Αναζήτηση
logo
Δήλωση Ονοματοδοσίας

Εναρκτήριο γεγονός

Προσέρχονται οι Πολίτες (και οι δυο γονείς)

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο θα δοθεί (για αλλοδαπούς το όνομα να είναι γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες).

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων
2.Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται:
εξουσιοδότηση από τον άλλο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο θα δοθεί
3.Για αλλοδαπούς το όνομα να είναι γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες