Ημερολόγιο

Οκτώβριος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

ΝΤΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:     31-03-2011    
1.    Στοιχεία του ή της υπόχρεου
Α.Φ.Μ.:   026246801              ΔΟΥ:  ΑΛΜΥΡΟΥ  ……………………….           ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ:    
Επώνυμο:   ΝΤΙΒΑΝΙΔΗΣ      κύριο όνομα    ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ      όνομα
Πατέρα     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ     
(παλαιότερα μέλος Δημαρχιακής Επιτροπής)    επάγγελμα:   ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ      
δ/νση επαγγέλματος:   ΕΡΜΟΥ   116         τηλ.:   2422021235       δ/νση κατοικίας:
   ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ  ΑΛΜΥΡΟΥ      τηλ.:      χρόνος ανάληψης καθηκόντων
για πρώτη φορά (ημέρα/μήνας/έτος):      
2.    Στοιχεία του ή της συζύγου
επώνυμο    ΝΤΙΒΑΝΙΔΟΥ       κύριο όνομα   ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ      όνομα πατέρα   ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ        
επάγγελμα  ΟΙΚΙΑΚΑ        διεύθυνση επαγγέλματος    τηλ    
διεύθυνση κατοικίας:     ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ   ΑΛΜΥΡΟΥ         αριθ. ταυτ.:  Ξ 743626    
3.    Στοιχεία των ανήλικων παιδιών
3.1.    επώνυμο    κύριο όνομα       έτος γεννήσεως      
3.2.    επώνυμο    κύριο όνομα       έτος γεννήσεως       
3.3.    επώνυμο    κύριο όνομα    έτος γεννήσεως    
3.4.    επώνυμο    κύριο όνομα    έτος γεννήσεως    
3.5.    επώνυμο    κύριο όνομα    έτος γεννήσεως    
3.6.    επώνυμο    κύριο όνομα    έτος γεννήσεως    
4.    Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών)
Συγγένεια
4.1.    επώνυμο  ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ      κύριο όνομα   ΜΑΡΙΑ                                          ΑΔΕΛΦΗ                                                     
4.2.    επώνυμο  ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ       κύριο όνομα   ΣΠΥΡΙΔΩΝ                        ΣΥΖΥΓΟΣ  ΑΔΕΛΦΗΣ                                                    
4.3.    επώνυμο   ΝΙΞΗΝΑΣ          κύριο όνομα   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              ΣΥΖΥΓΟΣ  ΑΔΕΛΦΗΣ                                                        
4.4.    επώνυμο  ΝΙΞΗΝΑ       κύριο όνομα   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                  ΑΔΕΛΦΗ                                               
4.5.    επώνυμο  ΝΤΙΒΑΝΙΔΗ        κύριο όνομα   ΕΥΘΥΜΙΑ                                       ΘΥΓΑΤΗΡ         
4.6.    επώνυμο  ΝΤΙΒΑΝΙΔΗΣ       κύριο όνομα   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                   ΥΙΟΣ             
4.7.    επώνυμο  ΝΤΙΒΑΝΙΔΗ       κύριο όνομα   ΕΥΘΥΜΙΑ                                       ΜΗΤΕΡΑ        
4.8.    επώνυμο    κύριο όνομα    
4.9.    επώνυμο    κύριο όνομα    
4.10.    επώνυμο    κύριο όνομα    
    
Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα, κατά τον χρόνο υποβολής της, περιουσιακά στοιχεία.


Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ
Α.1.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Α.1.1.1.α) είδος ακινήτου   ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΟΙΚΙΑ       β) τοποθεσία   ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   720   δ) έκταση κτισμάτων μ2  154 +ΥΠΟΓΕΙΟ 154          ε) χρόνος
κτήσης    1980          στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΓΟΝΙΚΗ   ΠΑΡΟΧΗ        ζ) τίμημα: συνολικό      που καταβλήθηκε
….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Α.1.1.2.α) είδος ακινήτου    ΟΙΚΙΑ  1ου ΟΡΟΦΟΥ       β) τοποθεσία  ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ   δ) έκταση κτισμάτων μ2  154  ε) χρόνος κτήσης           1980          στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΓΟΝΙΚΗ   ΠΑΡΟΧΗ        ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Α.1.1.3.α) είδος ακινήτου     ΑΓΡΟΣ         β) τοποθεσία  ΓΙΕΤΖΕΛΙ     
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   42000    (κατά  75%) δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης          1987              στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ       ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Α.1.1.4.α) είδος ακινήτου    ΑΓΡΟΣ        β) τοποθεσία         ΝΤΑΓΙΑΣ        
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού        4000   (κατά 75%)    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    1987         στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ        ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Α.1.1.5.α) είδος ακινήτου    ΑΓΡΟΣ        β) τοποθεσία         «ΖΑΡΚΑΔΟΧΩΡΙ» ΑΛΜΥΡΟΥ     
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού        3000   (κατά 75%)    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    1987         στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ        ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Α.1.1.6.α) είδος ακινήτου    ΑΓΡΟΣ        β) τοποθεσία         «ΖΑΡΚΑΔΟΧΩΡΙ» ΑΛΜΥΡΟΥ
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού        7000   (κατά 75%)    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    1987         στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ        ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Α.1.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Α.1.2.1.α) είδος            ΙΧΕ  αυτ/το     αριθμ. κυκλοφορίας    ΒΟΜ 3394     κυβισμός   1400  cc    
χρόνος κτήσης            2002       
Α.1.2.2.β) είδος          ΙΧΦ αυτ/το      αριθμ. Κυκλοφορίας    ΤΕ 3730      κυβισμός     1600  cc    
χρόνος κτήσης    
Α.1.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Α.1.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Α.1.2.5.ε) είδος    ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΡΑΣΙΤ.     αριθμ. Κυκλοφορίας    9887       χωρητικότητα  4,2  μέτρα     
λιμένας νηολόγησης         ΒΟΛΟΥ       χρόνος κτήσης   1993       
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    

 
Α.1.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ      β) είδος της επιχείρησης  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ      
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    1981       δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Α.1.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης      
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση       

Α.1.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης      
γ) πιστωτικό ίδρυμα      δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση        

Α.1.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    
Β. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ


Β.1.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Β.1.1.1.α) είδος ακινήτου   ΙΣΟΓΕΙΟΣ  ΟΙΚΙΑ      β) τοποθεσία   ΑΛΜΥΡΟΣ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   300  τ.μ.      δ) έκταση κτισμάτων μ2   70  τ.μ.       ε) χρόνος
κτήσης   1981       στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΓΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΧΗ      ζ) τίμημα: συνολικό      που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε      η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Β.1.1.2.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΣ       β) τοποθεσία   ΜΑΓΟΥΛΑ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   5000 τμ      δ) έκταση κτισμάτων μ2      ε) χρόνος
κτήσης  1981       στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΓΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΧΗ       ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Β.1.1.3.α) είδος ακινήτου     ΑΓΡΟΣ       β) τοποθεσία   ΚΑΡΑΓΚΙΕΛ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   2000   τ.μ.      δ) έκταση κτισμάτων μ2.    ε) χρόνος
κτήσης        1981       στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΓΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΧΗ     ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Β.1.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού.    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό     που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε     η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    


Β.1.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Β.1.2.1.α) είδος     αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός     
χρόνος κτήσης        
Β.1.2.2.β) είδος     αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης     
Β.1.2.3.γ) είδος     αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός     
χρόνος κτήσης      
Β.1.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Β.1.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    


λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
    
Β.1.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής      δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Β.1.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Β.1.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Β.1.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    
 
Γ1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ)    

Γ.1.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Γ.1.1.1,α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.1.1.2.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.1.1.3.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.1.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.1.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Γ.1.2.1.α) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.1.2.2.β) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.1.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.1.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.1.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    


λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
   
 
Γ.1.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Γ.1.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.1.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.1.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος     14793,80  €      β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    
 
Γ2. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ)    

Γ. 2.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Γ.2.1.1,α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.2.1.2.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.2.1.3.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.2.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ. 2.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Γ. 2.2.1.α) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.2.2.2.β) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.2.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.2.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.2.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    


λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
    
Γ.2.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Γ.2.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.2.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.2.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    
 
Γ3. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ)    

Γ.3.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Γ.3.1.1,α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.3.1.2.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.3.1.3.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.3.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.3.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Γ.3.2.1.α) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.3.2.2.β) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.3.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.3.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.3.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    


λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
   

Γ.3.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση
α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Γ.3.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.3.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.3.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    
 
Γ4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ)    

Γ.4.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Γ.4.1.1,α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.4.1.2.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.4.1.3.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.4.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.4.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Γ.4.2.1.α) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.4.2.2.β) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.4.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.4.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.4.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    

λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
   
 
Γ.4.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Γ.4.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.4.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.4.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    
 
Δ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

α)     
    
β)     
    
γ)    
    
δ)     
    
ε)     
    
στ)     
    

Ε. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ε1.     Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήματος που κατατέθηκε το τρέχον οικονομικό έτος και αφορά εισοδήματα του προηγούμενου έτους.
Ε2.     Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά τις προαναφερόμενες παραγράφους Α, Β, Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4.

Αθήνα     

ο ή η ελεγχόμεν        ο ή η σύζυγος

(υπογραφή)    (υπογραφή)


(καθένας χωριστά για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά στοιχεία των ανηλίκων παιδιών).


ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
    Στην Αθήνα σήμερα την ...........................................
    ο ή η ............................................................. κατέθεσε,
    αυτοπροσώπως   ή   με   τ......ν   αντιπρόσωπό τ.............
    ................................, την δήλωση περιουσιακής τ.......
    κατάστασης.

Αθήνα αυθημερόν

Ο Γραμματέας


 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, υποβάλλουν ο καθένας ξεχωριστή δήλωση ανεξάρτητα αν τα στοιχεία τους εμφανίζονται δύο φορές, δηλαδή ως υπόχρεοι και ως σύζυγοι υπόχρεου. Υποβάλλουν δε μαζί με τη δήλωσή τους ο καθένας ξεχωριστά: 1) φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που κατατέθηκε το τρέχον οικονομικό έτος και αφορά εισοδήματα του προηγούμενου έτους και 2) φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων τους (ανεξάρτητα εάν αυτά κατετέθησαν από τον ή την σύζυγο υπόχρεο).

ΣΕΛΙΔΑ 1η
Ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο κωδικός, συμπληρώνονται από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
ΕΝΔΕΙΞΗ. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)
Να συμπληρώνεται είτε η ημερομηνία της κατάθεσης της δήλωσης, είτε η ημερομηνία που ταχυδρομήθηκε αυτή.
ΕΝΔΕΙΞΗ. (1. Στοιχεία του ή της υποχρέου)
Να συμπληρώνονται το ΑΦΜ, η ΔΟΥ και προκειμένου για αστυνομικούς ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ.
1α) ΕΠΩΝΥΜΟ. Οι έγγαμες γυναίκες (υπόχρεοι) να συμπληρώνουν και τα δύο επώνυμα.
1β και 1γ) ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ. Να αναγράφονται ολόκληρα τα ονόματα, όπως αυτά αναφέρονται στην ταυτότητα.
1δ) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ. Να αναγράφεται η ιδιότητα, π.χ. Επιβλέπων μηχανικός, μέλος επιτροπής προμηθειών, Δήμαρχος, Νομάρχης, μέλος Δημ. επιτροπής, εκδότης, μέτοχος εκδοτικής εταιρείας, δημοσιογράφος, αστυνομικός, δικαστής, συνταξιούχος δικαστής κ.λπ. ή άλλο τυχόν επάγγελμα για τους συνταξιούχους.
1ε) ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (ημέρα/μήνας/έτος). Να αναγράφεται η ημερομηνία (ημέρα, μήνας και έτος) κατά την οποία ανέλαβαν καθήκοντα με την πιο πάνω ιδιότητα.

ΕΝΔΕΙΞΗ. (2. Στοιχεία του ή της συζύγου)
Στην περίπτωση που ο ή η υπόχρεος τελεί σε διάσταση και δεν έχει πάρει διαζύγιο να αναγράφονται τα στοιχεία του ή της συζύγου με την σημείωση (εν διαστάσει).
Στην περίπτωση διαζυγίου δεν αναγράφονται τα στοιχεία τους, αναγράφεται η λέξη διαζευγμένος ή διαζευγμένη και η ημερομηνία εκδόσεως του διαζυγίου.

ΕΝΔΕΙΞΗ. (3. Στοιχεία των ανηλίκων παιδιών)
Να αναγράφονται τα κοινά τέκνα των συζύγων και τα τέκνα υπόχρεου και συζύγου από προηγούμενο γάμο και κάτω των 18 ετών κατά την ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης.

ΕΝΔΕΙΞΗ. (4. Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων)
Να αναγράφονται οι, πατέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά, ενήλικα τέκνα, εγγόνια, πεθερός, πεθερά, θετοί γονείς, θετά ενήλικα τέκνα, οι μνηστευμένοι, οι αδελφοί και οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι μνηστήρες των αδελφών.
Να αναγράφεται δε και ο βαθμός συγγενείας μετά το κύριο όνομα.

ΣΕΛΙΔΑ 3η
ΕΝΔΕΙΞΗ (Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ)
Α.1.1. (Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά). Να αναγράφεται το εμπράγματο δικαίωμα δηλαδή κυριότητα οικίας, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.λπ.
Α.1.1.α. (είδος ακινήτου). Να αναγράφεται, οικία (κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία), οικόπεδο, αγροτεμάχιο, γραφείο κ.λπ.
β) (τοποθεσία). Να αναγράφεται η πόλη ή το χωριό στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο π.χ. Αθήνα, Τρίπολη κ.λπ.
29
 
γ) (έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού). Να αναγράφεται το εμβαδόν και το ποσοστό συνιδιοκτησίας π.χ. 500 τ.μ. και ποσοστό 100% ή 50%.
δ) (έκταση κτισμάτων μ2). Να αναγράφονται τα μ2 των κτισμάτων π.χ. 300 μ2.
ε) (χρόνος κτήσης). Να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του τίτλου κτήσεως ή σε περίπτωση κληρονομιάς αν δεν έγινε αποποίηση, η ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου.
στ) (τρόπος και τίτλος κτήσης). Να αναγράφονται ανάλογα, αγορά, κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή κ.λπ. καθώς και ο αριθμός του συμβολαίου ακόμη και εάν δεν έχει γίνει μεταγραφή.
ζ) (τίμημα, συνολικό). Να αναγράφεται το συνολικό τίμημα που προκύπτει από την αξία ακινήτου, όπως προσδιορίζεται από την αντικειμενική αξία ή την προσωρινή εκτίμηση της εφορίας και εν συνεχεία γίνεται ο επιμερισμός του ποσού που καταβλήθηκε και αυτού που οφείλεται, ήτοι π.χ. (συνολικό 5.000.000) (που καταβλήθηκε 3.000.000) (που πιστώθηκε 2.000.000).
η) (προέλευση των χρημάτων για το τίμημα). Να αναγράφεται η προέλευση του συνολικού τιμήματος π.χ. από αποταμιεύσεις, δωρεές, δάνεια, κέρδη λαχείων κ.λπ.

ΕΝΔΕΙΞΗ (Α.1.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα).
Στην παράγραφο Α.1.2.5. ε) στην ένδειξη (τρόπος και τίτλος κτήσης) να αναγράφεται ανάλογα, αγορά, κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή κ.λπ. καθώς και ο αριθμός συμβολαίου και στην ένδειξη (προέλευση των χρημάτων για το τίμημα) να αναγράφεται η προέλευση του π.χ. από αποταμιεύσεις, δωρεές, δάνεια, κέρδη λαχείων κ.λπ.

ΣΕΛΙΔΑ 5η
ΕΝΔΕΙΞΗ (Α.1.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση).
α) (είδος της συμμετοχής) π.χ. ονομαστικές μετοχές.
β) (είδος της επιχείρησης) π.χ. τηλεοπτικός σταθμός κ.λπ.

ΕΝΔΕΙΞΗ (Α.1.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα).
α) (είδος χρεογράφων) π.χ. ομόλογα, μετοχές κ.λπ. ο φορέας που τα εξέδωσε π.χ. ΟΤΕ, στην ποσότητα αναγράφεται ο αριθμός τους.
β) (ποσό κατάθεσης). Να αναγράφεται το ποσό της κατάθεσης.
γ) (πιστωτικό ίδρυμα). Να αναγράφεται το όνομα της τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος.

ΕΝΔΕΙΞΗ (Α.1.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος).
α) (κατά δήλωση του φόρου εισοδήματος). Να αναγράφεται το ποσό που δηλώθηκε στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους.
β) (από οικονομικές ενισχύσεις). Να αναγράφεται η πηγή της προέλευσης του πιο πάνω ποσού.
Οι σελίδες 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 και 25 συμπληρώνονται όπως και οι σελίδες 3 και 5.

ΣΕΛΙΔΑ 27η
ΕΝΔΕΙΞΗ (Ε. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)
Όταν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά προσκομίζονται υποχρεωτικά απλά φωτοαντίγραφα των αναφερόμενων σχετικών, ήτοι της φορολογικής δήλωσης που κατατέθηκε το τρέχον οικονομικό έτος και αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος και όλων των τίτλων κτήσεως (συμβόλαια κ.λπ.) που αποκτήθηκαν κατά τις προαναφερόμενες παραγράφους Α, Β, Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ή ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ κ.λπ., προσκομίζονται μόνον οι τίτλοι κτήσεως που αφορούν αγορές που έγιναν κατά το ελεγχόμενο έτος, ή οι τίτλοι των ακινήτων που εκποιήθηκαν. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ δε ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, υποβάλλεται υποχρεωτικά, για το τρέχον οικονομικό έτος, μαζί με την νέα υποβληθείσα δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΗΛΑΔΗ κάθε φορά που υποβάλλεται η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται και αντίγραφο της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ).