Αναζήτηση
logo
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ: Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου Α/Κ σκάφους.
  1. Σας γνωρίζουμε ότι από την Υπηρεσία μας θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα ανωτέρω σχετικά.
  2. Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση της προαναφερόμενης άδειας ορίζεται η 12η Απριλίου 2023 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.
  3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Ι. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο από το Γρ. Γενικής Αστυνομίας Υπηρεσία μας, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και δύο (02) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία εξετάσεων.
  4. Οι Αλιευτικοί Σύλλογοι παρακαλούνται για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους, τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με την εν θέματι άδεια και συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα, για υποβολή αίτησης συμμετοχής εξέτασης.
  5. Λ/Τ Υπαγωγής μας που κοινοποιείται το παρόν, εντέλλονται όπως μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων περιοχής τους.
  6. Παρακαλούμε για την ευρεία δημοσίευσή της αδαπάνως για το δημόσιο προκειμένου ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.