - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/451
03.04.2024
Ψ0ΟΗΩΨ7-ΓΕΚ1
Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών και λοιπών μηχανημάτων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/452
03.04.2024
ΨΠΥΔΩΨ7-3Ψ41
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Α.Δ.Ε 46/2024 - Α.Δ. 24/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/446
03.04.2024
Ψ9Ω5ΩΨ7-Δ0Υ1
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Α.Δ.Ε 46/2024 - Α.Δ. 24/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/447
03.04.2024
ΨΘΤΣΩΨ7-ΒΞΓ1
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Α.Δ.Ε 46/2024 - Α.Δ. 24/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/445
03.04.2024
ΨΨΠ0ΩΨ7-3ΡΖ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών - κρατήσεις POS, για κλείσιμο ταμείου από 1/3/2024 έως 29/3/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/456
03.04.2024
61ΩΩΩΨ7-Φ1Η1
Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Κρατικό Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5741
03.04.2024
ΨΩ8ΣΩΨ7-ΡΕΧ1
Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Κρατικό Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5740
03.04.2024
ΨΟΩΡΩΨ7-Η101
Υλικά - Σκυρόδεμα (ΤΕΚ/ΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 11340/864/3-7-2023, ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ90/17-7-2023 ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΜ/ΣΗ).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/449
03.04.2024
6Μ40ΩΨ7-ΤΧΩ1
Υλικά - Σκυρόδεμα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ σύμβαση αρ. πρωτ.:19563/07-11-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/448
03.04.2024
Ψ264ΩΨ7-95Ι1
Υλικά - Σκυρόδεμα -ΣΥΜΒΑΣΗ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/444
03.04.2024
ΨΑΞΠΩΨ7-Μ501
Υλικά αδρανή - ασβέστης - τσιμέντα ΣΥΜΒΑΣΗ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/443
03.04.2024
6ΗΑ2ΩΨ7-1ΔΜ1
Προμήθεια ασφαλτομίγματος ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/442
03.04.2024
601ΝΩΨ7-5ΡΓ1
Προμήθεια γραφικής ύλης ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ13586/3/8/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/441
03.04.2024
ΨΧΝΨΩΨ7-Η7Ξ1
Προμήθεια βιβλίου - δαπάνη ήσσονος αξίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/440
02.04.2024
940ΩΩΨ7-Ψ231
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/454
02.04.2024
9ΚΜ1ΩΨ7-ΠΥΤ1
Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/455
02.04.2024
ΨΜΗΑΩΨ7-Θ631
Απόδοση κρατήσεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Α/469
02.04.2024
9Θ5ΦΩΨ7-Λ1Κ1
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ¨ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ¨»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5669
02.04.2024
9ΡΒΓΩΨ7-ΡΦΕ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΤΑ,Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών,ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜ,ΤΕΚΑ ΕΡΓΟΔ.,ΤΕΚΑ ΑΣΦ.,Επικουρικό εργοδότη,Επικουρικό εργαζομένου,ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΚΥΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΣΜΕΔΕ 13,33% Εργοδ.,ΤΣΜΕΔΕ 6,67% Εργαζ.,ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣ/ΡΕΣ ΕΦΚΑ ΚΥΡ ΣΥΝΤ. ΝΟΜΙΚΩΝ,Υγειονομική Περίθαλψη (εργοδότη),Υγειονομική Περίθαλψη (εργαζομένου),08-24 ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ),Ειδική εισφορά αλληλεγγύης,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Αιρετών,Χαρτόσημο ...
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/450
02.04.2024
Ψ0ΩΜΩΨ7-1ΚΨ1
Αμοιβή Παιδιάτρου για Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου ΣΎΜΒΑΣΗ 24SYMV014372237/6/3/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/430
02.04.2024
Ψ4ΘΣΩΨ7-ΥΒ21
Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5660
02.04.2024
ΨΗ25ΩΨ7-2ΔΙ1
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΠΑΚΛΑΛΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5656
02.04.2024
9ΛΦΩΩΨ7-16Χ1
Ανταλλακτικά για Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ) (Συμφωνία πλαίσιο 12892/24-7-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/429
02.04.2024
6Ξ8ΠΩΨ7-Ξ081
«Συντήρηση και επισκευή υπόγειων κάδων».
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5650
02.04.2024
9Ο7ΞΩΨ7-ΑΞΕ1
Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Φεβρουάριο 2024
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5644
02.04.2024
Ψ415ΩΨ7-6Ξ01
Αμοιβές συμβολαιογράφων Α.Δ.Ε 86/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5649
02.04.2024
95ΚΝΩΨ7-ΨΜΛ1
Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου μηνός Φεβρουαρίου 2024
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5642
02.04.2024
ΨΟΕΡΩΨ7-ΑΙΟ1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας για τον μήνα Απρίλιο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5643
02.04.2024
Ψ1ΒΤΩΨ7-Σ201
Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Ιανουάριο 2024
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5640
02.04.2024
6ΝΚ1ΩΨ7-Μ311
Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου μηνός Ιανουαρίου 2024
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5636
02.04.2024
Ψ9ΤΩΩΨ7-38Β1
Φόροι τόκων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/439
02.04.2024
6ΙΘΖΩΨ7-ΞΚΘ1
Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα κληροδότημα ( ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/438
02.04.2024
9Π1ΦΩΨ7-6Η51
ΑΝΑΔΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Μ.Κ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1ος-3ος/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/437
02.04.2024
6ΞΣΓΩΨ7-Ω1Φ1
ΑΝΑΔΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Μ.Κ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2ος-3ος/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/435
02.04.2024
ΨΧ3ΜΩΨ7-6ΔΞ1
ΑΝΑΔΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Μ.Κ. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1ος-3ος/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/433
02.04.2024
ΨΛ7ΦΩΨ7-Ο0Ρ1
ΑΝΑΔΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΔ. Μ.Κ. ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1ος-3ος/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/432
02.04.2024
ΨΝΖΙΩΨ7-ΜΦΠ1
ΑΝΑΔΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΔ. Μ.Κ. ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ 2ος-3ος/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/431
02.04.2024
6ΨΠΓΩΨ7-3331
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/436
02.04.2024
979ΠΩΨ7-0ΟΒ1
Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/434
02.04.2024
6ΑΚ4ΩΨ7-ΚΗΖ1
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ ΚΑΙ ΚΩΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/407
02.04.2024
9ΠΙΛΩΨ7-ΡΟ71
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/423
02.04.2024
66ΤΥΩΨ7-3Ξ41
Κατανάλωση φυσικού αερίου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμυρού από 1-1-2024 έως 29-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/422
02.04.2024
6Ζ7ΑΩΨ7-8ΩΥ1
Προμήθεια κάδων καθαριότητας για Δ.Ε. Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/408
01.04.2024
ΡΞΚΧΩΨ7-Η4Ξ1
ΑΝΑΔΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔ/ΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Π.Δ. 19/2-31/3/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/428
01.04.2024
ΡΔΠΚΩΨ7-ΙΚΡ1
ΑΝΑΔΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Β.Α. 16/2-31/3/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/427
01.04.2024
91ΘΘΩΨ7-ΜΦ51
ΑΝΑΔΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔ/ΤΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΑΙΚ. Κ. 1/1-31/3/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/426
01.04.2024
Ρ9ΖΜΩΨ7-1ΨΔ1
ΑΝΑΔΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Μ.Κ. Χ.Α. 30/4/2023 ΕΩΣ 31/3/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/425
01.04.2024
ΨΖ3ΦΩΨ7-ΜΥ91
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Σ.Κ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/424
01.04.2024
ΨΠ6ΥΩΨ7-Χ341
Ορισμός Τοπικού Διαχειριστή Συστήματος Διαχείρισης στόλου οχημάτων GPS πυροσβεστικού σώματος, Οχημάτων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλμυρού
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5578
01.04.2024
6Ι0ΔΩΨ7-Μ451
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/421
01.04.2024
6ΕΑΡΩΨ7-61Ο1
Λοιπές επιστροφές (Αριθ. Πρωτ2173/26-3-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5513
01.04.2024
9309ΩΨ7-05Χ1
ΑΝΑΔΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΔ. 1ου ΤΕΚΝΟΥ Ν.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/420
01.04.2024
9ΑΠ1ΩΨ7-ΥΩΤ1
ΑΝΑΔΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Μ.Κ. Ν.Μ. 22/9/2023 ΕΩΣ 29/2/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/419
01.04.2024
6ΘΛΧΩΨ7-3Β81
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/418
01.04.2024
6ΧΧΨΩΨ7-Δ5Ν1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Απριλίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5541
01.04.2024
93ΕΖΩΨ7-Η4Ο1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Απριλίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5538
01.04.2024
69ΠΨΩΨ7-0Δ31
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπάλληλων ορισμένου χρόνου(οκτάμηνο) της υπηρεσίας καθαριότητας μηνός Απριλίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5536
01.04.2024
ΨΞ1ΤΩΨ7-4971
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας μηνός Απριλίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5534
01.04.2024
9ΤΦΦΩΨ7-ΦΝΔ1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας μηνός Απριλίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5533
01.04.2024
9ΤΚΖΩΨ7-93Δ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/417
01.04.2024
9ΡΔΙΩΨ7-ΦΨΓ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/416
01.04.2024
9ΑΜΥΩΨ7-ΒΑΧ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/415
01.04.2024
ΨΧΚ2ΩΨ7-ΞΕ81
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/414
01.04.2024
Ψ4ΩΨΩΨ7-ΩΨΟ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/413
01.04.2024
Ψ9Β5ΩΨ7-Μ6Ζ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/412
01.04.2024
6ΥΩΦΩΨ7-4Ρ91
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/411
01.04.2024
6ΞΙ1ΩΨ7-9ΓΔ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/410
01.04.2024
69ΤΝΩΨ7-5Δ61
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Γ.Π. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/409
01.04.2024
9ΡΚΚΩΨ7-ΚΟΦ1
Σύμβαση εργασίας 55-67 ΔΥΠΑ (ΛΕΤΣΙΟΣ Γ.)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5517
01.04.2024
6Ν7ΓΩΨ7-ΞΑ31
Σύμβαση εργσίας 55-67 ΔΥΠΑ(Παπανάτσιος Γ.)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5504
01.04.2024
970ΝΩΨ7-4ΩΒ1
Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης - Λογιστική τακτοποίηση
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/406
01.04.2024
975ΖΩΨ7-Η251
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/405
01.04.2024
6Ι54ΩΨ7-2011
Ενοίκιο υπάιθριου πάρκινγκ από 25/2/24 έως 24/3/24
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/404
01.04.2024
ΨΠΜΔΩΨ7-ΖΕ01
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/397
01.04.2024
6Ι3ΘΩΨ7-ΛΞ91
Ενοίκιο υπάιθριου πάρκινγκ από 6-3-2024 μέχρι 5-4-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/392
01.04.2024
6ΣΜ8ΩΨ7-63Η1
Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/393
01.04.2024
6ΡΚ3ΩΨ7-Μ741
Δημοσίευση προκυρήξεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/394
01.04.2024
6ΦΣ8ΩΨ7-ΛΨ31
Δημοσίευση προκυρήξεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/395
01.04.2024
ΨΚ0ΥΩΨ7-ΗΛΘ1
Δημοσίευση προκυρήξεων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/396
01.04.2024
ΨΡ85ΩΨ7-8781
Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΕ.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5502
01.04.2024
6ΤΧΣΩΨ7-Χ0Τ1
Απόφαση Δημάρχου, 74/2024, περί πρόσληψης και τοποθέτησης μακροχρόνια ανέργων με το Πρόγραμμα Απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις , φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5497
01.04.2024
ΨΚΣ5ΩΨ7-0ΓΑ1
Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών - ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24YMV014374008 - 6/3/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/403
01.04.2024
ΨΚΒΓΩΨ7-Β111
Συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Σούρπης
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/401
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024