Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση σε Διαβούλευση για το νέο έμβλημα του Δήμου

«Ανοιχτή πρόσκληση του Δήμου Αλμυρού για το νέο έμβλημα του Δήμου»

Τις προτάσεις σας θα μπορείτε να τις στέλνετε ή  να  παραδίνετε  στο Δημαρχείο Αλμυρού, ή στα κατά τόπους  Δημοτικά καταστήματα, μέχρι την 10η Ιουλίου, εντός φακέλου  με  την  ένδειξη «για  το  Έμβλημα  του  νέου  Δήμου Αλμυρού» με  το  όνομά  σας  (ή  και όχι  εάν  δεν  το επιθυμείτε), καθώς  και  στο  εξής e-mail: gram.dhmarxou@almιros.gr

Την  τελική  απόφαση  για  την  πρόκριση  της  πρότασης,  μεταξύ  όλων  όσων  κατατεθούν,  που  θα  αποτελέσει  και το  νέο έμβλημα του  Δήμου,  θα  εγκρίνει  επιτροπή   που  θα  συσταθεί  για  τον  σκοπό  αυτό,  σε  συνεργασία   με  το  Δημοτικό   Συμβούλιο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Τσούτσα και στο τηλέφωνο 2422350215.

 Αλμυρός  21/06/2011