Αναζήτηση
logo
Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 56.451,61 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΕΣΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ