Αναζήτηση
logo
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2014 Νέας Δημοτικής Αρχής

Δηλώσεις Περιουσιακής κατάστασης 2014

1. Εσερίδης Δημήτριος

2. Καλλές Νικόλαος

3. Καλαντζής Ευάγγελος

4. Καραγεώργος Αριστείδης

5. Βαλαμούτης Κων/νος

6. Μακρής Μιχαήλ

7. Ρούσσας Αργύριος

8. Χατζηκυριάκος Ευάγγελος

9. Καρακώστας Χρήστος

10. Δαλακούρας Ηλίας

11. Ζώτος Γεώργιος

12. Τσόγκας Σάββας

13. Παπαϊωάννου Γεώργιος

14. Σταυραντώνη-Τσιάντου Μαρία

15. Δημάκης Δημήτριος

16. Νικοβιώτης Κων/νος

17.Τσαμπίρας Ηλίας

18.Βούλγαρης Λεωνίδας