Αναζήτηση
logo
Διαδικασία Ταφής

Εναρκτήριο γεγονός

Ειδοποίηση από τον δημότη για την ταφή δικού του προσώπου.

Διαδικασία που ακολουθείται

1.Ειδοποίηση από τον δημότη για την ταφή δικού του προσώπου.

2.Αναζήτηση και εύρεση καταχώρισης (οικογενειακού τάφου ή κοινοταφείου).

3.Παραλαβή από το γραφείο τελετών της ληξιαρχικής πράξης θανάτου (εκδίδεται από το ληξιαρχείο).

4.Εξόφληση τελών.

5.Ταφή.