Ημερολόγιο

Οκτώβριος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  31-03-2011      
1.    Στοιχεία του ή της υπόχρεου
Α.Φ.Μ.:   053279550               ΔΟΥ:  ΑΛΜΥΡΟΥ   ………….           ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ:    
Επώνυμο:   ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑΣ        κύριο όνομα    ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ        όνομα
Πατέρα     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση   ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                      επάγγελμα:   ΑΓΡΟΤΗΣ          
δ/νση επαγγέλματος:   ΑΝΑΒΡΑ         τηλ.:       δ/νση κατοικίας:
       τηλ.:      χρόνος ανάληψης καθηκόντων
για πρώτη φορά (ημέρα/μήνας/έτος):  01-01-2011         
2.    Στοιχεία του ή της συζύγου
επώνυμο   ΓΑΡΔΙΚΛΗ       κύριο όνομα   ΧΡΙΣΤΙΝΑ       όνομα πατέρα   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      
επάγγελμα       διεύθυνση επαγγέλματος    τηλ    
διεύθυνση κατοικίας:           αριθ. ταυτ.:    
3.    Στοιχεία των ανήλικων παιδιών
3.1.    επώνυμο   ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑΣ         κύριο όνομα   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      έτος γεννήσεως    1999         
3.2.    επώνυμο   ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑ          κύριο όνομα   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ       έτος γεννήσεως     2000         
3.3.    επώνυμο    κύριο όνομα    έτος γεννήσεως    
3.4.    επώνυμο    κύριο όνομα    έτος γεννήσεως    
3.5.    επώνυμο    κύριο όνομα    έτος γεννήσεως    
3.6.    επώνυμο    κύριο όνομα    έτος γεννήσεως    
4.    Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών)
Συγγένεια
4.1.    επώνυμο      κύριο όνομα                                                 
4.2.    επώνυμο      κύριο όνομα                                                  
4.3.    επώνυμο      κύριο όνομα                                                       
4.4.    επώνυμο      κύριο όνομα                                              
4.5.    επώνυμο    κύριο όνομα    
4.6.    επώνυμο    κύριο όνομα    
4.7.    επώνυμο    κύριο όνομα    
4.8.    επώνυμο    κύριο όνομα    
4.9.    επώνυμο    κύριο όνομα    
4.10.    επώνυμο    κύριο όνομα    

 
Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα, κατά τον χρόνο υποβολής της, περιουσιακά στοιχεία.


Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ
Α.1.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Α.1.1.1.α) είδος ακινήτου  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ        β) τοποθεσία  «ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΑΚΙ»  ΑΝΑΒΡΑΣ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού  7000/ π.κ.  100 %      δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης  2001         στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ  (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  7050)        ζ) τίμημα: συνολικό  1438,00   €        που καταβλήθηκε
….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ         

Α.1.1.2.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ         β) τοποθεσία    «ΒΑΛΑΛΗ»  ΑΝΑΒΡΑΣ        
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού  10.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης  2001       στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ  (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  7050)    ζ) τίμημα: συνολικό   2054,29  €         που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ    

Α.1.1.3.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ          β) τοποθεσία   «ΨΩΡΙΑΡΑ» ΑΝΑΒΡΑΣ        
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   8.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    2001       στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ  (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  7050)    ζ) τίμημα: συνολικό   1643,43  €        που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ    

Α.1.1.4.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ        β) τοποθεσία   «ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ»  ΑΝΑΒΡΑΣ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   6.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    1996        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
  ΑΓΟΡΑ  (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  18087)       ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ    

Α.1.1.5.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ        β) τοποθεσία   «ΛΟΥΤΣΑ»  ΑΝΑΒΡΑΣ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   14.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    1996        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
  ΑΓΟΡΑ  (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  18087)       ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ    

Α.1.1.6.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ      β) τοποθεσία   «ΜΟΡΓΙΑ – ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΑΟΥΛΗ»  ΑΝΑΒΡΑΣ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   8.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    1996        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
  ΑΓΟΡΑ  (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  18087)       ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ    

* Συνολική αξία αγοράς των αγροτεμαχίων 4,5 και 6 είναι 2595,69 €

Α.1.1.7.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ        β) τοποθεσία   «ΤΡΙΑ ΔΕΝΤΡΑ»  ΑΝΑΒΡΑΣ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   30.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    2002        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
  ΑΓΟΡΑ  (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  7601)       ζ) τίμημα: συνολικό    6148,07   €       που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ    

Α.1.1.8.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ        β) τοποθεσία   «ΤΡΙΑ ΔΕΝΤΡΑ »  ΑΝΑΒΡΑΣ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   30.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    2002        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
  ΑΓΟΡΑ  (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  7600)       ζ) τίμημα: συνολικό    6148,07  €    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ    

Α.1.1.9.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ        β) τοποθεσία   «ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΑΚΙ»  ΑΝΑΒΡΑΣ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   13.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    2003        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
  ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ  (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  9147)       ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
      
Α.1.1.10.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ        β) τοποθεσία   «ΦΤΕΛΙΑ»  ΑΝΑΒΡΑΣ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   25.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    2003      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
  ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  9147)       ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
      

Α.1.1.11.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ        β) τοποθεσία   «ΜΟΡΓΙΑ»  ΑΝΑΒΡΑΣ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   10.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    2003        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
  ΓΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΧΗ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  9147)       ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
      

Α.1.1.12.α) είδος ακινήτου   ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ (1) ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ (2)          β) τοποθεσία   «ΝΤΟΥΡΑΛΗ»         
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού (1)  650/π.κ. 100% (2) 100/π.κ.  100%  δ) έκταση κτισμάτων μ2     ε) χρόνος κτήσης    2003                         στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
      ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
      

Α.1.1.13.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ        β) τοποθεσία   «ΣΥΚΙΑ»  ΑΝΑΒΡΑΣ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   10.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    1992        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
  ΓΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΧΗ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  812)       ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
      

Α.1.1.14.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ        β) τοποθεσία   «ΑΜΠΕΛΙΑ»  ΑΝΑΒΡΑΣ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   6.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    1992        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
  ΓΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΧΗ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  812)       ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
      

Α.1.1.15.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ        β) τοποθεσία   «ΑΜΠΕΛΙΑ»  ΑΝΑΒΡΑΣ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού   4.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    1992        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
  ΓΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΧΗ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  812)       ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
      


Α.1.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Α.1.2.1.α) είδος    ΕΙΧ      αριθμ. κυκλοφορίας  ΜΙΝ  7819      κυβισμός   1997    
χρόνος κτήσης   2006       
Α.1.2.2.β) είδος    ΕΙΧ       αριθμ. Κυκλοφορίας   ΜΙΖ  9674      κυβισμός   1587       
χρόνος κτήσης   2000       
Α.1.2.3.γ) είδος   ΦΟΡΤΗΓΟ       αριθμ. Κυκλοφορίας   ΒΟΗ  6356      κυβισμός    
χρόνος κτήσης  1999      
Α.1.2.4.δ) είδος   ΦΟΡΤΗΓΟ      αριθμ. Κυκλοφορίας ΑΗΒ 4233      κυβισμός    
χρόνος κτήσης   2003       
Α.1.2.5.ε είδος   ΦΟΡΤΗΓΟ      αριθμ. Κυκλοφορίας ΒΟΧ 6177      κυβισμός    
χρόνος κτήσης   2008       
Α.1.2.6.στ) είδος   ΤΡΑΚΤΕΡ      αριθμ. Κυκλοφορίας   55239      κυβισμός    
χρόνος κτήσης   2005       
Α.1.2.7.ζ) είδος   ΦΟΡΤΗΓΟ      αριθμ. Κυκλοφορίας   53818      κυβισμός    
χρόνος κτήσης   1994       

Α.1.2.8.η) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    
λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης     ΑΓΟΡΑ     
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ      


 
Α.1.2.1.α) 33.000,00 €      (δάνειο 32.000 €)          
Α.1.2.2.β) 9831,25 €    
Α.1.2.3.γ) 17.608,22 €    
Α.1.2.4.δ) 24.000,00 €    
Α.1.2.4.ε) 9245,00 €    
Α.1.2.4.στ) 18.000,00 €    
Α.1.2.4.ζ) 6896,00 €    
    
Α.1.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Α.1.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης      
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση       

Α.1.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης      
γ) πιστωτικό ίδρυμα      δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση        

Α.1.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    12.115,53 €    β) από οικονομικές ενισχύσεις    3.628,22  €    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
……………………………………………………………………………………….ΣΥΝΟΛΟ  15.743,75    
   
 
Β. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ


Β.1.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Β.1.1.1.α) είδος ακινήτου     ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ      β) τοποθεσία     «ΙΣΤΙΚΙΑΜΙ» ΑΛΜΥΡΟΥ     
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού  11.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2      ε) χρόνος
κτήσης    2002      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 7831)       ζ) τίμημα: συνολικό  5.909,36  €    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε      η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ      

Β.1.1.2.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ       β) τοποθεσία  «ΚΟΥΡΓΙΑ»  ΑΛΜΥΡΟΥ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού  3.000/π.κ. 100%        δ) έκταση κτισμάτων μ2      ε) χρόνος
κτήσης     2002       στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ   (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  8445)      ζ) τίμημα: συνολικό   1669,71   €    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ       

Β.1.1.3.α) είδος ακινήτου    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ        β) τοποθεσία    «ΣΕΙΝ ΓΙΑΚΑ»  ΑΛΜΥΡΟΥ    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού  11.000/π.κ. 100%       δ) έκταση κτισμάτων μ2.    ε) χρόνος
κτήσης     2003        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ  (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  9403)       ζ) τίμημα: συνολικό   5928,76  €     που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ         

Β.1.1.4.α) είδος ακινήτου  ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ       β) τοποθεσία   ΒΟΛΟΥ 14  ΑΛΜΥΡΟΣ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού.633,12/ψ.κ. 27,40 %     δ) έκταση κτισμάτων μ2 111,66/ψ.κ. 100%ε) χρόνος
κτήσης      2005        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ  (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  11650)     ζ) τίμημα: συνολικό     που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε     η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Β.1.1.5.α) είδος ακινήτου  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 1ο όροφο  του Β.1.1.4.α ακινήτου β) τοποθεσία   ΒΟΛΟΥ 14  ΑΛΜΥΡΟΣ  
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού.633,12/ψ.κ. 27,40 %     δ) έκταση κτισμάτων μ2 120,92/π.κ. 100%ε) χρόνος
κτήσης      2005        στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ  (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  11776)     ζ) τίμημα: συνολικό     που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε     η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Β.1.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Β.1.2.1.α) είδος   ΕΙΧ    αριθμ. κυκλοφορίας    ΜΙΡ 2765    κυβισμός   1332    
χρόνος κτήσης   2007         
Β.1.2.2.β) είδος     αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης     
Β.1.2.3.γ) είδος     αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός     
χρόνος κτήσης      
Β.1.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Β.1.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    

 

λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης   ΑΓΟΡΑ      
τίμημα    13.200,02     προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ       
    
Β.1.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής      δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Β.1.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Β.1.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Β.1.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    4056,42  €       β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    
     
Γ1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ)    

Γ.1.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Γ.1.1.1,α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.1.1.2.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.1.1.3.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.1.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.1.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Γ.1.2.1.α) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.1.2.2.β) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.1.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.1.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.1.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    


λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
    
Γ.1.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Γ.1.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.1.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.1.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    
      Γ2. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ)    

Γ. 2.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Γ.2.1.1,α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.2.1.2.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.2.1.3.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.2.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ. 2.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Γ. 2.2.1.α) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.2.2.2.β) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.2.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.2.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.2.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    


λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    

 
Γ.2.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Γ.2.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.2.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.2.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
   
 
Γ3. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ)    

Γ.3.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Γ.3.1.1,α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.3.1.2.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.3.1.3.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.3.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.3.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Γ.3.2.1.α) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.3.2.2.β) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.3.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.3.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.3.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    


λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
 

Γ.3.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση
α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Γ.3.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.3.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.3.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
  
  
Γ4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ)    

Γ.4.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Γ.4.1.1,α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.4.1.2.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.4.1.3.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.4.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.4.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Γ.4.2.1.α) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.4.2.2.β) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.4.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.4.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.4.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    

λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
    
Γ.4.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Γ.4.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.4.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.4.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
   
 
Δ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

α)     
    
β)     
    
γ)    
    
δ)     
    
ε)     
    
στ)     
    

Ε. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ε1.     Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήματος που κατατέθηκε το τρέχον οικονομικό έτος και αφορά εισοδήματα του προηγούμενου έτους.
Ε2.     Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά τις προαναφερόμενες παραγράφους Α, Β, Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4.

Αθήνα     

ο ή η ελεγχόμεν        ο ή η σύζυγος

(υπογραφή)    (υπογραφή)


(καθένας χωριστά για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά στοιχεία των ανηλίκων παιδιών).


ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
    Στην Αθήνα σήμερα την ...........................................
    ο ή η ............................................................. κατέθεσε,
    αυτοπροσώπως   ή   με   τ......ν   αντιπρόσωπό τ.............
    ................................, την δήλωση περιουσιακής τ.......
    κατάστασης.

Αθήνα αυθημερόν

Ο Γραμματέας


27
 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, υποβάλλουν ο καθένας ξεχωριστή δήλωση ανεξάρτητα αν τα στοιχεία τους εμφανίζονται δύο φορές, δηλαδή ως υπόχρεοι και ως σύζυγοι υπόχρεου. Υποβάλλουν δε μαζί με τη δήλωσή τους ο καθένας ξεχωριστά: 1) φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που κατατέθηκε το τρέχον οικονομικό έτος και αφορά εισοδήματα του προηγούμενου έτους και 2) φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων τους (ανεξάρτητα εάν αυτά κατετέθησαν από τον ή την σύζυγο υπόχρεο).

ΣΕΛΙΔΑ 1η
Ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο κωδικός, συμπληρώνονται από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
ΕΝΔΕΙΞΗ. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)
Να συμπληρώνεται είτε η ημερομηνία της κατάθεσης της δήλωσης, είτε η ημερομηνία που ταχυδρομήθηκε αυτή.
ΕΝΔΕΙΞΗ. (1. Στοιχεία του ή της υποχρέου)
Να συμπληρώνονται το ΑΦΜ, η ΔΟΥ και προκειμένου για αστυνομικούς ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ.
1α) ΕΠΩΝΥΜΟ. Οι έγγαμες γυναίκες (υπόχρεοι) να συμπληρώνουν και τα δύο επώνυμα.
1β και 1γ) ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ. Να αναγράφονται ολόκληρα τα ονόματα, όπως αυτά αναφέρονται στην ταυτότητα.
1δ) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ. Να αναγράφεται η ιδιότητα, π.χ. Επιβλέπων μηχανικός, μέλος επιτροπής προμηθειών, Δήμαρχος, Νομάρχης, μέλος Δημ. επιτροπής, εκδότης, μέτοχος εκδοτικής εταιρείας, δημοσιογράφος, αστυνομικός, δικαστής, συνταξιούχος δικαστής κ.λπ. ή άλλο τυχόν επάγγελμα για τους συνταξιούχους.
1ε) ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (ημέρα/μήνας/έτος). Να αναγράφεται η ημερομηνία (ημέρα, μήνας και έτος) κατά την οποία ανέλαβαν καθήκοντα με την πιο πάνω ιδιότητα.

ΕΝΔΕΙΞΗ. (2. Στοιχεία του ή της συζύγου)
Στην περίπτωση που ο ή η υπόχρεος τελεί σε διάσταση και δεν έχει πάρει διαζύγιο να αναγράφονται τα στοιχεία του ή της συζύγου με την σημείωση (εν διαστάσει).
Στην περίπτωση διαζυγίου δεν αναγράφονται τα στοιχεία τους, αναγράφεται η λέξη διαζευγμένος ή διαζευγμένη και η ημερομηνία εκδόσεως του διαζυγίου.

ΕΝΔΕΙΞΗ. (3. Στοιχεία των ανηλίκων παιδιών)
Να αναγράφονται τα κοινά τέκνα των συζύγων και τα τέκνα υπόχρεου και συζύγου από προηγούμενο γάμο και κάτω των 18 ετών κατά την ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης.

ΕΝΔΕΙΞΗ. (4. Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων)
Να αναγράφονται οι, πατέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά, ενήλικα τέκνα, εγγόνια, πεθερός, πεθερά, θετοί γονείς, θετά ενήλικα τέκνα, οι μνηστευμένοι, οι αδελφοί και οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι μνηστήρες των αδελφών.
Να αναγράφεται δε και ο βαθμός συγγενείας μετά το κύριο όνομα.

ΣΕΛΙΔΑ 3η
ΕΝΔΕΙΞΗ (Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ)
Α.1.1. (Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά). Να αναγράφεται το εμπράγματο δικαίωμα δηλαδή κυριότητα οικίας, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.λπ.
Α.1.1.α. (είδος ακινήτου). Να αναγράφεται, οικία (κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία), οικόπεδο, αγροτεμάχιο, γραφείο κ.λπ.
β) (τοποθεσία). Να αναγράφεται η πόλη ή το χωριό στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο π.χ. Αθήνα, Τρίπολη κ.λπ.
29
 
γ) (έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού). Να αναγράφεται το εμβαδόν και το ποσοστό συνιδιοκτησίας π.χ. 500 τ.μ. και ποσοστό 100% ή 50%.
δ) (έκταση κτισμάτων μ2). Να αναγράφονται τα μ2 των κτισμάτων π.χ. 300 μ2.
ε) (χρόνος κτήσης). Να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του τίτλου κτήσεως ή σε περίπτωση κληρονομιάς αν δεν έγινε αποποίηση, η ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου.
στ) (τρόπος και τίτλος κτήσης). Να αναγράφονται ανάλογα, αγορά, κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή κ.λπ. καθώς και ο αριθμός του συμβολαίου ακόμη και εάν δεν έχει γίνει μεταγραφή.
ζ) (τίμημα, συνολικό). Να αναγράφεται το συνολικό τίμημα που προκύπτει από την αξία ακινήτου, όπως προσδιορίζεται από την αντικειμενική αξία ή την προσωρινή εκτίμηση της εφορίας και εν συνεχεία γίνεται ο επιμερισμός του ποσού που καταβλήθηκε και αυτού που οφείλεται, ήτοι π.χ. (συνολικό 5.000.000) (που καταβλήθηκε 3.000.000) (που πιστώθηκε 2.000.000).
η) (προέλευση των χρημάτων για το τίμημα). Να αναγράφεται η προέλευση του συνολικού τιμήματος π.χ. από αποταμιεύσεις, δωρεές, δάνεια, κέρδη λαχείων κ.λπ.

ΕΝΔΕΙΞΗ (Α.1.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα).
Στην παράγραφο Α.1.2.5. ε) στην ένδειξη (τρόπος και τίτλος κτήσης) να αναγράφεται ανάλογα, αγορά, κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή κ.λπ. καθώς και ο αριθμός συμβολαίου και στην ένδειξη (προέλευση των χρημάτων για το τίμημα) να αναγράφεται η προέλευση του π.χ. από αποταμιεύσεις, δωρεές, δάνεια, κέρδη λαχείων κ.λπ.

ΣΕΛΙΔΑ 5η
ΕΝΔΕΙΞΗ (Α.1.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση).
α) (είδος της συμμετοχής) π.χ. ονομαστικές μετοχές.
β) (είδος της επιχείρησης) π.χ. τηλεοπτικός σταθμός κ.λπ.

ΕΝΔΕΙΞΗ (Α.1.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα).
α) (είδος χρεογράφων) π.χ. ομόλογα, μετοχές κ.λπ. ο φορέας που τα εξέδωσε π.χ. ΟΤΕ, στην ποσότητα αναγράφεται ο αριθμός τους.
β) (ποσό κατάθεσης). Να αναγράφεται το ποσό της κατάθεσης.
γ) (πιστωτικό ίδρυμα). Να αναγράφεται το όνομα της τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος.

ΕΝΔΕΙΞΗ (Α.1.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος).
α) (κατά δήλωση του φόρου εισοδήματος). Να αναγράφεται το ποσό που δηλώθηκε στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους.
β) (από οικονομικές ενισχύσεις). Να αναγράφεται η πηγή της προέλευσης του πιο πάνω ποσού.
Οι σελίδες 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 και 25 συμπληρώνονται όπως και οι σελίδες 3 και 5.

ΣΕΛΙΔΑ 27η
ΕΝΔΕΙΞΗ (Ε. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)
Όταν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά προσκομίζονται υποχρεωτικά απλά φωτοαντίγραφα των αναφερόμενων σχετικών, ήτοι της φορολογικής δήλωσης που κατατέθηκε το τρέχον οικονομικό έτος και αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος και όλων των τίτλων κτήσεως (συμβόλαια κ.λπ.) που αποκτήθηκαν κατά τις προαναφερόμενες παραγράφους Α, Β, Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ή ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ κ.λπ., προσκομίζονται μόνον οι τίτλοι κτήσεως που αφορούν αγορές που έγιναν κατά το ελεγχόμενο έτος, ή οι τίτλοι των ακινήτων που εκποιήθηκαν. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ δε ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, υποβάλλεται υποχρεωτικά, για το τρέχον οικονομικό έτος, μαζί με την νέα υποβληθείσα δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΗΛΑΔΗ κάθε φορά που υποβάλλεται η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται και αντίγραφο της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ).