Αναζήτηση
logo
Διαδικασία Είσπραξης Τελών Καθαριότητας

Εναρκτήριο γεγονός

Διαμέσου του τύπου ειδοποιούνται οι δημότες.

Διαδικασία που ακολουθείται    

1.Διαμέσου του τύπου ειδοποιούνται οι δημότες.

2.Οι δημότες προσέρχονται στο κοιμητήριο, και πληρώνουν  τα τέλη καθαριότητας.