Αναζήτηση
logo
Διαδικασία Πληρωμής τέλους πεζοδρομίων, λαϊκών αγορών και κλήσεων

Εναρκτήριο γεγονός

Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος.

Διαδικασία που ακολουθείται

1.Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος.

2.Βεβαιώνεται από υπάλληλο του Τμήματος ή από τη Δημοτική Αστυνομία η οφειλή και παράγεται μια έκθεση ελέγχου.

3.Απόφαση Δημάρχου για το χρέος.

4.Καταγραφή σε Βεβαιωτικό Κατάλογο.

5.Αποστολή στο τμήμα Ταμείου απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου (ο βεβαιωτικός κατάλογος μένει στο σύστημα για 60 ημέρες, όσο και η προθεσμία από την πλευρά των πολιτών για υποβολή ένστασης).

6.Κοινοποίηση σε Δημότες για να λάβουν γνώση του χρέους.

7.Αν δεν γίνει προσφυγή τότε ο πολίτης πηγαίνει στο τμήμα Ταμείου και πληρώνει το τέλος και τελειώνει η διαδικασία. Διαφορετικά γίνεται η προσφυγή στο Τμήμα Προσφυγών και παίρνει από το Τμήμα κατάληψης κοινόχρηστων χώρων άδεια κατάληψης.

8.Στην περίπτωση προσφυγής, ο πολίτης κάνει προσφυγή στο Τμήμα Προσφυγών αφού πληρώσει στο Ταμείο το 40% του τέλους, ενώ όταν τελειώσει η διαδικασία προσφυγής τότε πηγαίνει στο Ταμείο.

9. Για  κλήσεις υπάρχει ένα επιπλέον βήμα που αφορά την πιστοποίηση του ιδιοκτήτη ενός Ι.Χ. για να γίνει η βεβαίωση, που γίνεται είτε μέσο Κ.Ε.Π.Υ.Ο. ή Υπ. Συγκοινωνιών.