Αναζήτηση
logo
Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την πράξη “Υποδομές Προώθησης της Ανακύκλωσης στο Δήμο Αλμυρού”

Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την πράξη “Υποδομές Προώθησης της Ανακύκλωσης στο Δήμο Αλμυρού”

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή…..

Αριθμ. Διακ. 17383/2015 και Α/Α συστήματος 14946 στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ