Ημερολόγιο

Οκτώβριος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:   31-03-2011      
1.    Στοιχεία του ή της υπόχρεου
Α.Φ.Μ.:   016060027            ΔΟΥ:  ΑΛΜΥΡΟΥ………………….           ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ:    
Επώνυμο:   ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ      κύριο όνομα    ΧΡΗΣΤΟΣ       όνομα
Πατέρα     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση     ΜΕΛΟΣ      
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ      επάγγελμα:   ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ      
δ/νση επαγγέλματος:  ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 129 – ΑΛΜΥΡΟΣ   τηλ.:   2422023306    δ/νση κατοικίας:
   ΚΡΟΚΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ     τηλ.:  2422023346     χρόνος ανάληψης καθηκόντων
για πρώτη φορά (ημέρα/μήνας/έτος):    07  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007      
2.    Στοιχεία του ή της συζύγου
επώνυμο  ΒΟΥΛΓΑΡΗ     κύριο όνομα    ΓΡΑΜΜΑΤΗ     όνομα πατέρα   ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
επάγγελμα  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ   διεύθυνση επαγγέλματος  Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 119 ΒΟΛΟΣ  τηλ 2421056935
διεύθυνση κατοικίας:    ΚΡΟΚΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ          αριθ. ταυτ.:    
3.    Στοιχεία των ανήλικων παιδιών
3.1.    επώνυμο    κύριο όνομα       έτος γεννήσεως      
3.2.    επώνυμο    κύριο όνομα       έτος γεννήσεως       
3.3.    επώνυμο    κύριο όνομα    έτος γεννήσεως    
3.4.    επώνυμο    κύριο όνομα    έτος γεννήσεως    
3.5.    επώνυμο    κύριο όνομα    έτος γεννήσεως    
3.6.    επώνυμο    κύριο όνομα    έτος γεννήσεως    
4.    Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών)
Συγγένεια
4.1.    επώνυμο    ΒΟΥΛΓΑΡΗ    κύριο όνομα   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                           ΤΕΚΝΟ (α΄)                                                
4.2.    επώνυμο    ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ     κύριο όνομα   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                           ΤΕΚΝΟ (α΄)                                                  
4.3.    επώνυμο    ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ    κύριο όνομα   ΗΛΙΑΣ                                   ΑΔΕΛΦΟΣ (β΄)                                                       
4.4.    επώνυμο    ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ    κύριο όνομα    ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           ΑΔΕΛΦΟΣ (β΄)                                              
4.5.    επώνυμο    ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ    κύριο όνομα    ΔΗΜΗΤΡΗΣ                        ΑΔΕΛΦΟΣ (β΄)    
4.6.    επώνυμο    ΒΟΥΛΓΑΡΗ    κύριο όνομα    ΒΑΣΙΛΙΚΗ                           ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥ
4.7.    επώνυμο    ΒΟΥΛΓΑΡΗ    κύριο όνομα    ΔΗΜΗΤΡΑ                          ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥ    
4.8.    επώνυμο    ΒΟΥΛΓΑΡΗ    κύριο όνομα   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                  ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥ     
4.9.    επώνυμο    κύριο όνομα    
4.10.    επώνυμο    κύριο όνομα    
    
    
Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα, κατά τον χρόνο υποβολής της, περιουσιακά στοιχεία.


Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ
Α.1.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Α.1.1.1.α) είδος ακινήτου 25% ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΑ       β) τοποθεσία  ΚΡΟΚΙΟ  ΑΛΜΥΡΟΥ     
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      4363        δ) έκταση κτισμάτων μ2 200κ.χ. και 164 β.χ.ε) χρόνος
κτήσης     1983       στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΔΩΡΕΑ ΜΕ 33649/83 ΚΑΙ 282/83 .    ζ) τίμημα: συνολικό      που καταβλήθηκε
….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Α.1.1.2.α) είδος ακινήτου   ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ)     β) τοποθεσία ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ129 ΑΛΜΥΡΟΣ
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2     77        ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 6044/92, συμβ. ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ζ) τίμημα: συνολικό   (10.000.000 : 8 )  που καταβλήθηκε
10.000.000 : 8    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΥ     

Α.1.1.3.α) είδος ακινήτου   ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ)     β) τοποθεσία  ΒΟΛΟΣ  - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 11Δ    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    72        ε) χρόνος
κτήσης  30-09-1991      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ (5904/91) Συμβ. Σουζάνα Ψαρογιώργου    ζ) τίμημα: συνολικό  6.000.000 δρχ.     που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε  6.000.000 δρχ.    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΔΑΝΕΙΟ ΕΚΤΕ     

Α.1.1.4.α) είδος ακινήτου  ΟΙΚΟΠΕΔΟ  50%        β) τοποθεσία ΑΛΜΥΡΟΣ, Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ + ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    553,87       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης  08-04-1999       στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ (12576/99) συμβ. ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ     ζ) τίμημα: συνολικό    (21.000.000 : 2 )    που καταβλήθηκε
(21.000.000 : 2 )       που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.5.α) είδος ακινήτου   ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ    50%    β) τοποθεσία  ΚΡΟΚΙΟ  ΑΛΜΥΡΟΥ     
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      2037,50      δ) έκταση κτισμάτων μ2    69,12       ε) χρόνος
κτήσης     11-03-2005      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ  15917/05   Συμβ. Γραμματή Βούλγαρη     ζ) τίμημα: συνολικό    (23.393,17 :2 )     που καταβλήθηκε
(23.393,17 :2 ) ….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.6.α) είδος ακινήτου   50%  ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ        β) τοποθεσία  ΚΟΚΚΩΤΟΙ  ΑΛΜΥΡΟΥ     
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      764,82      δ) έκταση κτισμάτων μ2    85,66       ε) χρόνος
κτήσης     08-03-2005      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ  15981/05   Συμβ. Γραμματή Βούλγαρη     ζ) τίμημα: συνολικό    (21622 Χ 50% )     που καταβλήθηκε
(21622 Χ 50% ) ….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.7.α) είδος ακινήτου   5%  ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ    β) τοποθεσία  ΚΡΟΚΙΟ   ΑΛΜΥΡΟΥ     
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      1291,62      δ) έκταση κτισμάτων μ2        ε) χρόνος
κτήσης     26-10-2005      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ συμβ. 16327/05   Συμβ. Γραμματή Βούλγαρη     ζ) τίμημα: συνολικό    (5895 Χ 5% )     που καταβλήθηκε
(5895 Χ 5% ) ….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.8.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ (ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ)        β) τοποθεσία  ΚΟΡΑΚΟΝΗΣΙ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ     
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      5320      δ) έκταση κτισμάτων μ2        ε) χρόνος
κτήσης     23-03-1995     στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
                    8866/95   Συμβ. Γραμματή Βούλγαρη     ζ) τίμημα: συνολικό        που καταβλήθηκε
….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.9.α) είδος ακινήτου   ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ   50%           β) τοποθεσία  ΝΗΕΣ – ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      4030      δ) έκταση κτισμάτων μ2        ε) χρόνος
κτήσης     04-04-1978    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ  23609/78   συμβ.      ζ) τίμημα: συνολικό    (79.000 : 2 )     που καταβλήθηκε
(79.000 : 2 ) ….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.10.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΣ             β) τοποθεσία  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      1210     δ) έκταση κτισμάτων μ2        ε) χρόνος
κτήσης     04-04-1978    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ  430/78         ζ) τίμημα: συνολικό       που καταβλήθηκε
 ….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.11.α) είδος ακινήτου   ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ   50%           β) τοποθεσία  ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ  ΚΡΟΚΙΟΥ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      5000      δ) έκταση κτισμάτων μ2        ε) χρόνος
κτήσης     18-02-1986     στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ      2156/86    ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ   ζ) τίμημα: συνολικό        που καταβλήθηκε
….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.12.α) είδος ακινήτου        ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ           β) τοποθεσία  ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ  ΚΡΟΚΙΟΥ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      2000      δ) έκταση κτισμάτων μ2        ε) χρόνος
κτήσης     19-08-1985    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ με  1909/85 συμβ. ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ         ζ) τίμημα: συνολικό      100.000 ΔΡΧ    που καταβλήθηκε
 100.000 ΔΡΧ ….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.13.α) είδος ακινήτου        ΑΓΡΟΣ           β) τοποθεσία  ΣΟΥΡΠΗ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      3230    δ) έκταση κτισμάτων μ2          ε) χρόνος
κτήσης     21-11-2001    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ με  7926/01 συμβ.           ζ) τίμημα: συνολικό      650.000 ΔΡΧ    που καταβλήθηκε
 650.000 ΔΡΧ ….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.14.α) είδος ακινήτου        ΟΙΚΟΠΕΔΟ 50%           β) τοποθεσία  ΑΛΜΥΡΟΣ – ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ-       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      115,27     δ) έκταση κτισμάτων μ2        ε) χρόνος
κτήσης     16-03-2000    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ με  13218/00 συμβ. ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ     ζ) τίμημα: συνολικό      2.100.000  Χ 50%    που καταβλήθηκε
 2.100.000  Χ 50%….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Α.1.2.1.α) είδος    Ι.Χ.Ε.  (50%)    αριθμ. κυκλοφορίας    ΥΗΜ 5676    κυβισμός    1895     
χρόνος κτήσης    20/08/1999    
Α.1.2.2.β) είδος   Ι.Χ.Ε.  (50%)    αριθμ. Κυκλοφορίας    ΒΟΗ 6413     κυβισμός    1370     
χρόνος κτήσης   29/01/1999      
Α.1.2.3.γ) είδος   Ι.Χ.Φ.  (αγροτικό)      αριθμ. Κυκλοφορίας   ΒΟΝ  4889    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    19/02/2004      
Α.1.2.4.δ) είδος   Γεωργικός ελκυστήρας     αριθμ. Κυκλοφορίας   55057     κυβισμός    
χρόνος κτήσης   20/02/2004     
Α.1.2.5.ε) είδος   Ι.Χ.Ε.       αριθμ. Κυκλοφορίας   ΒΟΙ 2818      κυβισμός   1796     
χρόνος κτήσης   01/07/2010     

Α.1.2.6.στ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    
λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    

 
Α.1.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Α.1.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης  1727,33  ¼ κοινός     
γ) πιστωτικό ίδρυμα   ALPHA BANK     δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση   ΕΙΣΟΔΗΜΑ     

Α.1.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    372,32  ½  κοινός
γ) πιστωτικό ίδρυμα    ALPHA BANK    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ         

Α.1.4.3.β) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    7,41   ½  κοινός    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    PROTON BANK     δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ         

Α.1.4.4.γ) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    296,37  ½  κοινός
γ) πιστωτικό ίδρυμα    ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ     δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση             

Α.1.4.5.δ) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης   59,70  ½  κοινός    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ     δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ         

Α.1.4.6.ε) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    73,74  ½  κοινός    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    EUROBANK    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ         

Α.1.4.7.στ) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης   371,74  1/2 κοινός
γ) πιστωτικό ίδρυμα    ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ      δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ         

Α.1.4.8.ζ) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    13.440  ¼ κοινός    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    ΑΤΕ      δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ         

Α.1.4.9.η) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης   11480,86  
γ) πιστωτικό ίδρυμα    ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ      δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ     

Α.1.4.10.θ) είδος χρεογράφων   ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΤΕ    ποσότητα      88         β) ποσό κατάθεσης   …………………….
γ) πιστωτικό ίδρυμα        δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ     

Α.1.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος  Δεν υπεβλήθη ακόμη     β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    

    
Β. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ


Β.1.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Β.1.1.1.α) είδος ακινήτου    50% ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ     β) τοποθεσία  ΚΡΟΚΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ     
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    2037,50      δ) έκταση κτισμάτων μ2     69,12      ε) χρόνος
κτήσης   11-03-2005     στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ με 15917/05 συμβ. Γραμματή Βούλγαρη .    ζ) τίμημα: συνολικό    (23.393,17 :2 )    που καταβλήθηκε
(23.393,17 :2 )    που πιστώθηκε      η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ     

Β.1.1.2.α) είδος ακινήτου   50% ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ    β) τοποθεσία     ΚΟΚΚΩΤΟΙ   ΑΛΜΥΡΟΣ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού  764,82      δ) έκταση κτισμάτων μ2    85,66     ε) χρόνος
κτήσης   08/03/2005      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ με 15901/05 συμβ. Γραμματή Βούλγαρη    ζ) τίμημα: συνολικό  (21.622  Χ 50%)    που καταβλήθηκε
(21.622  Χ 50%)    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Β.1.1.3.α) είδος ακινήτου    5%  ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ      β) τοποθεσία   ΚΡΟΚΙΟ  ΑΛΜΥΡΟΣ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού  1290,38      δ) έκταση κτισμάτων μ2.    ε) χρόνος
κτήσης  26-10-2005     στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ με 16326/05 συμβ. Γραμματή Βούλγαρη    ζ) τίμημα: συνολικό    (5890  Χ 5%)    που καταβλήθηκε
(5890  Χ 5%)    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Β.1.1.4.α) είδος ακινήτου    50% ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ     β) τοποθεσία  ΑΛΜΥΡΟΣ   ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ     
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού.    δ) έκταση κτισμάτων μ2  κ.χ. 117 β.χ. 118  ε) χρόνος
κτήσης   1992     στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ             με 6044/92 συμβ. Γραμματή Βούλγαρη    ζ) τίμημα: συνολικό  (10.000.000 : 8)      που καταβλήθηκε
(10.000.000 : 8)      που πιστώθηκε     η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ       

Α.1.1.5.α) είδος ακινήτου   ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ   50%           β) τοποθεσία  ΝΗΕΣ – ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      4030      δ) έκταση κτισμάτων μ2        ε) χρόνος
κτήσης     04-04-1978    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ  23609/78         ζ) τίμημα: συνολικό    (79.000 : 2 )     που καταβλήθηκε
(79.000 : 2 ) ….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.6.α) είδος ακινήτου   ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ   50%           β) τοποθεσία  ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ  ΚΡΟΚΙΟΥ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      5000      δ) έκταση κτισμάτων μ2       ε) χρόνος
κτήσης     18-02-1986     στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ    2157/86    ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ   ζ) τίμημα: συνολικό        που καταβλήθηκε
….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.7.α) είδος ακινήτου   75%    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΟΙΚΙΑ        β) τοποθεσία   ΚΡΟΚΙΟ  ΑΛΜΥΡΟΥ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      4363    δ) έκταση κτισμάτων μ2   κ.χ. 280 β.χ 165        ε) χρόνος
κτήσης     20-12-1977  και  6/1983      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ με 33649/83 και 282/83   ζ) τίμημα: συνολικό        που καταβλήθηκε
….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
     

Α.1.1.8.α) είδος ακινήτου     50%    ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ       β) τοποθεσία  ΑΛΜΥΡΟΣ, Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ + ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    553,87       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης  08-04-1999       στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ (12576/99) συμβ. ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ     ζ) τίμημα: συνολικό    (21.000.000 : 2 )    που καταβλήθηκε
(21.000.000 : 2 )       που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.9.α) είδος ακινήτου     50%    ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ       β) τοποθεσία  ΑΛΜΥΡΟΣ, Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ + ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    115,27       δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης  16-03-2000       στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΑΓΟΡΑ (13218/00) συμβ. ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ     ζ) τίμημα: συνολικό    (2.100.000 Χ50% )    που καταβλήθηκε
(2.100.000 Χ50% )       που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
ΑΠΟ ΤΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ    

Α.1.1.10.α) είδος ακινήτου   ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ           β) τοποθεσία  ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ  ΚΡΟΚΙΟΥ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      2000      δ) έκταση κτισμάτων μ2        ε) χρόνος
κτήσης    20-12-1977 με 22956/77      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΩΡΕΑ           ζ) τίμημα: συνολικό     ……………………………………..που καταβλήθηκε ………..……που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
     

Α.1.1.11.α) είδος ακινήτου   ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ           β) τοποθεσία  ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ  ΚΡΟΚΙΟΥ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      2000      δ) έκταση κτισμάτων μ2        ε) χρόνος
κτήσης    20-12-1977 με 22956/77      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΩΡΕΑ           ζ) τίμημα: συνολικό        ……………………..που καταβλήθηκε  
που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα  ………………..
     

Α.1.1.12.α) είδος ακινήτου        ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ           β) τοποθεσία  ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ  ΚΡΟΚΙΟΥ      
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      10000      δ) έκταση κτισμάτων μ2         ε) χρόνος
κτήσης     20-12-1977 με 22956/77      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  - ΔΩΡΕΑ          ζ) τίμημα: συνολικό           που καταβλήθηκε
   ….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
     

Α.1.1.13.α) είδος ακινήτου   ΑΓΡΟΣ                     37,5 %           β) τοποθεσία    ΚΡΟΚΙΟ       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      20000      δ) έκταση κτισμάτων μ2        ε) χρόνος
κτήσης    17-09-1988       στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ  4121/87 Ν.Μαγνησίας   ζ) τίμημα: συνολικό ……………………..που καταβλήθηκε  
που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα  ………………..
     

Α.1.1.14.α) είδος ακινήτου        ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ           β) τοποθεσία     ΚΡΟΚΙΟ -       
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      3500      δ) έκταση κτισμάτων μ2         ε) χρόνος
κτήσης     1950      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ             ζ) τίμημα: συνολικό           που καταβλήθηκε
   ….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
     

Α.1.1.15.α) είδος ακινήτου        ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ           β) τοποθεσία     ΚΡΟΚΙΟ -  ΤΣΙΦΛΙΚΙ     
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού      1000      δ) έκταση κτισμάτων μ2         ε) χρόνος
κτήσης     20-12-1977      στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ             ζ) τίμημα: συνολικό           που καταβλήθηκε
   ….    που πιστώθηκε       η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
     

Β.1.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Β.1.2.1.α) είδος    50%  Ι.Χ.Ε.     αριθμ. κυκλοφορίας   ΥΗΜ 5676     κυβισμός   1895     
χρόνος κτήσης  20-08-1999        
Β.1.2.2.β) είδος   50%  Ι.Χ.Ε.    αριθμ. κυκλοφορίας   ΒΟΗ 6413     κυβισμός  1370     
χρόνος κτήσης   29-01-1999     
Β.1.2.3.γ) είδος   Ι.Χ.Ε.    αριθμ. κυκλοφορίας   ΒΟΜ 5628     κυβισμός   1299    
χρόνος κτήσης  12-07-2002    
Β.1.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Β.1.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    


λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
    
 
Β.1.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής      δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Β.1.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης  1727,33  ¼ κοινός     
γ) πιστωτικό ίδρυμα   ALPHA BANK     δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση   ΕΙΣΟΔΗΜΑ     

Α.1.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    7,41   ½  κοινός    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    PROTON BANK    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ         

Α.1.4.3.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    296,37  ½  κοινός
γ) πιστωτικό ίδρυμα    ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ     δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση     ΕΙΣΟΔΗΜΑ        

Α.1.4.4.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    59,70  ½  κοινός
γ) πιστωτικό ίδρυμα     ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση     ΕΙΣΟΔΗΜΑ        

Α.1.4.5.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης   73,74 ½  κοινός    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    EUROBANK    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ         

Α.1.4.6.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης   71,74  ½  κοινός
γ) πιστωτικό ίδρυμα    ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ      δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ         )

Α.1.4.7.α)είδος χρεογράφων  ………………………..ποσότητα……………………..β) ποσό κατάθεσης    13.440,63  ¼ κοινός
γ) πιστωτικό ίδρυμα    ΑΤΕ      δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ         

Α.1.4.8.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    1264,00    
γ) πιστωτικό ίδρυμα     ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση     ΕΙΣΟΔΗΜΑ    

Α.1.4.9.α) είδος χρεογράφων   ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΣΠΤ    ποσότητα  360      β) ποσό κατάθεσης      
γ) πιστωτικό ίδρυμα           δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ     

Α.1.4.10.α) είδος χρεογράφων   ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΕ    ποσότητα      779         β) ποσό κατάθεσης   …………………….
γ) πιστωτικό ίδρυμα        δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ     

Α.1.4.11.α) είδος χρεογράφων   ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΜΠΑΣ…ποσότητα  3      β) ποσό κατάθεσης      
γ) πιστωτικό ίδρυμα           δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ     

Α.1.4.12.α) είδος χρεογράφων   ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΣΠΤΔ    ποσότητα      120       β) ποσό κατάθεσης   …………………….
γ) πιστωτικό ίδρυμα        δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    ΕΙΣΟΔΗΜΑ     


Β.1.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος  Δεν υπεβλήθη ακόμη    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    

Γ1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ)    


Γ.1.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Γ.1.1.1,α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.1.1.2.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.1.1.3.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.1.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.1.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Γ.1.2.1.α) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.1.2.2.β) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.1.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.1.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.1.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    


λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
    
 
Γ.1.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Γ.1.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.1.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.1.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    
    
Γ2. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ)    


Γ. 2.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Γ.2.1.1,α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.2.1.2.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.2.1.3.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.2.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ. 2.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Γ. 2.2.1.α) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.2.2.2.β) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.2.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.2.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.2.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    

λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
    
    
Γ.2.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Γ.2.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.2.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.2.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    
    
Γ3. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ)    


Γ.3.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Γ.3.1.1,α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.3.1.2.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.3.1.3.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.3.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.3.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Γ.3.2.1.α) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.3.2.2.β) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.3.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.3.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.3.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    


λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
    
    
Γ.3.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση
α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Γ.3.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.3.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.3.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    
 
Γ4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ)    


Γ.4.1. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Γ.4.1.1,α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.4.1.2.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.4.1.3.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.4.1.4.α) είδος ακινήτου    β) τοποθεσία    
γ) έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού    δ) έκταση κτισμάτων μ2    ε) χρόνος
κτήσης    στ) τρόπος και τίτλος κτήσης (ακόμη και αν δεν έχει γίνει μεταγραφή
    ζ) τίμημα: συνολικό    που καταβλήθηκε
    που πιστώθηκε    η) προέλευση των χρημάτων για το τίμημα
    

Γ.4.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
Γ.4.2.1.α) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.4.2.2.β) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.4.2.3.γ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.4.2.4.δ) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας     κυβισμός    
χρόνος κτήσης    
Γ.4.2.5.ε) είδος    αριθμ. κυκλοφορίας    χωρητικότητα    

λιμένας νηολόγησης    χρόνος κτήσης    
τρόπος και τίτλος κτήσης    
τίμημα    προέλευση χρημάτων για το τίμημα    
    
    
Γ.4.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

α) είδος της συμμετοχής    β) είδος της επιχείρησης    
γ) χρόνος έναρξης της συμμετοχής    δ) κεφάλαιο συνεισφοράς    
ε) προέλευση του κεφαλαίου    

Γ.4.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.4.4.2.α) είδος χρεογράφων    ποσότητα    β) ποσό κατάθεσης    
γ) πιστωτικό ίδρυμα    δ) προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των
χρεογράφων ή την κατάθεση    

Γ.4.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.
α) κατά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος    β) από οικονομικές ενισχύσεις    
γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που χορήγησαν ενισχύσεις    
    
 
Δ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

α)     
    
β)     
    
γ)    
    
δ)     
    
ε)     
    
στ)     
    

Ε. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ε1.     Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήματος που κατατέθηκε το τρέχον οικονομικό έτος και αφορά εισοδήματα του προηγούμενου έτους.
Ε2.     Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά τις προαναφερόμενες παραγράφους Α, Β, Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4.

Αθήνα     

ο ή η ελεγχόμεν        ο ή η σύζυγος

(υπογραφή)    (υπογραφή)


(καθένας χωριστά για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά στοιχεία των ανηλίκων παιδιών).


ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
    Στην Αθήνα σήμερα την ...........................................
    ο ή η ............................................................. κατέθεσε,
    αυτοπροσώπως   ή   με   τ......ν   αντιπρόσωπό τ.............
    ................................, την δήλωση περιουσιακής τ.......
    κατάστασης.

Αθήνα αυθημερόν

Ο Γραμματέας

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, υποβάλλουν ο καθένας ξεχωριστή δήλωση ανεξάρτητα αν τα στοιχεία τους εμφανίζονται δύο φορές, δηλαδή ως υπόχρεοι και ως σύζυγοι υπόχρεου. Υποβάλλουν δε μαζί με τη δήλωσή τους ο καθένας ξεχωριστά: 1) φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που κατατέθηκε το τρέχον οικονομικό έτος και αφορά εισοδήματα του προηγούμενου έτους και 2) φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων τους (ανεξάρτητα εάν αυτά κατετέθησαν από τον ή την σύζυγο υπόχρεο).

ΣΕΛΙΔΑ 1η
Ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο κωδικός, συμπληρώνονται από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
ΕΝΔΕΙΞΗ. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)
Να συμπληρώνεται είτε η ημερομηνία της κατάθεσης της δήλωσης, είτε η ημερομηνία που ταχυδρομήθηκε αυτή.
ΕΝΔΕΙΞΗ. (1. Στοιχεία του ή της υποχρέου)
Να συμπληρώνονται το ΑΦΜ, η ΔΟΥ και προκειμένου για αστυνομικούς ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ.
1α) ΕΠΩΝΥΜΟ. Οι έγγαμες γυναίκες (υπόχρεοι) να συμπληρώνουν και τα δύο επώνυμα.
1β και 1γ) ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ. Να αναγράφονται ολόκληρα τα ονόματα, όπως αυτά αναφέρονται στην ταυτότητα.
1δ) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ. Να αναγράφεται η ιδιότητα, π.χ. Επιβλέπων μηχανικός, μέλος επιτροπής προμηθειών, Δήμαρχος, Νομάρχης, μέλος Δημ. επιτροπής, εκδότης, μέτοχος εκδοτικής εταιρείας, δημοσιογράφος, αστυνομικός, δικαστής, συνταξιούχος δικαστής κ.λπ. ή άλλο τυχόν επάγγελμα για τους συνταξιούχους.
1ε) ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (ημέρα/μήνας/έτος). Να αναγράφεται η ημερομηνία (ημέρα, μήνας και έτος) κατά την οποία ανέλαβαν καθήκοντα με την πιο πάνω ιδιότητα.

ΕΝΔΕΙΞΗ. (2. Στοιχεία του ή της συζύγου)
Στην περίπτωση που ο ή η υπόχρεος τελεί σε διάσταση και δεν έχει πάρει διαζύγιο να αναγράφονται τα στοιχεία του ή της συζύγου με την σημείωση (εν διαστάσει).
Στην περίπτωση διαζυγίου δεν αναγράφονται τα στοιχεία τους, αναγράφεται η λέξη διαζευγμένος ή διαζευγμένη και η ημερομηνία εκδόσεως του διαζυγίου.

ΕΝΔΕΙΞΗ. (3. Στοιχεία των ανηλίκων παιδιών)
Να αναγράφονται τα κοινά τέκνα των συζύγων και τα τέκνα υπόχρεου και συζύγου από προηγούμενο γάμο και κάτω των 18 ετών κατά την ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης.

ΕΝΔΕΙΞΗ. (4. Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων)
Να αναγράφονται οι, πατέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά, ενήλικα τέκνα, εγγόνια, πεθερός, πεθερά, θετοί γονείς, θετά ενήλικα τέκνα, οι μνηστευμένοι, οι αδελφοί και οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι μνηστήρες των αδελφών.
Να αναγράφεται δε και ο βαθμός συγγενείας μετά το κύριο όνομα.

ΣΕΛΙΔΑ 3η
ΕΝΔΕΙΞΗ (Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ)
Α.1.1. (Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά). Να αναγράφεται το εμπράγματο δικαίωμα δηλαδή κυριότητα οικίας, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.λπ.
Α.1.1.α. (είδος ακινήτου). Να αναγράφεται, οικία (κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία), οικόπεδο, αγροτεμάχιο, γραφείο κ.λπ.
β) (τοποθεσία). Να αναγράφεται η πόλη ή το χωριό στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο π.χ. Αθήνα, Τρίπολη κ.λπ.
29
 
γ) (έκταση εδάφους σε μ2 ή αναλογία επ' αυτού). Να αναγράφεται το εμβαδόν και το ποσοστό συνιδιοκτησίας π.χ. 500 τ.μ. και ποσοστό 100% ή 50%.
δ) (έκταση κτισμάτων μ2). Να αναγράφονται τα μ2 των κτισμάτων π.χ. 300 μ2.
ε) (χρόνος κτήσης). Να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του τίτλου κτήσεως ή σε περίπτωση κληρονομιάς αν δεν έγινε αποποίηση, η ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου.
στ) (τρόπος και τίτλος κτήσης). Να αναγράφονται ανάλογα, αγορά, κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή κ.λπ. καθώς και ο αριθμός του συμβολαίου ακόμη και εάν δεν έχει γίνει μεταγραφή.
ζ) (τίμημα, συνολικό). Να αναγράφεται το συνολικό τίμημα που προκύπτει από την αξία ακινήτου, όπως προσδιορίζεται από την αντικειμενική αξία ή την προσωρινή εκτίμηση της εφορίας και εν συνεχεία γίνεται ο επιμερισμός του ποσού που καταβλήθηκε και αυτού που οφείλεται, ήτοι π.χ. (συνολικό 5.000.000) (που καταβλήθηκε 3.000.000) (που πιστώθηκε 2.000.000).
η) (προέλευση των χρημάτων για το τίμημα). Να αναγράφεται η προέλευση του συνολικού τιμήματος π.χ. από αποταμιεύσεις, δωρεές, δάνεια, κέρδη λαχείων κ.λπ.

ΕΝΔΕΙΞΗ (Α.1.2. Πλωτά μέσα, εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα).
Στην παράγραφο Α.1.2.5. ε) στην ένδειξη (τρόπος και τίτλος κτήσης) να αναγράφεται ανάλογα, αγορά, κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή κ.λπ. καθώς και ο αριθμός συμβολαίου και στην ένδειξη (προέλευση των χρημάτων για το τίμημα) να αναγράφεται η προέλευση του π.χ. από αποταμιεύσεις, δωρεές, δάνεια, κέρδη λαχείων κ.λπ.

ΣΕΛΙΔΑ 5η
ΕΝΔΕΙΞΗ (Α.1.3.1. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση).
α) (είδος της συμμετοχής) π.χ. ονομαστικές μετοχές.
β) (είδος της επιχείρησης) π.χ. τηλεοπτικός σταθμός κ.λπ.

ΕΝΔΕΙΞΗ (Α.1.4.1. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα).
α) (είδος χρεογράφων) π.χ. ομόλογα, μετοχές κ.λπ. ο φορέας που τα εξέδωσε π.χ. ΟΤΕ, στην ποσότητα αναγράφεται ο αριθμός τους.
β) (ποσό κατάθεσης). Να αναγράφεται το ποσό της κατάθεσης.
γ) (πιστωτικό ίδρυμα). Να αναγράφεται το όνομα της τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος.

ΕΝΔΕΙΞΗ (Α.1.5. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος).
α) (κατά δήλωση του φόρου εισοδήματος). Να αναγράφεται το ποσό που δηλώθηκε στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους.
β) (από οικονομικές ενισχύσεις). Να αναγράφεται η πηγή της προέλευσης του πιο πάνω ποσού.
Οι σελίδες 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 και 25 συμπληρώνονται όπως και οι σελίδες 3 και 5.

ΣΕΛΙΔΑ 27η
ΕΝΔΕΙΞΗ (Ε. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)
Όταν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά προσκομίζονται υποχρεωτικά απλά φωτοαντίγραφα των αναφερόμενων σχετικών, ήτοι της φορολογικής δήλωσης που κατατέθηκε το τρέχον οικονομικό έτος και αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος και όλων των τίτλων κτήσεως (συμβόλαια κ.λπ.) που αποκτήθηκαν κατά τις προαναφερόμενες παραγράφους Α, Β, Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ή ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ κ.λπ., προσκομίζονται μόνον οι τίτλοι κτήσεως που αφορούν αγορές που έγιναν κατά το ελεγχόμενο έτος, ή οι τίτλοι των ακινήτων που εκποιήθηκαν. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ δε ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, υποβάλλεται υποχρεωτικά, για το τρέχον οικονομικό έτος, μαζί με την νέα υποβληθείσα δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΗΛΑΔΗ κάθε φορά που υποβάλλεται η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται και αντίγραφο της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ).