Αναζήτηση
logo
Δελτίο Τύπου Ημερίδας με θέμα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 2016-Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΑΕΕ) 2016»

Δελτίο Τύπου Ημερίδας με θέμα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 2016-Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΑΕΕ) 2016»

Ο Δήμος Αλμυρού απευθύνει κάλεσμα στους παραγωγούς αλλά και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο ή φορέα (π.χ. γεωτεχνικοί, σύμβουλοι, ενώσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί, σύλλογοι κλπ.)