Αναζήτηση
logo
Διαδικασία Πώλησης Ταφών

Εναρκτήριο γεγονός

Υπόδειξη βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τον δημότη.

Διαδικασία που ακολουθείται

1. Υπόδειξη βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τον δημότη.

2. Παραλαμβάνεται η αίτηση του δημότη.

3. Το τρίτο βήμα αφορά την έγκριση ή μη της πώλησης του τάφου.

4. Είσπραξη στο κεντρικό ταμείο