Αναζήτηση
logo
Δελτίο Τύπου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας για προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στις ακτές Π.Ε Λάρισας και Μαγνησίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης – ενημέρωση του κοινού και Φορέων για τις ακτές κολύμβησης των Π. Ε. Λάρισας και Μαγνησίας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

Η Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας, βάσει του άρθρου 8 της με αριθμό Η.Π.8600/416/Ε103/23-2-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ.Β7356/26-2-2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης … », στο πλαίσιο των διαχειριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστάσεων που προέκυψαν μετά από τις πρόσφατες πλημμύρες, ανακοινώνει ότι:

Εφαρμόζεται προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης σε όλες τις ακτές κολύμβησης των Π. Ε. Λάρισας και Μαγνησίας (με εξαίρεση τις ακτές των Βορείων Σποράδων), λόγω της αδυναμίας πραγματοποίησης δειγματοληψιών για την εξακρίβωση της καταλληλότητας των υδάτων για κολύμβηση στις ακτές του δικτύου. Έως ότου υπάρξει η δυνατότητα εργαστηριακής επιβεβαίωσης της ποιότητας των υδάτων των ακτών για κολύμβηση, συνιστάται η αποφυγή της κολύμβησης στις ακτές των Π. Ε. Λάρισας και Μαγνησίας. Οι ακτές των Βορείων Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος) εξαιρούνται της απαγόρευσης κολύμβησης.